Karolinska Institutet, Institutionen för medicin, Huddinge

- med inriktning mot forskning

Vill du bidra till en bättre hälsa för alla?

Institutionen för Medicin Huddinge (MedH), Karolinska Institutet (KI) söker en professor i hematologi förenad med anställning vid Karolinska Universitetssjukhuset. Med denna rekrytering vill vi stärka forskningen i ämnet hematologi vid institutionen och säkra kontinuiteten inom verksamheten.

Ämnesbeskrivning

Hematologi är ett stort och viktigt kliniskt område inom Karolinska Universitetssjukhuset med stark koppling både mot internmedicin och cancerområdet. Sjukdomar omfattar både godartade, ofta genetiska, sjukdomar samt olika former av blodcancer. Den kliniska delen i Huddinge hyser Nordens största verksamhet för akut myeloisk leukemi, myelodysplastiskt syndrom, myelom, och allogen stamcellstransplantation.

De senaste årens snabba utveckling inom den molekylära cancerbehandlingen, internationellt och på KI, vilar till stor del på forskning inom hematologisk cancer. Precisionsmedicin har sitt ursprung i hematologin, i synnerhet den translationella delen, då hematologiska tumörceller initialt var lättare att komma åt och forska på jämfört med cancerceller från fasta tumörer i andra organ. Hematologisk forskning och precisionsmedicin vid MedH ligger i framkant i denna utveckling, och har för vissa leukemiformer varit ledande i att identifiera specifika mutationer och på basen av det etablera nya behandlingsprinciper.

Vid KI i Flemingsbergs är den translationella forskningstraditionen inom hematologin stark och bedrivs inom Centrum för Hematologi och Regenerativ Medicin (HERM). HERM hyser i dag 16 forskargrupper inom hematologi, hematopoes, stamcellsforskning, immunologi och transfusionsmedicin och arbetat aktivt med att rekrytera och stötta yngre forskare och ytterligare rekryteringar pågår för att stärka den experimentella delen av hematologin. HERM är lokaliserat i Neobyggnaden i Flemingsberg, där också fyra viktiga corefaciliteter är inhysta: MedH FACS-facilitet, singel-cellsekvenseringsfaciliteten SICOF, genomikfaciliteten BEA och imagingfaciliteten LCI. Detta ger ypperliga förutsättningar för HERM:s forskargrupper att bedriva högkvalitativ forskning i internationell framkant.

Din roll

Vi avser att till denna professur rekrytera en kliniskt verksam person med väl utvecklad translationell forskningsverksamhet i internationell framkant. Du förväntas ta en ledande roll avseende HERM:s framtida utveckling inom translationell hematologisk forskning. Det är också viktigt att du är en erfaren lärare, då det är viktigt att både grundutbildning och forskarutbildning stärks inom detta område. Du förväntas även arbeta för att KI bibehåller och vidareutvecklar sitt internationella nätverk inom fältet.

Behörighetskrav

Behörig att anställas som professor med inriktning mot forskning är den som visat god pedagogisk skicklighet och utmärkt vetenskaplig skicklighet och klinisk skicklighet. (Se anvisningar till anställningsordning för lärare vid Karolinska Institutet.)
 
Anställningen kommer att förenas med klinisk anställning som specialistläkare, biträdande överläkare eller överläkare i hematologi vid Medicinsk Enhet Hematologi, Karolinska Universitetssjukhuset och därför ska du inneha svensk läkarlegitimation samt specialistbevis i hematologi samt uppfylla Socialstyrelsens krav för utövandet av läkaryrket i Sverige.

Eftersom tjänsten innefattar klinisk anställning ska den sökande förutom engelska, besitta kunskap och färdighet i svenska, norska eller danska språket (C1-nivå enligt den gemensamma europeiska referensramen för språk (GERS).

Bedömningsgrunder

Anställningen har inriktning mot forskning. För denna anställning kommer viktning av meriter att ske enligt följande: vetenskaplig skicklighet (3), pedagogisk skicklighet (2), lednings-, utvecklings- och samverkansskicklighet (2), och klinisk skicklighet (2).

Vid anställning som professor vid Karolinska Institutet gäller de behörighetskrav och bedömningsgrunder som anges i anvisningar till anställningsordningen i förhållande till fastställd anställningsprofil.

