Karolinska Institutet, Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Avdelningen för arbetsterapi

- med inriktning mot utbildning och forskning

Vill du bidra till att förbättra människors hälsa?

Vid institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle (NVS) bedrivs världsledande forskning inom åldrande, demens, epidemiologi och vårdvetenskap. Forskningen sträcker sig från grundforskning på molekyl- och cellnivå till kliniska studier och forskning på samhällsnivå. Vid NVS genomför cirka en tredjedel av KI:s studenter sin utbildning på grundnivå och avancerad nivå. Institutionen består av sju avdelningar och finns på Campus Flemingsberg och Campus Solna.

Vid avdelningen för arbetsterapi är vår vision att på ett avgörande sätt bidra till att förbättra människors hälsa genom forskning, utbildning och interprofessionell samverkan med vetenskaplig grund i arbetsterapi och aktivitetsvetenskap. Det finns goda möjligheter att söka anslag inom ramen för KI:s verksamhet, exempelvis genom forskarskolan i hälsovetenskap och strategiska forskningsområdet vård. Utbildning bedrivs på grundnivå (arbetsterapeutprogrammet), avancerad nivå (magisternivå) och på forskarutbildningsnivå. På avdelningen för arbetsterapi erbjuder vi en inspirerande och engagerande miljö där vi utvecklar vårt huvudområde. Avdelningen har ett 30-tal medarbetare och ett 10-tal registrerade doktorander.

Ämnesbeskrivning

Avdelningens huvudområde, arbetsterapi, utgår från en humanistisk värdegrund med aktiviteter och delaktighet i centrum och tar sin teoretiska utgångspunkt i aktivitetsvetenskap. Kunskap inom huvudområdet används på individ-, grupp- och samhällsnivå. Avdelningen för arbetsterapi strävar efter att vara ledande genom samhällsrelevant forskning inom arbetsterapi och aktivitetsvetenskap, och bidra till evidensbaserade riktlinjer och nya arbetssätt i hälso- och sjukvården samt stödja utvecklingen av arbetsterapi för att forma framtida vårdkontexten. Vår forskning syftar till att hitta lösningar som leder till förbättrad hälsa, ökad delaktighet i vardagsaktiviteter och hållbarhet, samt en högre grad av personcentrerad vård. Vår utbildning är forskningsanknuten och erbjuder internationella utbyten och erfarenheter för studenter och lärare. I undervisningen erbjuder vi en mångfald av pedagogiska metoder och erfarenhetsbaserade lärandeaktiviteter.

Din roll

Vi söker dig som känner starkt engagemang i att vara med i vår utveckling av utbildning och forskning inom arbetsterapi/aktivitetsvetenskap. En viktig del i läraruppdraget är att fortsätta forskningsanknyta utbildningen inom arbetsterapi. I anställningen ingår såväl undervisning som pedagogiskt utvecklingsarbete på grundnivå och avancerad nivå. Inom ramen för anställningen ingår även forskarutbildning, forskning samt akademiskt ledarskap. Vi är därför intresserade av att rekrytera medarbetare med erfarenhet av olika undervisningsformer, av att självständigt planera, genomföra och utvärdera undervisning och av pedagogiska ledningsuppdrag. Arbetsuppgifterna utformas och anpassas utifrån den sökandes kompetens och intresse i samråd med verksamhetens behov och kan förändras över tid.

Behörighetskrav

Behörig att anställas som lektor med inriktning mot utbildning och forskning är den som utöver avlagd doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens, har visat utmärkt pedagogisk skicklighet samt god vetenskaplig skicklighet (Se anvisningar till anställningsordning för lärare vid Karolinska institutet).

För att vara behörig för anställningen ska du ha dokumenterad erfarenhet av utbildning och forskning inom arbetsterapi och en pågående vetenskaplig produktion av hög kvalitet inom området.

Arbetsterapeutprogrammet vid KI bedrivs och examineras på svenska. Därför ska du besitta god kunskap och färdighet i svenska språket (C1-nivå enligt den gemensamma europeiska referensskalan GERS).

Därutöver gäller även att du ska ha genomgått högskolepedagogisk utbildning omfattande 10 veckor (eller ha motsvarande kompetens) enligt SUHF:s rekommendationer för behörighetsgivande högskolepedagogisk utbildning.

Bedömningsgrunder

Anställningen har inriktning mot utbildning och forskning. För denna anställning kommer viktning av meriter att ske enligt följande: vetenskaplig skicklighet (2), pedagogisk skicklighet (3), lednings-, utvecklings- och samverkansskicklighet (2).

Vid anställning som lektor vid Karolinska Institutet gäller de behörighetskrav och bedömningsgrunder som anges i anvisningar till anställningsordningen i förhållande till fastställd anställningsprofil.

Det är utifrån en sammantagen helhetsbedömning av de sökandes meriter och skicklighet som Karolinska Institutet bedömer vilken av de sökande som har de bästa förutsättningarna att bidra till en positiv utveckling av verksamheten.

Vad erbjuder vi?

En kreativ och inspirerande miljö fylld av kompetens och nyfikenhet. Karolinska Institutet är ett av världens ledande medicinska universitet. Här bedriver vi framgångsrik medicinsk forskning och har det största utbudet av medicinska utbildningar i Sverige. På KI träffar du forskare med olika forskningsinriktningar som jobbar tillsammans. Det är det gränsöverskridande samarbetet som bidrar till KI:s världsledande position inom forskning. Flera av de personer du möter inom vården är utbildade på KI. En nära relation till hälso- och sjukvården är viktig för att skapa utbildning och forskning av högsta kvalitet. Som universitet är Karolinska Institutet också en statlig myndighet. Det gör att du som anställd får goda förmåner genom vårt kollektivavtal. 

Placering: Flemingsberg

Ansökan

Ansökan ska bestå av följande handlingar, skrivna på engelska: personligt brev samt CV och meriter inklusive beskrivning av planerad forskning, redovisade i enlighet med Karolinska Institutets meritportfölj (http://ki.se/qualificationsportfolio). Ansökan kan uppdateras framtill sista ansökningsdatum. Efter detta datum går det inte att uppdatera ansökan.

Granskning av meriter genomförs av externa sakkunniga, i de flesta fall både nationella och internationella. Av den anledningen är det en förutsättning att handlingarna inkommer på engelska.

Ansökan ska göras via rekryteringssystemet Varbi.

Varmt välkommen med din ansökan!

Vill du göra skillnad – och bidra till en bättre hälsa för alla? Sök jobb hos oss 

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Måndaslön enligt överenskommelse
Antal lediga befattningar 2
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Flemingsberg
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer STÖD 2-1613/2024
Kontakt
  • Maria Ankarcrona, prefekt, prefekt@nvs.ki.se
  • Lena Von Koch, biträdande prefekt, lena.von.koch@ki.se
  • Carin Ullman, administrativ chef, carin.ullman@ki.se
  • Ann-Helen Patomella, avdelningschef, ann-helen@patomella@ki.se
Facklig företrädare
  • Henry Wölling, SEKO, henry.wolling@ki.se
  • Taher Darreh-Shori, SACO, taher.darreh-shori@ki.se
  • Carina Eklund, OFR, 08-58582665
Publicerat 2024-06-25
Sista ansökningsdag 2024-09-15
Logga in och sök jobbet

Dela länkar

Tillbaka till lediga jobb