Vill du bidra till medicinsk forskning av toppkvalitet?

Institutionen för mikrobiologi, tumör- och cellbiologi (MTC) vid Karolinska Institutet bedriver forskning och undervisning inom immunologi, infektionsbiologi, cellbiologi och cancer. MTC har cirka 40 forskargrupper och våra nyckelord är multidisciplinära, överbryggande, nationella och internationella samarbeten.

Institutionen för mikrobiologi, tumör- och cellbiologi vid Karolinska Institutet öppnar en möjlighet att gå med i Bionanomaterial Technology Laboratory och forskningsgruppen för Principal Investigator Assoc. Professor Dr Georgios A. Sotiriou som postdoktor i optiskt aktiva nanopartiklar för biomedicinska tillämpningar.

Bionanomaterial Technology Laboratory är ett ERC-finansierat labb och har världsledande expertis inom syntes av funktionella material och apparater i nanoskala för biomedicin med hjälp av flamaerosolteknologi. Forskningsprogrammets fokus ligger på att studera de fysikalisk-kemiska egenskaperna hos material tillverkade av aerosolprocesser och sedan tillämpa denna grundläggande förståelse för att skräddarsy sofistikerade funktionella partiklar och partikelaktiverade enheter för biomedicinska tillämpningar. Vårt labb är stationerat i en levande forskningsmiljö belägen i den toppmoderna forskningsbyggnaden Biomedicum på Campus KI Solna.

Din roll

Den postdoktorala forskaren kommer att arbeta med nanopartikelteknik och bionanomaterialteknologi. Postdoktorn kommer att arbeta i team och utföra experimentellt arbete samt delta i laboratorieforskningsmiljön inklusive kurser, seminarier och vetenskapliga presentationer vid möten. Andra ansvarsområden inkluderar utveckling av metodik och arbetsrutiner, litteraturgranskning, statistisk analys, att följa laboratoriemanualens policyer, hjälpa till med administrativa uppgifter och utarbeta vetenskapliga rapporter och manuskript.

Vem är du?

För att anställas som postdoktor krävs avlagd doktorsexamen eller en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen. Detta behörighetskrav ska vara uppfyllt senast vid tidpunkten då anställningsbeslutet fattas. Det är meriterande om du har avlagt din doktorsexamen inom de tre senaste åren, om det finns särskilda skäl kan din examen ha avlagts tidigare.

Utöver ovan nämnda krav för positionen: 

 • Kandidaten bör ha en doktorsexamen i biomedicinsk teknik, kemi- och/eller processteknik, farmaceutisk (nano)teknik eller liknande område
 • Utmärkt engelska i tal och skrift 
 • Kunna arbeta både självständigt i kombination med att besitta en vässad social interaktionsförmåga då man kommer att arbeta som en del av ett team

Meriterande för positionen: 

 • Erfarenhet av syntes av nanopartiklar (helst genom aerosolprocesser, men detta är inte ett krav) och deras fysikalisk-kemiska karakterisering, i spektrometriska och in vitro och in vivo avbildningstekniker, såväl som biologiska experiment (in vitro och ex vivo) är att föredra
 • Erfarenhet med handledning av projektstudenter anses vara gynnsamt

Erfarenheten av ovan nämnda kvalifikationer bör visas genom publicerade, peer-reviewed publikationer. 

Vad erbjuder vi?

En kreativ, internationell inspirerande miljö fylld av kompetens och nyfikenhet. Karolinska Institutet är ett av världens ledande medicinska universitet. Här bedriver vi framgångsrik medicinsk forskning och har det största utbudet av medicinska utbildningar i Sverige. På KI får du träffa forskare med olika forskningsinriktningar som jobbar tillsammans. Det är det gränsöverskridande samarbetet som bidrar till KI:s världsledande position inom forskning. Flera av de personer du möter inom vården är utbildade på KI. En nära relationen till hälso- och sjukvården är viktig för att skapa utbildning och forskning av högsta kvalitet. Som universitet är Karolinska Institutet också en statlig myndighet. Det gör att du som anställd får goda förmåner genom vårt kollektivavtal.

Placering: Solna

http://ki.se/en/people/geosot

https://sotirioulab.org

Ansökan

Ansökan ska bestå av följande handlingar, skrivna på engelska eller svenska:

 • En komplett CV inkluderande disputationsdatum, avhandlingens titel, tidigare akademiska befattningar, akademisk titel, nuvarande befattning, akademiska utmärkelser samt kommittéarbete
 • En komplett publikationslista
 • En sammanfattning av nuvarande arbete (maximalt en sida)

Varmt välkommen med din ansökan senast 2024-04-12

Ansökan ska göras via rekryteringssystemet Varbi.  


Vill du göra skillnad – och bidra till en bättre hälsa för alla? Sök jobb hos oss

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Solna
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer STÖD 2-1229/2024
Kontakt
 • Georgios Sotiriou, georgios.sotiriou@ki.se
Facklig företrädare
 • Henry Wölling, SEKO, henry.wolling@ki.se
 • Carina Eklund, OFR, carina.eklund@ki.se
 • Taher Darreh-Shori, SACO, taher.darreh-shori@ki.se
Publicerat 2024-03-22
Sista ansökningsdag 2024-04-12

Tillbaka till lediga jobb