Karolinska Institutet, Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik

-med inriktning mot forskning

Vill du bidra till medicinsk forskning av toppkvalitet?

Vid institutionen för klinisk, vetenskap, intervention och teknik (CLINTEC) och enheten för obstetrik och gynekologi finns utmärkta möjligheter att bedriva internationellt ledande forskning baserad på embryonala stamceller både för grundläggande studier av tidig embryoutveckling och för translationell forskning. Labbet är integrerat med Karolinska Universitetssjukhusets Reproduktionsmedicin sektion och i nära anslutning till Karolinska Centrum för Cellterapi (KCC, VECURA). Vid enheten finns en väl fungerande och vetenskapligt framstående forskarmiljö med internationella ledare inom reproduktionstoxikologi, stamcellsbehandling av osteogenesis imperfekta och åldersrelaterade förändringar i gula fläcken, tidig embryoutveckling och reproduktionsmedicin. Med denna professorsrekrytering vill vi ytterligare stärka grundvetenskaplig och translationell forskning baserad på embryonala stamceller.

Ämnesbeskrivning

Ämnesområdet innefattar medicinsk bioteknologi med inriktning mot embryonala stamceller. Forskningen fokuserar på användning av embryonala stamceller för grundvetenskaplig och tillämpad translationell forskning. Vi ser goda framtida möjligheter för användandet av stamcellsbaserade embryomodeller för grundvetenskapliga studier av tidig mänsklig embryoutveckling och framställning av läkemedel för avancerad terapi (ATMPs) baserat på embryonala stamceller.

Din roll

Du ska bedriva internationellt ledande forskning inom embryonal stamcellsbaserad utvecklings-, reproduktions- och regenerativ medicin. Forskningen ska omfatta både grundvetenskaplig forskning och tillämpad forskning. Du ska även undervisa kurser inom utvecklings-, reproduktions- och regenerativ medicin samt handleda studenter på avancerad nivå och forskarnivå samt postdoktorer. Du förväntas attrahera konkurrenskraftig finansiering och bidra till att bygga en stark och attraktiv forskningsmiljö. I din roll som professor ska du bidra till samverkan mellan akademin och industrin, främja etiska principer inom forskning och klinisk praxis samt förmedla forskning till allmänheten.

Behörighetskrav

Behörig att anställas som professor med inriktning mot forskning är den som visat god pedagogisk skicklighet och utmärkt vetenskaplig skicklighet (Se anvisningar till anställningsordning för lärare vid Karolinska institutet.)

Bedömningsgrunder

Anställningen har inriktning mot forskning. För denna anställning kommer viktning av meriter att ske enligt följande: vetenskaplig skicklighet (3), pedagogisk skicklighet (2) och lednings-, utvecklings- och samverkansskicklighet (2).

Vid anställning som professor vid Karolinska Institutet gäller de behörighetskrav och bedömningsgrunder som anges i anvisningar till anställningsordningen i förhållande till fastställd anställningsprofil.

Det är särskilt meriterande att du har uppvisat

  • Dokumenterad erfarenhet från att utveckla avancerad cellterapi (ATMPs) baserat på embryonala stamceller.
  • Dokumenterad erfarenhet från användandet av embryonala stamceller för studier av tidig embryonal utveckling.
  • Ansvarat för kurser inom utbildning på forskarnivå.
  • Starkt engagemang i ämnesrelevanta etiska och regulatoriska frågeställningar på nationell och internationell nivå.
  • Erfarenhet av nyttiggörande av forskning genom industriella samarbeten och utvecklande av immateriella rättigheter.

Därutöver gäller att du ska ha genomgått högskolepedagogisk utbildning omfattande 10 veckor eller ha motsvarande kompetens enligt SUHF:s rekommendationer för behörighetsgivande högskolepedagogisk utbildning. Om sådan utbildning saknas vid anställningstillfället ska du inom ramen för anställningen genomgå sådan utbildning under de två första åren av anställningen.

Det är utifrån en sammantagen helhetsbedömning av de sökandes meriter och skicklighet som Karolinska Institutet bedömer vilken av de sökande som har de bästa förutsättningarna att bidra till en positiv utveckling av verksamheten.

Vad erbjuder vi?

En kreativ och inspirerande miljö fylld av kompetens och nyfikenhet. Karolinska Institutet är ett av världens ledande medicinska universitet. Här bedriver vi framgångsrik medicinsk forskning och har det största utbudet av medicinska utbildningar i Sverige. På KI träffar du forskare med olika forskningsinriktningar som jobbar tillsammans. Det är det gränsöverskridande samarbetet som bidrar till KI:s världsledande position inom forskning. Flera av de personer du möter inom vården är utbildade på KI. En nära relationen till hälso- och sjukvården är viktig för att skapa utbildning och forskning av högsta kvalitet. Som universitet är Karolinska Institutet också en statlig myndighet. Det gör att du som anställd får goda förmåner genom vårt kollektivavtal. 

Placering: Flemingsberg

https://ki.se/en/clintec/division-of-obstetrics-and-gynaecology

 Din karriär fortsätter här

 

Ansökan

Ansökan ska bestå av följande handlingar, skrivna på engelska: personligt brev samt CV och meriter inklusive beskrivning av planerad forskning, redovisade i enlighet med Karolinska Institutets meritportfölj (http://ki.se/qualificationsportfolio). Ansökan kan uppdateras framtill sista ansökningsdatum. Efter detta datum går det inte att uppdatera ansökan.

Granskning av meriter genomförs av externa sakkunniga, i de flesta fall både nationella och internationella. Av den anledningen är det en förutsättning att handlingarna inkommer på engelska.

Ansökan ska göras via rekryteringssystemet Varbi.

Varmt välkommen med din ansökan!

Vill du göra skillnad – och bidra till en bättre hälsa för alla? Sök jobb hos oss

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt ök
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Huddinge
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer STÖD 2-44/2024
Kontakt
  • Lars Henningsohn, lars.henningsohn@ki.se
Facklig företrädare
  • Taher Darreh-Shori, SACO, taher.darreh-shori@ki.se
Publicerat 2024-07-01
Sista ansökningsdag 2024-08-12
Logga in och sök jobbet

Dela länkar

Tillbaka till lediga jobb