Vill du bidra till medicinsk forskning av toppkvalitet?

Forskningsgruppen under Hildur Helgadottir fokuserar på malignt melanom. Ett av huvudmålen för forskningen är att identifiera biomarkörer för terapieffektivitet i sekventiella blodprover från patienter med avancerat melanom som får immuncheckpointinhibitorer ensamma eller i kombination med strålbehandling. Detta utvärderas i en pågående klinisk prövning, PROMMEL-studien.

Din roll

Dina uppgifter kommer att innefatta att tillsammans med gruppen skapa ett projekt om biomarkörer associerade med extracellulära vesiklar (EV) för att avkoda deras förutsägande kapacitet hos melanompatienter som får immuncheckpointinhibitorer och den potentiella påverkan från strålbehandling. Du kommer att designa och genomföra proteomisk profilering med moderna tekniker, självständigt, på EVs från sekventiellt insamlade kliniska flytande biopsier (främst plasma) från melanompatienter och relatera detta till kliniskt utfall efter behandling med immuncheckpointinhibitorer. Dessutom kommer du att utföra proteomisk profilering av plasma med onkologi-immunologipaneler och söka efter cirkulerande ctDNA för att göra jämförande analyser med resultaten från EVs. Du kommer att vara ansvarig för att genomföra det planerade projektet enligt de fastställda målen.

Vem är du?

För att anställas som postdoktor krävs avlagd doktorsexamen eller en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen. Detta behörighetskrav ska vara uppfyllt senast vid tidpunkten då anställningsbeslutet fattas. Det är meriterande om du har avlagt din doktorsexamen inom de tre senaste åren, om det finns särskilda skäl kan din examen ha avlagts tidigare.

Vi söker en postdoktor med intresse för melanombiologi och behandling. Du bör ha stora förkunskaper inom tumörbiologi, och det är att föredra att du redan är bekant med tumörbiomarkörer i flytande biopsier inklusive extracellulära vesikel (EV) associerade biomarkörer. När du kommer till oss kommer du att arbeta i en multidisciplinär forskargrupp som bedriver klinisk och translationell melanomforskning. Kandidaten ska självständigt kunna tillägna sig kunskap för att utveckla pågående projekt.

Vad erbjuder vi?

En kreativ, internationell inspirerande miljö fylld av kompetens och nyfikenhet. Karolinska Institutet är ett av världens ledande medicinska universitet. Här bedriver vi framgångsrik medicinsk forskning och har det största utbudet av medicinska utbildningar i Sverige. På KI får du träffa forskare med olika forskningsinriktningar som jobbar tillsammans. Det är det gränsöverskridande samarbetet som bidrar till KI:s världsledande position inom forskning. Flera av de personer du möter inom vården är utbildade på KI. En nära relationen till hälso- och sjukvården är viktig för att skapa utbildning och forskning av högsta kvalitet. Som universitet är Karolinska Institutet också en statlig myndighet. Det gör att du som anställd får goda förmåner genom vårt kollektivavtal.

Placering: BioClinicum, Karolinska Sjukhuset 


 Tio skäl att välja Karolinska Institutet
Institutionen för onkologi-patologi

Ansökan

Ansökan ska bestå av följande handlingar, skrivna på engelska eller svenska:

  • En komplett CV inkluderande disputationsdatum, avhandlingens titel, tidigare akademiska befattningar, akademisk titel, nuvarande befattning, akademiska utmärkelser samt kommittéarbete
  • En komplett publikationslista
  • En sammanfattning av nuvarande arbete (maximalt en sida)

Varmt välkommen med din ansökan senast den 2 maj. 

Ansökan ska göras via rekryteringssystemet Varbi.  

Anställningen är på 2 år med möjlighet till förlängning. 

Vill du göra skillnad – och bidra till en bättre hälsa för alla? Sök jobb hos oss

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Solna
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer STÖD 2-1370/2024
Kontakt
  • Hildur Helgadottir, hildur.helgadottir@ki.se
  • Suzanne Egyhazi Brage, suzanne.egyhazi.brage@ki.se
Facklig företrädare
  • Helen Eriksson, OFR, helen.eriksson@ki.se
  • Henry Wölling, Seko, henry.wolling@ki.se
  • Per Hydbring/Nick Tobin, SACO, per.hydbring@ki.se/nick.tobin@ki.se
Publicerat 2024-03-28
Sista ansökningsdag 2024-05-02
Logga in och sök jobbet

Dela länkar

Tillbaka till lediga jobb