Karolinska Institutet, Institutionen för kvinnors och barns hälsa

-med inriktning mot forskning

Vill du bidra till medicinsk forskning av toppkvalitet?

Vill du arbeta med att vidareutveckla forskningen vid Karolinska Institutet (KI) och medverka till att stärka forskningsmiljön och den translationella forskningen om sena komplikationer efter gonadotoxiska behandlingar tidigt i livet? Välkommen till en ledande forskningsmiljö vid institutionen för kvinnors och barns hälsa (KBH).

Ämnesbeskrivning

Vid KBH bedrivs translationell forskning kring inverkan av olika miljöfaktorer på human reproduktion och utveckling av relaterade sjukdomar, som till exempel endometrios. Studierna har stor bredd och spänner från preklinisk forskning i djurmodeller via klinisk patientnära forskning till omvårdnadsforskning och registerbaserade studier. Institutionen har också samarbeten och nätverk inom reproduktionsforskning vid andra institutioner vid KI och externt. Det ger rika möjligheter till innovativ forskning och utveckling av behandling och vård vid subfertilitet och relaterade tillstånd.

Din roll

Vid KBH bedrivs utbildning och forskning inom flera områden. Vi söker en erfaren forskare inom reproduktionsbiologi. Du ska bedriva forskning, handleda doktorander och postdoktorer och delta i utbildningen av läkare och sjuksköterskor samt medicinstuderande. Du ska arrangera kurser och delta i forskarutbildning. Du förväntas publicera högkvalitativa studier i välrenommerade vetenskapliga tidskrifter.

I din roll som professor ska du bidra till samverkan med akademin och industrin, främja etiska principer inom forskning och klinisk praxis samt förmedla forskning till allmänheten. I ditt arbete ska du sträva efter att inta en ledande roll i internationella organisationer inom human reproduktion, reproduktionsendokrinologi eller reproduktionsbiologi.

Behörighetskrav

Behörig att anställas som professor med inriktning mot forskning är den som visat god pedagogisk skicklighet och utmärkt vetenskaplig skicklighet. (Se anvisningar till anställningsordning för lärare vid Karolinska institutet.)

Du ska driva internationellt ledande forskning inom reproduktionsbiologi eller reproduktionstoxikologi, mätt i antal och kvalitet på publikationer i internationella granskade tidskrifter, inte minst som sisteförfattare. Du ska ha anslag som huvudsökande i nationell eller internationell konkurrens under de senaste åren och varit huvudhandledare till forskarstuderande som disputerat.

Du ska ha uppvisat förmåga att strategiskt leda en forskningsgrupp och att samarbeta nationellt och internationellt. Du skriver och talar engelska flytande.

Bedömningsgrunder

Anställningen har inriktning mot forskning. För denna anställning kommer viktning av meriter att ske enligt följande: vetenskaplig skicklighet (3), pedagogisk skicklighet (2), lednings-, utvecklings- och samverkansskicklighet (2).

Vid anställning som professor vid KI gäller de behörighetskrav och bedömningsgrunder som anges i anvisningar till anställningsordningen i förhållande till fastställd anställningsprofil.

Det är särskilt meriterande att du har erfarenhet och förståelse av molekylära markörer, mekanismer och metoder för att kunna utvärdera nya behandlingsmetoder som syftar till att minska fertilitetsproblematik bland barn som behandlats med gonadotoxiska medel, samt omgivnings- och genetiska faktorer som påverkar risken för infertilitet senare i livet.

Det är meriterande att du har uppvisat

  • Goda kunskaper i att extrahera kunskap ur databaser och analysera resultaten
  • Docentur inom reproduktionsmedicin eller toxikologi
  • Forskningskompetens inom fertilitet och subfertilitet.
  • Forskningskompetens inom moderna molekylära analyser vid utvärdering av kliniska prover

Därutöver gäller att du ska ha genomgått högskolepedagogisk utbildning omfattande 10 veckor eller ha motsvarande kompetens enligt SUHF:s rekommendationer för behörighetsgivande högskolepedagogisk utbildning. Om sådan utbildning saknas vid anställningstillfället ska du inom ramen för anställningen genomgå sådan utbildning under de två första åren av anställningen.

Det är utifrån en sammantagen helhetsbedömning av de sökandes meriter och skicklighet som KI bedömer vilken av de sökande som har de bästa förutsättningarna att bidra till en positiv utveckling av verksamheten.

Vad erbjuder vi?

En kreativ och inspirerande miljö fylld av kompetens och nyfikenhet. Karolinska Institutet är ett av världens ledande medicinska universitet. Här bedriver vi framgångsrik medicinsk forskning och har det största utbudet av medicinska utbildningar i Sverige. På KI träffar du forskare med olika forskningsinriktningar som jobbar tillsammans. Det är det gränsöverskridande samarbetet som bidrar till KI:s världsledande position inom forskning. Flera av de personer du möter inom vården är utbildade på KI. En nära relationen till hälso- och sjukvården är viktig för att skapa utbildning och forskning av högsta kvalitet. Som universitet är Karolinska Institutet också en statlig myndighet. Det gör att du som anställd får goda förmåner genom vårt kollektivavtal.

Placering: Solna

Ansökan

Ansökan ska bestå av följande handlingar, skrivna på engelska: personligt brev samt CV och meriter inklusive beskrivning av planerad forskning, redovisade i enlighet med Karolinska Institutets meritportfölj (http://ki.se/qualificationsportfolio). Ansökan kan uppdateras framtill sista ansökningsdatum. Efter detta datum går det inte att uppdatera ansökan.

Granskning av meriter genomförs av externa sakkunniga, i de flesta fall både nationella och internationella. Av den anledningen är det en förutsättning att handlingarna inkommer på engelska.

Ansökan ska göras via rekryteringssystemet Varbi.

Varmt välkommen med din ansökan!

Vill du göra skillnad – och bidra till en bättre hälsa för alla? Sök jobb hos oss

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön enligt överenskommelse
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Solna
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer STÖD 2-274/2024
Kontakt
  • Kristina Gemzell Danielsson, prefekt, kristina.gemzell@ki.se
Facklig företrädare
  • Henry Wölling, SEKO, henry.wolling@ki.se
  • Shahla Rostami, OFR, shahla.rostami@ki.se
  • John Inge Johnsen, SACO, john.inge.johnsen@ki.se
Publicerat 2024-06-20
Sista ansökningsdag 2024-08-02
Logga in och sök jobbet

Dela länkar

Tillbaka till lediga jobb