Vill du bidra till medicinsk forskning av toppkvalitet?

Kom och anslut dig till Engblom-labbet! En postdoktorposition är tillgänglig i skärningspunkten mellan immunologi, cancer och spatial transkriptomik, med det ultimata målet att förstå tumörassocierade immunresponser och använda dessa för terapi. Engblom-labbet har nyligen utvecklat en ny metod för att studera B-celler och B-cellsreceptorer inom deras vävnadsmikromiljö med hjälp av spatial transkriptomik. Kandidaten kommer att bidra till banbrytande forskning för att lokalisera immunresponser under tumörprogression och anti-cancerterapi.

Din roll

Sökanden kommer att arbeta i nära samarbete med doktorander, postdoktorander och forskare. Sökanden förväntas utveckla och analysera djurmodeller och mänskliga prover av cancer, samt presentera resultat för allmänheten och specialiserade målgrupper. Sökanden förväntas vara mycket engagerad, nyfiken och gilla att samarbeta.

Vem är du?

Vårt laboratorium har en öppning för en högst kreativ, erfaren och motiverad postdoktorand med gedigen bakgrund inom immunologi.

Kvalificerade kandidater bör ha:

 • Doktorsexamen inom immunologi eller relevant område.
 • Högt kreativa, självständiga, ihärdiga, motiverade, samarbetsvilliga och kommunikativa färdigheter.
 • En stark publiceringshistorik i granskade tidskrifter.
 • Dokumenterad erfarenhet av undervisning och vetenskaplig kommunikation är mycket önskvärd.
 • Flytande engelska, både i tal och skrift, är nödvändigt.

Värt att notera är att erfarenhet inom bioinformatik, antikroppsproduktion och/eller datavisualisering kommer att betraktas som starka meriter. Dokumenterad förmåga att analysera och presentera resultat både muntligt och skriftligt är viktigt. Positionen kommer att kräva självständigt arbete såväl som omfattande samarbete med andra experimentgrupper. Forskningen kräver mycket tvärvetenskapligt arbete

För att anställas som postdoktor krävs avlagd doktorsexamen eller en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen. Detta behörighetskrav ska vara uppfyllt senast vid tidpunkten då anställningsbeslutet fattas. Det är meriterande om du har avlagt din doktorsexamen inom de tre senaste åren, om det finns särskilda skäl kan din examen ha avlagts tidigare.

Vad erbjuder vi?

En kreativ, internationell inspirerande miljö fylld av kompetens och nyfikenhet. Karolinska Institutet är ett av världens ledande medicinska universitet. Här bedriver vi framgångsrik medicinsk forskning och har det största utbudet av medicinska utbildningar i Sverige. På KI får du träffa forskare med olika forskningsinriktningar som jobbar tillsammans. Det är det gränsöverskridande samarbetet som bidrar till KI:s världsledande position inom forskning. Flera av de personer du möter inom vården är utbildade på KI. En nära relationen till hälso- och sjukvården är viktig för att skapa utbildning och forskning av högsta kvalitet. Som universitet är Karolinska Institutet också en statlig myndighet. Det gör att du som anställd får goda förmåner genom vårt kollektivavtal.

Placering

Tjänsten är placerad inom Institutionen för medicin, Solna. Institutionen består av elva avdelningar och varje avdelning består av flertalet forskargrupper. Den aktuella tjänsten är placerad inom avdelningen för immunologi och allergi i labbet lett av Dr. Camilla Engblom (SciLifeLab Fellow), inom Dr. Eduardo Villablanca’s forskargrupp. Det övergripande målet för labbet är att förstå mekanismer för B-cellsrelaterade immunsvar i cancer för att identifiera nya sätt att behandla tumörer. För att göra detta undersöker vi de spatiella relationerna mellan B-cellkloner och deras omedelbara nischer inom cancervävnader med hjälp av vår egenutvecklade spatial transcriptomik-baserade teknologi (Spatial VDJ). Med hjälp av etablerade och nyutvecklade algoritmer kartlägger vi B-cellsutveckling inom tumörer och identifierar förmodade kandidatsekvenser för tumörreglerande antikroppar för funktionella tester. Utöver labbets fokusområde har vår forskargrupp nationella och internationella samarbetsprojekt inom interaktioner mellan människa och mikrober, vaccinforskning och mukosal immunologi. Vårt labb syftar till att främja en kreativ, mångsidig och inkluderande arbetsmiljö med målet att alla labbmedlemmar svarar på ambitiösa och spännande vetenskapliga frågor. Labbet är beläget inom en kreativ forskningsmiljö med expertis inom olika aspekter av inflammation, infektion, allergi och autoimmuna sjukdomar.

--[Video om Karolinska Institutet, hur vi alla bidrar till "en bättre hälsa för alla"] ---

Ansökan

Ansökan ska bestå av följande handlingar, skrivna på engelska eller svenska:

 • En komplett CV inkluderande disputationsdatum, avhandlingens titel, tidigare akademiska befattningar, akademisk titel, nuvarande befattning, akademiska utmärkelser samt kommittéarbete
 • En komplett publikationslista
 • En sammanfattning av nuvarande arbete (maximalt en sida)

Ansökan ska göras via rekryteringssystemet Varbi.  


Vill du göra skillnad – och bidra till en bättre hälsa för alla? Sök jobb hos oss

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Löneform månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Solna
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer STÖD 2-362/2024
Kontakt
 • Camilla Engblom, Camilla.engblom@ki.se
Facklig företrädare
 • Afsar Rahbar OFR, Afsar.Rahbar@ki.se
 • Louisa Cheung, SACO, Louisa.Cheung@ki.se
Publicerat 2024-01-26
Sista ansökningsdag 2024-03-08
Logga in och sök jobbet

Dela länkar

Tillbaka till lediga jobb