Vill du bidra till medicinsk forskning av toppkvalitet?

Forskargruppen

Institutionen för cell- och molekylärbiologi (CMB) är en institution med starkt fokus på grundläggande forskning. CMB bedriver forskning och utbildning inom cellbiologi, molekylärbiologi, utvecklingsbiologi, stamcellsbiologi, cancer- och infektionsbiologi.
CMB ligger i Biomedicum, ett nytt tvärvetenskapligt forskningscenter som är utformat för att koncentrera mycket av den experimentella forskning som bedrivs vid Karolinska Institutet Campus Solna under ett tak för att främja samarbete. Biomedicum rymmer cirka 1 200 forskare och annan personal och möjliggör att särskild utrustning kan delas och användas mer effektivt.

Spaldinggruppen undersöker flera aspekter av mänsklig adiposbiologi, med ett särskilt intresse för adipocyters normala och patologiska funktion som svar på övernutrition. Med fetmarelaterade sjukdomar som hjärt-kärlsjukdomar, typ 2-diabetes och cancer som ökar i epidemiska proportioner, är behovet av att bättre förstå patogenesen för fetmarelaterade sjukdomar och utveckla nya behandlingsstrategier som tar hänsyn till fetmakomponenten av sjukdomen mycket stort.

Din roll

Fetma är en riskfaktor för cancer och associeras med sämre kliniska utfall. En betydande negativ prognostisk faktor för överlevnad vid cancer är metastaser. Mekanismerna bakom den metastatiska spridningen av cancer, inklusive de organiserade programmen som koordinerar cellmigration och spridning är fortfarande oklara. Den epitelial-mesenkymal transition (EMT) är ett kritiskt tumörcellplasticitets- och dedifferentieringsprogram genom vilket epitelceller får promigratoriska och invasiva mesenkymala egenskaper. Fetmainducerade förändringar i adipocyter inom tumörmikromiljön har visat sig påverka beteendet hos angränsande cancerceller, främja infiltration av immunceller och utsöndring av cytokiner, vilket resulterar i lokaliserad inflammation. Tumörresiderande adipocyter och stromaceller har också visat sig främja tillväxt, migration och invasion av bröstcancerceller i cancermiljön, med fettsyror som härrör från cancerassocierade adipocyter som fungerar som en energikälla för tumörceller. Lite är dock känt om bidraget från adiposvävnad som ligger långt från tumörstället. Med cirka 90 % av kroppens fett som subkutant och metastas som en systemisk sjukdom är bidraget från denna fettdepå, i smala och feta tillstånd, av största vikt.

Den annonserade postdoktorala anställningen kommer att undersöka bidraget från fettceller i vit adiposvävnad till cancerutveckling, med särskilt fokus på hur adipocyter främjar metastas i mänskliga cancerformer. Den utvalda kandidaten kommer att arbeta med mänskliga adiposvävnadsbiopsier, cancercellinjer och patienthärledda cancerceller. Analyser och metoder inkluderar cellkultur, immunocytokemi, konfokalmikroskopi, invasionsanalys och andra molekylärbiologiska tekniker (inklusive protein- och RNA-analyser). Den postdoktorala medarbetaren kommer att tillföra praktisk cancerexpertis till gruppen, komplettera Spaldinggruppens adiposvävnadsexpertis och våra cancerforskningspartners metastasexpertis (Theresa Vincent, KI och NYU). Huvudmålen för projektet kommer att vara att undersöka bidraget från adipocyter från individer med fetma till att främja metastatisk spridning av cancer.

Vem är du?

För att anställas som postdoktor krävs avlagd doktorsexamen eller en utländsk examen som bedöms motsvara en svensk doktorsexamen. Detta behörighetskrav ska vara uppfyllt senast vid tidpunkten då anställningsbeslutet fattas. Det är meriterande om du har avlagt din doktorsexamen inom de tre senaste åren, om det finns särskilda skäl kan din examen ha avlagts tidigare.

Vi söker en person med bakgrund inom cancerbiologi och metastas (epitelial-mesenkymal transition). Expertis inom odling av cancercellinjer och patienthärledda cancerceller, immunocytokemi och konfokalmikroskopi, migrations- och invasionsanalyser och molekylärbiologiska tekniker (RNAseq, qPCR, western blot, ELISA, masspektrometri) är starkt meriterande.

Kandidaten ska vara en bra team-player, vara driven och ha ett starkt intresse för de faktorer som driver cancermetastas. Erfarenhet av att arbeta med molekylärbiologiska tekniker, konfokalmikroskopi, vävnadskultur, genredigering, epigenetik eller datorbiologi är en stark fördel. En solid bakgrund i statistik eller programmering är också en fördel. Den postdoktorala kandidaten måste ha goda kommunikationsfärdigheter på engelska (skriftligt och muntligt).

Vad erbjuder vi?

En kreativ, internationell inspirerande miljö fylld av kompetens och nyfikenhet. Karolinska Institutet är ett av världens ledande medicinska universitet. Här bedriver vi framgångsrik medicinsk forskning och har det största utbudet av medicinska utbildningar i Sverige. På KI får du träffa forskare med olika forskningsinriktningar som jobbar tillsammans. Det är det gränsöverskridande samarbetet som bidrar till KI:s världsledande position inom forskning. Flera av de personer du möter inom vården är utbildade på KI. En nära relationen till hälso- och sjukvården är viktig för att skapa utbildning och forskning av högsta kvalitet. Som universitet är Karolinska Institutet också en statlig myndighet. Det gör att du som anställd får goda förmåner genom vårt kollektivavtal.

Placering: Solna

[Video om Karolinska Institutet, hur vi alla bidrar till "en bättre hälsa för alla"] 

Ansökan

Ansökan ska bestå av följande handlingar, skrivna på engelska eller svenska:

  • En komplett CV inkluderande disputationsdatum, avhandlingens titel, tidigare akademiska befattningar, akademisk titel, nuvarande befattning, akademiska utmärkelser samt kommittéarbete
  • En komplett publikationslista
  • En sammanfattning av nuvarande arbete (maximalt en sida)

Varmt välkommen med din ansökan!

Ansökan ska göras via rekryteringssystemet Varbi.  


Vill du göra skillnad – och bidra till en bättre hälsa för alla? Sök jobb hos oss

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommeölse
Löneform Månadslön
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Solna
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer STÖD 2-2609/2024
Kontakt
  • Kirsty Spalding, kirsty.spalding@ki.se
Facklig företrädare
  • Shahla Rostami, shahla.rostami@ki.se
  • Elisabeth Valenzuela, SEKO, elizabeth.valenzuela@ki.se
  • Björn Andersson, SACO, bjorn.andersson@ki.se
Publicerat 2024-06-19
Sista ansökningsdag 2024-07-10

Tillbaka till lediga jobb