Vill du bidra till medicinsk forskning av toppkvalitet?

Ämnesbeskrivning

Denna tjänst är en unik möjlighet att bedriva precisionsforskning inom cancermedicin i en translationell miljö, med målet att tilldela och optimera riktade behandlingar för enskilda cancerpatienter. Sjukdomsfokus för denna tjänst är inom hematologi med inledningsvis fokus på akut myeloid leukemi (AML). Målet är att utveckla ett systembiologiskt ramverk för att matcha riktade terapier och läkemedelskombinationer med genomisk, transkriptomisk och proteomisk profilering tillsammans med funktionell ex vivo-läkemedelstestning. Vi arbetar genom teamvetenskap i nära samarbete med andra forskargrupper, olika teknikplattformar på SciLifeLab, sjukvård, industri samt nordiska och internationella samarbetspartners.

Din roll

Denna position innebär att leda arbete med primärcellsmodeller av cancer och deras tillämpning inom läkemedelstestning och multiomics-profilering i bulk och med encellsupplösning. Det inkluderar också utveckling av dessa metoder och deras tillämpning på precisionsmedicinska tillvägagångssätt i den kliniska forskningsmiljön. Kandidaten förväntas självständigt utföra projektledningsuppgifter såsom att utveckla och förnya forskningsidéer, anslagsskrivning, planera forskningsprojekt och teknologier och datahantering, övervaka milstolpar i ett projekt, leda en forskargrupp och interagera med forskare men också med kliniska och läkemedelssamarbetare.

Behörighetskrav

Behörig att anställas som senior forskningsspecialist är den som utöver att ha avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens, har visat god vetenskaplig skicklighet med en betydande vetenskaplig produktion. Den sökande ska även ha uppvisat god vetenskaplig självständighet där de egna insatserna har varit betydelsefulla och en forskningsplan av god kvalitet med tydlig framtidspotential.

Bedömningsgrunder

Vid anställning som senior forskningsspecialist gäller de behörighetskrav och bedömningsgrunder som anges i föreskrifter för andra anställningar än läraranställningar i förhållande till fastställd anställningsprofil.

Samtliga bedömningsgrunder ska beaktas men utgör var för sig inte krav för behörighet.

 • Vetenskapliga originalarbeten, dess kvalitet och kvantitet med särskilt beaktande efter forskarutbildningen.
 • Vetenskaplig självständig förmåga visad genom ledande och seniora författarskap.
 • Översiktsartiklar och andra vetenskapliga publikationer.
 • Presentationer och vetenskapliga uppdrag vid internationella kongresser.
 • Forskningsanslag som erhållits i regional, nationell och internationell konkurrens.
 • Nationella och internationella forskningssamarbeten.
 • Forskningsansvar som handledare för examensarbete på avancerad nivå, doktorand och postdoktor.
 • Granskare och utvärderare av andras vetenskapliga arbeten.
 • Forskningserfarenhet från annan forskargrupp än där forskarutbildningen genomfördes.
 • Utveckling av en egen forskningsprofil inom sitt ämnesområde.
 • Plan för framtida forskning baserad på aktuell vetenskap.

 

Det är särskilt meriterande att den sökande har uppvisat långvarig expertis inom experimentell hematologi, cancerbiologi, immunreglering, precisionsmedicin och/eller translationell forskning. Expertis inom läkemedelstestning med hög genomströmning, encellssekvensering och flerfärgsflödescytometri värderas också högt.

Det är meriterande att den sökande har uppvisat att ägna sig åt undervisning och kursorganisation på grundläggande, avancerad och/eller forskarnivå.

Det är utifrån en sammantagen helhetsbedömning av de sökandes meriter och skicklighet som Karolinska Institutet bedömer vilken av de sökande som har de bästa förutsättningarna att bidra till en positiv utveckling av verksamheten.

Vad erbjuder vi?

En kreativ och inspirerande miljö fylld av kompetens och nyfikenhet. Karolinska Institutet är ett av världens ledande medicinska universitet. Här bedriver vi framgångsrik medicinsk forskning och har det största utbudet av medicinska utbildningar i Sverige. På KI träffar du forskare med olika forskningsinriktningar som jobbar tillsammans. Det är det gränsöverskridande samarbetet som bidrar till KI:s världsledande position inom forskning. Flera av de personer du möter inom vården är utbildade på KI. En nära relationen till hälso- och sjukvården är viktig för att skapa utbildning och forskning av högsta kvalitet. Som universitet är Karolinska Institutet också en statlig myndighet. Det gör att du som anställd får goda förmåner genom vårt kollektivavtal.

Placering: Solna

Science for Life Laboratory är en ledande nationell infrastruktur för nästa generations biovetenskapliga forskning i Sverige. SciLifeLab drivs gemensamt av de fyra värduniversitetet: Karolinska Institutet, KTH, Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholms universitet och Uppsala universitet, och har lokaler på fyra andra universitet runt om i Sverige. Det finns över 1 000 personer som arbetar på SciLifeLab, antingen i forskargrupper eller i infrastrukturanläggningarna, de flesta på campus KI Solna och i Uppsala. Karolinska Institutet är ett av världens ledande medicinska universitet. Dess vision är att avsevärt bidra till att förbättra människors hälsa.

Karolinska Institutet står för den enskilt största andelen av all akademisk medicinsk forskning som bedrivs i Sverige och erbjuder landets bredaste utbildningsutbud inom medicin och hälsovetenskap. Nobelförsamlingen vid Karolinska Institutet utser nobelpristagarna i fysiologi eller medicin.

 Din karriär fortsätter här
Olli Kallioniemis forskargrupp

Ansökan

Vi ser gärna att din ansökan är skriven på engelska, men det går också bra att ansöka på svenska. Ansökan ska innehålla följande handlingar: CV, meriter och beskrivning av planerad forskning som presenteras i enlighet med Karolinska Institutets meritportfölj.

Granskning av meriter genomförs av externa sakkunniga.

Varmt välkommen med din ansökan senast den 17 juni.

Ansökan ska göras via rekryteringssystemet Varbi.

Tillsvidareanställning inleds med sex månaders provperiod.

Vill du göra skillnad – och bidra till en bättre hälsa för alla? Sök jobb hos oss

Anställningsform Tillsvidare med provanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Solna
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer STÖD 2-2361/2024
Kontakt
 • Olli Kallioniemi, olli.kallioniemi@scilifelab.se
Facklig företrädare
 • Helen Eriksson, OFR, helen.eriksson@ki.se
 • Henry Wölling, Seko, henry.wolling@ki.se
 • Per Hydbring/Nick Tobin, SACO, per.hydbring@ki.se/nick.tobin@ki.se
Publicerat 2024-05-20
Sista ansökningsdag 2024-06-17
Logga in och sök jobbet

Dela länkar

Tillbaka till lediga jobb