Karolinska Institutet, Institutionen för medicin, Huddinge

-med inriktning mot forskning

 

Vill du bidra till medicinsk forskning av toppkvalitet?

Vi söker dig som vill vara med och leda och utveckla RNA-forskningen inom området hematologi vid institutionen för medicin, Huddinge (MedH). Analys av RNA har stor potential som komplement till DNA-diagnostiken inom klinisk medicin. Hematologin ligger i framkant för den utvecklingen och denna rekrytering är en strategisk satsning på detta område.

Ämnesbeskrivning

Hematologi är ett stort och framgångsrikt forskningsområde vid Karolinska Institutet. I Huddinge bedrivs Nordens största kliniska verksamhet för de vanligaste hematologiska sjukdomarna, liksom Karolinska Universitetssjukhuset verksamhet inom stamcellstransplantation. Den metodologiska utvecklingen möjliggör numera patientnära genanalyser i realtid och den molekylära förståelsen av hematologisk cancer har nått nya nivåer. Många leukemier är dock kopplade till störda reglersystem ovanför och nedströms om generna själva, det vill säga de som kodar för RNA och protein. Efter år av framsteg inom DNA-sekvensering är det vår bedömning att RNA-biologi och RNA-translation snart kan läggas till den tekniska plattformen. MedH vill därför stärka den molekylära kompetensen inom hematologin genom att rekrytera en professor med expertis inom RNA-biologi och med ett uttalat intresse för translationell forskning. Professorn avses utgöra en basvetenskaplig nod vid Centrum för Hematologi och Regenerativ Medicin (HERM) och utgöra en viktig samarbetspartner med kliniska och translationella forskare.

Din roll

Anställningen är en del av en strategisk satsning med syfte att stärka forskningsverksamheten inom området RNA-biologi vid MedH. Innehavaren av denna professur förväntas bedriva forskning på högsta internationella nivå inom forskningsområdet. I uppdraget ingår att leda och utveckla egen forskning med också verka för att nya kliniska samarbetsprojekt startas. Den som anställs förväntas ta initiativ för att säkerställa ett effektivt utnyttjande av forskningsresultaten och en utåtriktad verksamhet för att stärka samverkan inom området RNA-biologi över hela Karolinska Institutet. I enlighet med institutionens strategi MedH 2025 förväntas alla professorer bedriva undervisning och aktivt bidra till grundutbildning och forskarutbildning. 

Behörighetskrav

Behörig att anställas som professor med inriktning mot forskning är den som visat god pedagogisk skicklighet och utmärkt vetenskaplig skicklighet. (Se anvisningar till anställningsordning för lärare vid Karolinska institutet.) Utöver ovanstående är följande ett krav för anställningen:

 • Framgångsrikt ledarskap för egen forskargrupp, inklusive huvudhandledarskap för doktorander och postdoktorer under flera år.

 

Bedömningsgrunder

Anställningen har inriktning mot forskning. För denna anställning kommer viktning av meriter att ske enligt följande: vetenskaplig skicklighet (3), pedagogisk skicklighet (2), lednings-, utvecklings- och samverkansskicklighet (1).

Vid anställning som professor vid Karolinska Institutet gäller de behörighetskrav och bedömningsgrunder som anges i anvisningar till anställningsordningen i förhållande till fastställd anställningsprofil.

Det särskilt meriterande att den sökande har uppvisat

 • Stark vetenskaplig aktivitet med särskilt beaktande av de senaste åtta åren.
 • Internationellt konkurrenskraftig forskning inom området RNA-biologi med hematologisk inriktning.
 • Huvudmannaskap för pågående forskningsbidrag under längre tid i nationell konkurrens och/eller internationell konkurrens där projekt genomgått ”peer-review” bedömning.
 • Aktiv undervisning på grundnivå och forskarutbildningsnivå.
 • Framgångsrika samarbeten med andra forskargrupper, särskilt sådana med klinisk profil.


Därutöver gäller även att sökande ska ha genomgått högskolepedagogisk utbildning omfattande 10 veckor (eller ha motsvarande kompetens) enligt SUHF:s rekommendationer för behörighetsgivande högskolepedagogisk utbildning. Om sådan utbildning saknas vid anställningen ska professorn inom ramen för anställningen genomgå sådan utbildning under de två första åren av anställningen.

Det är utifrån en sammantagen helhetsbedömning av de sökandes meriter och skicklighet som Karolinska Institutet bedömer vilken av de sökande som har de bästa förutsättningarna att bidra till en positiv utveckling av verksamheten.

Vad erbjuder vi?

En kreativ och inspirerande miljö fylld av kompetens och nyfikenhet. Karolinska Institutet är ett av världens ledande medicinska universitet. Här bedriver vi framgångsrik medicinsk forskning och har det största utbudet av medicinska utbildningar i Sverige. På KI träffar du forskare med olika forskningsinriktningar som jobbar tillsammans. Det är det gränsöverskridande samarbetet som bidrar till KI:s världsledande position inom forskning. Flera av de personer du möter inom vården är utbildade på KI. En nära relationen till hälso- och sjukvården är viktig för att skapa utbildning och forskning av högsta kvalitet. Som universitet är Karolinska Institutet också en statlig myndighet. Det gör att du som anställd får goda förmåner genom vårt kollektivavtal. 

Placering: Flemingsberg

 

Department of Medicine, Huddinge | Karolinska Institutet (ki.se)
Din karriär fortsätter här

 

 

Ansökan

Ansökan ska bestå av följande handlingar, skrivna på engelska: personligt brev samt CV och meriter inklusive beskrivning av planerad forskning, redovisade i enlighet med Karolinska Institutets meritportfölj (http://ki.se/qualificationsportfolio). Ansökan kan uppdateras framtill sista ansökningsdatum. Efter detta datum går det inte att uppdatera ansökan.

Granskning av meriter genomförs av externa sakkunniga, i de flesta fall både nationella och internationella. Av den anledningen är det en förutsättning att handlingarna inkommer på engelska.

Ansökan ska göras via rekryteringssystemet Varbi.

 

Varmt välkommen med din ansökan!

Vill du göra skillnad – och bidra till en bättre hälsa för alla? Sök jobb hos oss

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt ök
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Huddinge
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer STÖD 2-4170/2023
Kontakt
 • Petter Höglund, petter.hoglund@ki.se
 • Eva Hellström-Lindberg, eva-hellstrom-lindberg@ki
Facklig företrädare
 • Belinda Pannagel, SACO , belinda.pannagel@ki.se
 • Mari Gilljam, OFR , mari.gilljam@ki.se
 • Sidinh Luc, SACO, sidinh.luc@ki.se
Publicerat 2023-12-21
Sista ansökningsdag 2024-02-19

Tillbaka till lediga jobb