Vill du bidra till medicinsk forskning av toppkvalitet?

Vi erbjuder nu en postdoktortjänst för forskare som är intresserade av att delta i ett tvärvetenskapligt projekt inom systemmedicin. Projektet fokuserar på att utforska sambandet mellan för tidig födsel och utvecklingen av obstruktiv lungsjukdom samt molekylära mechanismer av lång-COVID19. Den framgångsrika kandidaten kommer att ansluta sig till ett stort forskarteam bestående av kliniker, experimentella forskare, statistiker och bioinformatiker för att undersöka rollen av händelser i tidig livet i utvecklingen av tidig debut av obstruktiv lungsjukdom.

Din roll

Det övergripande projektet innefattar molekylär karaktärisering på mRNA-, miRNA-, proteom- och metabolomnivå från flera lungsegmenter för att bygga en sjukdomsmodell. Arbetet kommer att utföras med en eller flera unika kliniska kohorter, designade för att undersöka olika aspekter av kronisk obstruktiv lungsjukdom. Detta inkluderar, men är inte begränsat till, vår nyligen lanserade post-COVID19 kohort, samt vår LUNAPRE-kohort (www.clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT02923648). Den sistnämnde består av personer som mycket-till-extremt prematurt, med eller utan bronkopulmonell dysplasi (BPD) under neonatalperioden, och som har följts sedan födseln, samt kontrollgrupper av friska och astmatiker. De övergripande målen med dessa projekt innefattar molekylärt sub-fenotypning och mekanistiska undersökningar av obstruktiv lungsjukdom i denna heterogena, relativt okända och snabbt växande patientgrupp. De specifika forskningsprojekten kommer att inkludera RNA-sekvensering, miRNA-sekvensering och proteomkaraktärisering av olika kompartment, inklusive single cell- och bulk-RNASeq av sorterade immunceller och extracellulära vesiklar från lungor, samt cellkulturbaserade lungorganoide modellsystem. Studierna genomförs i nära samarbete med kliniker vid både Karolinska Universitetssjukhuset och Sach’s barnsjukhus vid Södersjukhuset i Stockholm, vilket möjliggör för den framgångsrika kandidaten att delta i arbetet inom translationell systemmedicin.

Vem är du?

Vi söker nu en driven och kompetent forskare med doktorsexamen i molekylärbiologi eller ett relaterat ämnesområde till en postdoktorstjänst vid vårt laboratorium. Den sökande bör ha praktisk erfarenhet inom området för respiratorisk forskning, samt goda kunskaper i bioinformatik och biostatistik. Erfarenhet av arbete med prover från både människor och djur, lungorganoidforskning, analys av PExA-prover och genmodifiering med CRISPR-tekniken är mycket meriterande. För att lyckas i rollen krävs utmärkta kommunikativa förmågor och god förmåga att samarbeta. Erfarenhet av att interagera både socialt och vetenskapligt med andra forskare, studenter och samarbetspartners från såväl akademiska som industriella sektorer är avgörande. Tidigare postdoktoral erfarenhet och en stark publikationslista inom respiratorisk biologi är starkt meriterande.

För att anställas som postdoktor krävs avlagd doktorsexamen eller en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen. Detta behörighetskrav ska vara uppfyllt senast vid tidpunkten då anställningsbeslutet fattas. Det är meriterande om du har avlagt din doktorsexamen inom de tre senaste åren, om det finns särskilda skäl kan din examen ha avlagts tidigare.

Vad erbjuder vi?

En kreativ, internationell inspirerande miljö fylld av kompetens och nyfikenhet. Karolinska Institutet är ett av världens ledande medicinska universitet. Här bedriver vi framgångsrik medicinsk forskning och har det största utbudet av medicinska utbildningar i Sverige. På KI får du träffa forskare med olika forskningsinriktningar som jobbar tillsammans. Det är det gränsöverskridande samarbetet som bidrar till KI:s världsledande position inom forskning. Flera av de personer du möter inom vården är utbildade på KI. En nära relationen till hälso- och sjukvården är viktig för att skapa utbildning och forskning av högsta kvalitet. Som universitet är Karolinska Institutet också en statlig myndighet. Det gör att du som anställd får goda förmåner genom vårt kollektivavtal.

Placering

Tjänsten är placerad inom Institutionen för medicin, Solna. Institutionen består av elva avdelningar och varje avdelning består av flertalet forskargrupper. Den aktuella tjänsten är placerad inom Pulmonomics-gruppen som är en multidisciplinär forskargrupp i BioClinicum. Som en del av avdelningen för luftvägsmedicin är vi en integrerad del av Centrum för molekylär medicin (CMM), Institutionen för medicin Solna samt Karolinska Universitetssjukhuseta avdelning för allergi och lungmedicin. Våra forskningsintressen omfattar utveckling av ett system-medicinskt ramverk för molekylär undergruppering av kroniska inflammatoriska sjukdomar i lungan. Vår forskning fokuserar på translationella studier i patientkohorter, såväl som på innovation och metodutveckling inom områdena proteomik, miRNA analys, multivariat modellering och dataintegrering. Våra studier omfattar profilering på flera molekylära nivåer (mRNA, miRNA, proteom, metabolom och lipidmediatorer) från flera lung-compartments (luftvägsepitel, alveolära makrofager, extracellulära vesiclar och bronkoalveolära exsudat) med en rad omics-plattformar, i kombination med omfattande klinisk fenotypning. Styrkan med våra tillvägagångssätt är förmågan att integrera information från flera molekylära nivåer och anatomiska platser både för att förbättra den statistiska powern att upptäcka och definiera molekylärt distinkta undergrupper i små patientkohorter, och för att förbättra vår förståelse av sjukdomsmekanismer på systemnivå.

Läs mer på https://staff.ki.se/people/asa-wheelock eller www.pulmonomics.net

--[Video om Karolinska Institutet, hur vi alla bidrar till "en bättre hälsa för alla"] ---

Ansökan

Ansökan ska bestå av följande handlingar, skrivna på engelska eller svenska:

  • En komplett CV inkluderande disputationsdatum, avhandlingens titel, tidigare akademiska befattningar, akademisk titel, nuvarande befattning, akademiska utmärkelser samt kommittéarbete
  • En komplett publikationslista
  • En sammanfattning av nuvarande arbete (maximalt en sida)

Ansökan ska göras via rekryteringssystemet Varbi.  


Vill du göra skillnad – och bidra till en bättre hälsa för alla? Sök jobb hos oss

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Solna
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer STÖD 2-672/2024
Kontakt
  • Åsa M Wheelock, Phone:+4670-2200308;email:asa.wheelock@ki.se
Facklig företrädare
  • Afsar Rahbar OFR, Afsar.Rahbar@ki.se
  • Louisa Cheung, SACO, Louisa.Cheung@ki.se
  • Farzad Hedayaty, SACO-s, +46852483367
Publicerat 2024-02-09
Sista ansökningsdag 2024-02-23

Tillbaka till lediga jobb