Karolinska Institutet, Institutionen för medicin, Solna

-med inriktning mot forskning

Vill du bidra till medicinsk forskning av toppkvalitet?

Vid Karolinska Institutet (KI) har du möjlighet att utveckla forskningen i biostatistik i en epidemiologisk forskningsmiljö. Här har du också möjlighet att både leda och utveckla undervisningen inom biostatistik. Välkommen till en ledande forskningsmiljö inom biostatistik och epidemiologi vid institutionen för medicin, Solna. 

Ämnesbeskrivning

Institutionen för medicin, Solna (MedS), har väletablerade och starka utbildnings- och forskningsprofiler inom biomedicin och klinisk medicin på hög internationell nivå. Avdelningen för klinisk epidemiologi (KEP) vid MedS, samlar klinisk, epidemiologisk och biostatistisk expertis med målet att uppnå förbättrad behandling av en bred grupp medicinska tillstånd. Vid KEP bedrivs translationell, klinisk och epidemiologisk forskning i syfte att förbättra förståelsen för hur olika sjukdomstillstånd uppstår och för att öka vår förmåga att förutsäga sjukdomsdebut och prognos. Forskningen syftar till att förbättra vård och klinisk praxis, genom att bland annat besvara frågor kring risker och effekter kopplade till olika behandlingar.

KEP är också delaktiga i Clinicum vid KI, som är ett brett initiativ för att stödja och stärka den metodologiska kompetensen bland forskare vid KI och Region Stockholm. 

Din roll

Anställningen är inriktad mot forskning.

Vi söker en lektor i biostatistik, där den som anställs ska ha ett lednings- och utvecklingsansvar för den biostatistika kompetensen och de biostatistiska metoderna vid KEP.

I arbetsuppgifterna ingår biostatistisk forskning i nära samverkan med epidemiologiområdet och ledning och utveckling av biostatistisk kompetens och metod vid KEP.

Ett specifikt mål med anställningen är att stärka ledningen och samordningen av den vetenskapliga biostatistiska kompetensen. Du förväntas därför ha en aktiv roll i ledarskapet och den strategiska utvecklingen av biostatistik vid KEP och inom Clinicum vid KI.

Du ska också planera, genomföra och utvärdera undervisningen för både statistiker och icke-statistiker på avancerad nivå och forskarutbildningsnivå.  

Behörighetskrav

Behörig att anställas som lektor med inriktning mot forskning är den som utöver att ha avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens, har visat vetenskaplig och pedagogisk skicklighet. Du ska också ha en god lednings- och utvecklingsförmåga.

Den vi söker ska vara en etablerad självständig forskare med utbildning i statistik, matematisk statistik eller närliggande område, samt ha en biostatistisk eller epidemiologisk forskningsprofil, dokumenterad genom antal och kvalitet på publikationer i internationella tidskrifter under de senaste åren.

Du ska också, som huvudsökande, ha erhållit nationella eller internationella forskningsanslag inom ämnet i konkurrens och ha potential att säkerställa vidare anslag inom området.

Bedömningsgrunder

För denna anställning kommer viktning av meriter att ske enligt följande: vetenskaplig skicklighet (3), pedagogisk skicklighet (2), lednings-, utvecklings- och samverkansskicklighet (2).

Vid anställning som lektor vid Karolinska Institutet gäller de behörighetskrav och bedömningsgrunder som anges i anvisningar till anställningsordningen i förhållande till fastställd anställningsprofil. 

Det är särskilt meriterande att du har uppvisat

  • Erfarenhet av lednings- utvecklings- och samverkansarbete inom biostatistisk eller epidemiologisk forskning och metodik
  • Erfarenhet av undervisning i biostatistik eller epidemiologi

Det är meriterande att du har uppvisat

  • Erfarenhet av registerbaserad forskning
  • Erfarenhet av akademiska förtroendeuppdrag
  • Erfarenhet av samverkan med hälso- och sjukvård och läkemedelsindustri
  • Erfarenhet av internationella forskningssamarbeten

Därutöver gäller att du ska ha genomgått högskolepedagogisk utbildning omfattande minst 10 veckor eller ha motsvarande kompetens enligt SUHF:s rekommendationer för behörighetsgivande högskolepedagogisk utbildning. Om sådan utbildning saknas vid anställningstillfället ska du inom ramen för anställningen genomgå sådan utbildning under de två första åren av anställningen.

Det är utifrån en sammantagen helhetsbedömning av de sökandes meriter och skicklighet som Karolinska Institutet bedömer vilken av de sökande som har de bästa förutsättningarna att bidra till en positiv utveckling av verksamheten. Eftersom den tilltänkta anställningen handlar om att utveckla ett forskningsområde och framtida ledarskap kommer personliga meriter som samarbetsförmåga att väga tungt.

Vad erbjuder vi?

En kreativ och inspirerande miljö fylld av kompetens och nyfikenhet. Karolinska Institutet är ett av världens ledande medicinska universitet. Här bedriver vi framgångsrik medicinsk forskning och har det största utbudet av medicinska utbildningar i Sverige. På KI träffar du forskare med olika forskningsinriktningar som jobbar tillsammans. Det är det gränsöverskridande samarbetet som bidrar till KI:s världsledande position inom forskning. Flera av de personer du möter inom vården är utbildade på KI. En nära relation till hälso- och sjukvården är viktig för att skapa utbildning och forskning av högsta kvalitet. Som universitet är Karolinska Institutet också en statlig myndighet. Det gör att du som anställd får goda förmåner genom vårt kollektivavtal. 

Placering: Solna

Institutionen för medicin, Solna, klinisk epidemiologi

Ansökan

Ansökan ska bestå av följande handlingar, skrivna på engelska: personligt brev samt CV och meriter inklusive beskrivning av planerad forskning, redovisade i enlighet med Karolinska Institutets meritportfölj (http://ki.se/qualificationsportfolio). Ansökan kan uppdateras framtill sista ansökningsdatum. Efter detta datum går det inte att uppdatera ansökan.

Granskning av meriter genomförs av externa sakkunniga, i de flesta fall både nationella och internationella. Av den anledningen är det en förutsättning att handlingarna inkommer på engelska.

Ansökan ska göras via rekryteringssystemet Varbi.

Varmt välkommen med din ansökan!

Vill du göra skillnad – och bidra till en bättre hälsa för alla? Sök jobb hos oss 

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Solna
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer STÖD 2-1340/2024
Kontakt
  • Karin Ekström Smedby , karin.ekstrom.smedby@ki.se
Facklig företrädare
  • Ames Hakam, OFR, ames.hakam@ki.se
  • Louisa Cheung, SACO, Louisa.Cheung@ki.se
  • Farzad Hedayaty, SACO-s, farzad.hedayaty@ki.se
Publicerat 2024-06-26
Sista ansökningsdag 2024-08-26
Logga in och sök jobbet

Dela länkar

Tillbaka till lediga jobb