Vill du bidra till medicinsk forskning av toppkvalitet?

Vårt labb kombinerar vävnadsteknik med grundläggande farmakologisk forskning med det övergripande målet att identifiera nya mål och utveckla mer effektiva läkemedel mot inflammatoriska tillstånd (NASH), infektionssjukdomar (COVID-19 och hemorragiska feber) och komplexa metabola sjukdomar (typ 2-diabetes).

Din roll

Den framgångsrika sökande kommer att ges möjlighet att självständigt bedriva forskning inom projekt som hänför sig till cellulär signalering inom hälsa och sjukdom och dess farmakologiska modulering. Även undervisning, kursansvar och kursutveckling på avancerad nivå i farmakologi ingår i ansvarsområden. Denna anställning som biträdande lektor är en tidsbegränsad anställning på 6 år med rätt att bli prövad för befordran till lektor.

Kvalifikationer

Behörig att vara anställd som biträdande lektor är den som har avlagt doktorsexamen eller har uppnått motsvarande vetenskaplig kompetens. Främst bör den komma i fråga som har avlagt doktorsexamen eller har uppnått motsvarande kompetens högst sex år före ansökningstidens utgång. Även den som har avlagt doktorsexamen eller uppnått motsvarande kompetens tidigare kan dock komma i fråga om det finns särskilda skäl. 

Med särskilda skäl avses:

  • föräldraledighet
  • förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer
  • plikttjänstgöring inom totalförsvaret
  • längre sjukdom
  • allmäntjänstgöring (AT; max 24 månader)
  • specialisttjänstgöring för kliniskt verksamma yrkeskategorier (max 24 månader)

Skäl, datum och omfattning ska tydligt specificeras i ansökan och ska styrkas med intyg.

Sökanden ska ha en utbildning inom farmaci, farmakologi, molekylärbiologi, biokemi eller liknande med kännedom av state-of-the-art farmakologisk assaymetodik, läkemedelsscreening och hit validering, samt kvantitativa farmakologiska analyser. Sökanden bör ha bevisad erfarenhet i metodutveckling.

God kunskap och erfarenhet med in vitro metodik såsom 3D mänskliga vävnadsmodeller, i bästa fall med användning av primära mänskliga celler, värderas högt. Utöver de vetenskapliga meriterna efterfrågas även pedagogisk utbildning, engagemang i undervisningen, handledarskap och en tydlig ledarprofil.

Bedömningsgrunder

För ett biträdande lektorat med inriktning mot forskning:

Vid bedömningen av de sökande lägger vi särskilt stor vikt vid vetenskaplig skicklighet.

Vad erbjuder vi?

En kreativ, internationell och inspirerande miljö fylld av kompetens och nyfikenhet. Karolinska Institutet är ett av världens ledande medicinska universitet. Här bedriver vi framgångsrik medicinsk forskning och har det största utbudet av medicinska utbildningar i Sverige. På KI får du träffa forskare med olika forskningsinriktningar som jobbar tillsammans. Det är det gränsöverskridande samarbetet som bidrar till KI:s världsledande position inom forskning. Flera av de personer du möter inom vården är utbildade på KI. En nära relationen till hälso- och sjukvården är viktig för att skapa utbildning och forskning av högsta kvalitet. Som universitet är Karolinska Institutet också en statlig myndighet. Det gör att du som anställd får goda förmåner genom vårt kollektivavtal.

Placering: Solna

Lauschke lab: https://ki.se/en/research/research-areas-centres-and-networks/research-groups/personalized-medicine-and-drug-development-lauschke-lab


Tio skäl att välja Karolinska Institutet

Ansöka

Vi ser gärna att din ansökan är skriven på engelska, men det går också bra att ansöka på svenska. Den ska bestå av följande handlingar; CV, meriter och beskrivning av planerad forskning som presenteras i enlighet med Karolinska Institutets meritportfölj.

Varmt välkommen med din ansökan!

Ansökan ska göras via rekryteringssystemet Varbi.


Särskild prövning för befordran till lektor

En biträdande lektor som är anställd enligt 4 kap. 12 a § högskoleförordningen ska efter ansökan befordras till lektor om denne har behörighet för en anställning som lektor enligt KI:s anvisningar till anställningsordning och vid en prövning bedöms lämplig för en sådan anställning enligt de bedömningsgrunder som KI har bestämt ska tillämpas i ett ärende om befordran till lektor. Vid ansökan om befordran till lektor tillämpas de bedömningsgrunder som framgår av de anvisningar till anställningsordning som gällde vid tillträdet för anställningen som biträdande lektor. Aktuella bedömningsgrunder hittar du här. En sådan befordran innebär en tillsvidareanställning som lektor.


Vill du göra skillnad – och bidra till en bättre hälsa för alla? Sök jobb hos oss

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer STÖD 2-2730/2024
Kontakt
  • Volker Lauschke, volker.lauschke@ki.se
Facklig företrädare
  • Helin Norberg, SACO , helin.norberg@ki.se
  • Niklas Andersson, ST, niklas.andersson@ki.se
  • Henry Wölling, SEKO, henry.wolling@ki.se
Publicerat 2024-06-26
Sista ansökningsdag 2024-08-05
Logga in och sök jobbet

Dela länkar

Tillbaka till lediga jobb