Karolinska Institutet, Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Avdelningen för Aging Research Center (ARC)

Vid Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle (NVS) bedrivs världsledande forskning inom åldrande, demens, epidemiologi och vårdvetenskap. Forskningen sträcker sig från grundforskning på molekyl- och cellnivå till kliniska studier och forskning på samhällsnivå. Vid NVS genomför cirka en tredjedel av KI:s studenter sin utbildning på grund- och avancerad nivå. Institutionen med cirka 540 anställda och en omsättning på 530 miljoner år 2023, består av sju avdelningar och finns på Campus Flemingsberg och Campus Solna.

Aging Research Center (ARC), en avdelning inom NVS, finns på KI Campus Solna, Stockholm. ARC är en mångdisciplinär forskningsmiljö som omfattas av i huvudsak tre vetenskapliga inriktningar; medicinsk epidemiologi, psykologi och socialgerontologi. Centret har omkring 70 anställda, har ett stort fokus på forskning med tillgång till unika forskningsresurser såsom stora longitudinella studier och nationella register.

Vill du bidra till medicinsk forskning av toppkvalitet?

Din roll
Vi söker en högt motiverad kandidat med ett starkt intresse för att undersöka biologiska markörer för demens och kognitiva störningar, med tonvikt på samspelet med somatiska tillstånd och åldersrelaterade biomarkörer. Som biträdande lektor vid ARC kommer du att bedriva oberoende forskning inom olika projekt med fokus på:

1) Att fördjupa vår förståelse för validiteten av blodbiomarkörer för demens i den allmänna befolkningen, samtidigt som du beaktar faktorer som påverkar biomarkörnivåer och diagnostisk noggrannhet.

2) Att utöka vår förståelse för den biologiska basen för demens hos de äldsta genom att studera olika möjliga vägar som ligger till grund för sjukdomens uppkomst.

Den framgångsrika kandidaten kommer att spela en avgörande roll i att ansöka om och leda nationella och internationella forskningsanslag, övervaka forskargruppens aktiviteter, handleda doktorander och undervisa på grund- och avancerad nivå. Den utvalda kandidaten kommer också att vara involverad i datainsamling, inklusive bedömningen av neurodegenerativa sjukdomar bland deltagare som är inskrivna i den pågående populationsstudie som är kopplad till denna tjänst.

Denna anställning som biträdande lektor är en tidsbegränsad heltidsanställning på fyra år med rätt att bli prövad för en befordran till lektor.

Kvalifikationer

Behörig att vara anställd som biträdande lektor är den som har avlagt doktorsexamen eller har uppnått motsvarande vetenskaplig kompetens. Främst bör den komma i fråga som har avlagt doktorsexamen eller har uppnått motsvarande kompetens högst fem år före ansökningstidens utgång. Även den som har avlagt doktorsexamen eller uppnått motsvarande kompetens tidigare kan dock komma i fråga om det finns särskilda skäl. 

Med särskilda skäl avses:

  • föräldraledighet
  • förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer
  • plikttjänstgöring inom totalförsvaret
  • längre sjukdom

Skäl, datum och omfattning ska tydligt specificeras i ansökan och ska styrkas med intyg.

Bedömningsgrunder

Den framgångsrika kandidaten förväntas:

• Ha en läkarlegitimation (MD-examen) med specialisering och klinisk erfarenhet inom neurologi/neurogeriatrik.

• Ha en doktorsexamen (PhD) i epidemiologi med inriktning på åldersrelaterad forskning.

• Ha erfarenhet av att bedriva oberoende forskning, inklusive att leda enskilda studier och säkra forskningsanslag inom åldrandefältet.

• Besitta starka analytiska färdigheter och behärska avancerade statistiska metoder.

• Uppvisa utmärkta kommunikationsfärdigheter och förmåga att interagera effektivt och produktivt med andra forskare i teamet.

• Ha erfarenhet av undervisning.

• Demonstrera utmärkt muntlig och skriftlig kommunikation på engelska.

• Behärska det svenska språket.

Vid bedömningen av de sökande lägger vi särskilt stor vikt vid vetenskaplig skicklighet.

Vad erbjuder vi?

En kreativ, internationell och inspirerande miljö fylld av kompetens och nyfikenhet. Karolinska Institutet är ett av världens ledande medicinska universitet. Här bedriver vi framgångsrik medicinsk forskning och har det största utbudet av medicinska utbildningar i Sverige. På KI får du träffa forskare med olika forskningsinriktningar som jobbar tillsammans. Det är det gränsöverskridande samarbetet som bidrar till KI:s världsledande position inom forskning. Flera av de personer du möter inom vården är utbildade på KI. En nära relationen till hälso- och sjukvården är viktig för att skapa utbildning och forskning av högsta kvalitet. Som universitet är Karolinska Institutet också en statlig myndighet. Det gör att du som anställd får goda förmåner genom vårt kollektivavtal.

Placering: Solna 

Tio skäl att välja Karolinska Institutet

Information om ARC

Ansökan

Vi ser gärna att din ansökan är skriven på engelska, men det går också bra att ansöka på svenska. Den ska bestå av följande handlingar; CV, meriter och beskrivning av planerad forskning som presenteras i enlighet med Karolinska Institutets meritportfölj.

Varmt välkommen med din ansökan senast den 3 april 2024.

Ansökan ska göras via rekryteringssystemet Varbi.


Särskild prövning för befordran till lektor

En biträdande lektor som är anställd enligt 4 kap. 12 a § högskoleförordningen ska efter ansökan befordras till lektor om denne har behörighet för en anställning som lektor enligt KI:s anvisningar till anställningsordning och vid en prövning bedöms lämplig för en sådan anställning enligt de bedömningsgrunder som KI har bestämt ska tillämpas i ett ärende om befordran till lektor. Vid ansökan om befordran till lektor tillämpas de bedömningsgrunder som framgår av de anvisningar till anställningsordning som gällde vid tillträdet för anställningen som biträdande lektor. Aktuella bedömningsgrunder hittar du här. En sådan befordran innebär en tillsvidareanställning som lektor.


Vill du göra skillnad – och bidra till en bättre hälsa för alla? Sök jobb hos oss

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Solna
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer STÖD 2-1009/2024
Kontakt
  • Debora Rizzuto, Senior forskare, debora.rizzuto@ki.se
  • Amanda Nyberg, HR-partner, amanda.nyberg@ki.se
Facklig företrädare
  • Henry Wölling, SEKO, henry.wolling@ki.se
  • Taher Darreh-Shori, SACO, taher.darreh-shori@ki.se
  • Carina Eklund, OFR, 08-58582665
Publicerat 2024-03-06
Sista ansökningsdag 2024-04-03

Tillbaka till lediga jobb