Det är särskilt meriterande att den sökande har uppvisat

 • Publikationer i framstående tidskrifter inom det hematologiska området, särskilt som sisteförfattare av originalstudier
 • Internationell samverkan inom det hematologiska forskningsområdet
 • Erfarenhet av kliniskt arbete inom hematologi, särskilt myeloid leukemi
 • Erfarenhet av att verka i translationella hematologiska forskningsmiljöer

Det är meriterande att den sökande har uppvisat

 • Pedagogisk verksamhet inom medicinsk utbildning på olika nivåer, främst inom grundutbildning och forskarutbildning
 • Ett framgångsrikt akademiskt ledarskap inom hematologisk forskning eller klinisk verksamhet

Därutöver gäller även att sökande ska ha genomgått högskolepedagogisk utbildning omfattande 10 veckor (eller ha motsvarande kompetens) enligt SUHF:s rekommendationer för behörighetsgivande högskolepedagogisk utbildning. Om sådan utbildning saknas vid anställningen ska professorn inom ramen för anställningen genomgå sådan utbildning under de två första åren av anställningen.

Det är utifrån en sammantagen helhetsbedömning av de sökandes meriter och skicklighet som Karolinska Institutet bedömer vilken av de sökande som har de bästa förutsättningarna att bidra till en positiv utveckling av verksamheten.

Vad erbjuder vi?

En kreativ och inspirerande miljö fylld av kompetens och nyfikenhet. Karolinska Institutet är ett av världens ledande medicinska universitet. Här bedriver vi framgångsrik medicinsk forskning och har det största utbudet av medicinska utbildningar i Sverige. På KI träffar du forskare med olika forskningsinriktningar som jobbar tillsammans. Det är det gränsöverskridande samarbetet som bidrar till KI:s världsledande position inom forskning. Flera av de personer du möter inom vården är utbildade på KI. En nära relationen till hälso- och sjukvården är viktig för att skapa utbildning och forskning av högsta kvalitet. Som universitet är Karolinska Institutet också en statlig myndighet. Det gör att du som anställd får goda förmåner genom vårt kollektivavtal. 

Placering: Flemingsberg

Din karriär fortsätter här

Institutionen för medicin, Huddinge | Karolinska Institutet (ki.se)

Ansökan

Ansökan ska bestå av följande handlingar, skrivna på engelska: personligt brev samt CV och meriter inklusive beskrivning av planerad forskning, redovisade i enlighet med Karolinska Institutets meritportfölj (http://ki.se/qualificationsportfolio). Ansökan kan uppdateras framtill sista ansökningsdatum. Efter detta datum går det inte att uppdatera ansökan.

Granskning av meriter genomförs av externa sakkunniga, i de flesta fall både nationella och internationella. Av den anledningen är det en förutsättning att handlingarna inkommer på engelska.

Ansökan ska göras via rekryteringssystemet Varbi.

För den kliniska anställningen vid Karolinska Universitetssjukhuset:

Sakkunnigbedömning för den kliniska anställningen är en förutsättning för att erhålla specialistläkartjänst på Karolinska Universitetssjukhuset. För att sjukhusets sakkunniga ska kunna besluta om befattningsnivå (överläkare, biträdande överläkare, specialistläkare) krävs nedanstående dokument/bilagor:

* även utländska
** i förekommande fall

Länk till kriterier för specialistläkartjänster vid Karolinska Universitetssjukhuset.

Varmt välkommen med din ansökan!

Vill du göra skillnad – och bidra till en bättre hälsa för alla? Sök jobb hos oss

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt ök
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Huddinge
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer STÖD 2-4626/2023
Kontakt
 • Petter Höglund, petter.hoglund@ki.se
 • Maria Magnusson, maria.s.magnusson@regionstockholm.se
Facklig företrädare
 • Belinda Pannagel, SACO belinda.pannagel@ki.se, SidinhLuc,SACOsidinh.luc@ki.se
 • Mari Gilljam, OFR, mari.gilljam@ki.se
 • Per Broliden, Karolinska Universitetssjukhuset, per.broliden@regionstockholm.se
Publicerat 2024-06-17
Sista ansökningsdag 2024-07-29
Logga in och sök jobbet

Dela länkar

Tillbaka till lediga jobb