Vill du bidra till medicinsk forskning av toppkvalitet?

Kronisk inflammation är en kritisk risk för kardiovaskulär sjukdom med begränsade möjligheter att stoppa den utan att orsaka immunsuppression. För att studera denna fråga föreslår forskargruppen Translational Cardiology vid Institutionen för Medicin Solna att identifiera inflammationsupplösningen med fokus på åderförkalkning. Eftersom kronisk inflammation och hjärt-kärlsjukdom drivs och regleras av lipider, kommer detta postdoktorala projekt att fokusera på lipidmediatorer.

Din roll

Postdoktorala forskningsstudier med deltagande i alla aspekter av arbetet i forskargruppen Translational Cardiology. Projektet innehåller både epidemiologi/bioinformatik, molekylärbiology samt in vivo och in vitro studier.

Vem är du?

Doktorsexamen i kardiovaskulär vetenskap med erfarenhet av molekylärbiologi, bioinformatik, morfologi och experimentella cell- och djurmodeller. En bakgrund inom bioteknik samt erfordlig formell kompetens för djurexperiment är särskilt meriterande. För detta projekt kommer specifik kunskap om singel-cell RNA sekvensering och genetiska studier att krävas.

För att anställas som postdoktor krävs avlagd doktorsexamen eller en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen. Detta behörighetskrav ska vara uppfyllt senast vid tidpunkten då anställningsbeslutet fattas. Det är meriterande om du har avlagt din doktorsexamen inom de tre senaste åren, om det finns särskilda skäl kan din examen ha avlagts tidigare.

Vad erbjuder vi?

En kreativ, internationell inspirerande miljö fylld av kompetens och nyfikenhet. Karolinska Institutet är ett av världens ledande medicinska universitet. Här bedriver vi framgångsrik medicinsk forskning och har det största utbudet av medicinska utbildningar i Sverige. På KI får du träffa forskare med olika forskningsinriktningar som jobbar tillsammans. Det är det gränsöverskridande samarbetet som bidrar till KI:s världsledande position inom forskning. Flera av de personer du möter inom vården är utbildade på KI. En nära relationen till hälso- och sjukvården är viktig för att skapa utbildning och forskning av högsta kvalitet. Som universitet är Karolinska Institutet också en statlig myndighet. Det gör att du som anställd får goda förmåner genom vårt kollektivavtal.

Placering

Tjänsten är placerad inom Institutionen för medicin, Solna. Institutionen består av elva avdelningar och varje avdelning består av flertalet forskargrupper. Den aktuella tjänsten är placerad inom forskargruppen Translational Cardiology som studerar specifikt den kardiovaskulära inflammationens upplösning och hur det påverkas av lipider. Vår verksamhet spänner från kliniska studier och epidemiologi till experimentell forskning med avancerad molekylärbiologi. Gruppen är del av två stora EU konsortier med fokus på inflammation i kardiovaskulära sjukdomar.

Mer information finns på vår hemsida: https://www.cmm.ki.se/research-groups-teams/magnus-back-group/

--[Video om Karolinska Institutet, hur vi alla bidrar till "en bättre hälsa för alla"] ---

Ansökan

Ansökan ska bestå av följande handlingar, skrivna på engelska eller svenska:

  • En komplett CV inkluderande disputationsdatum, avhandlingens titel, tidigare akademiska befattningar, akademisk titel, nuvarande befattning, akademiska utmärkelser samt kommittéarbete
  • En komplett publikationslista
  • En sammanfattning av nuvarande arbete (maximalt en sida)

Ansökan ska göras via rekryteringssystemet Varbi.  


Vill du göra skillnad – och bidra till en bättre hälsa för alla? Sök jobb hos oss

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Solna
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer STÖD 2-1252/2024
Kontakt
  • Magnus Bäck, Magus.Back@ki.se
Facklig företrädare
  • Afsar Rahbar OFR, Afsar.Rahbar@ki.se
  • Louisa Cheung, SACO, Louisa.Cheung@ki.se
  • Farzad Hedayaty, SACO-s, +46852483367
Publicerat 2024-03-21
Sista ansökningsdag 2024-04-08

Tillbaka till lediga jobb