Karolinska Institutet, Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Avdelningen för neurogeriatrik

Vid Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle (NVS) bedrivs världsledande forskning inom åldrande, demens, epidemiologi och vårdvetenskap. Forskningen sträcker sig från grundforskning på molekyl- och cellnivå till kliniska studier och forskning på samhällsnivå. Vid NVS genomför cirka en tredjedel av KI:s studenter sin utbildning på grund- och avancerad nivå. Institutionen med cirka 540 anställda och en omsättning på 530 miljoner år 2023, består av sju avdelningar och finns på Campus Flemingsberg och Campus Solna.

Avdelningen för neurogeriatrik består av ca 65 medarbetare. Avdelningen bedriver experimentell och translationell forskning relaterad till främst Alzheimers sjukdom och andra neurodegenerativa sjukdomar men också mer allmänna molekylära mekanismer med biomedicinsk relevans studeras. Avdelningen är främst lokaliserad till BioClinicum, KI Campus Solna, samt till viss del i Neo, KI Campus Flemingsberg.

Vill du bidra till att förbättra människors hälsa?

Bli del av ett spännande samspel mellan forskning, klinik och omgivande samhälle! Nu finns möjligheten att bli del av ett tvärvetenskapligt forskningsteam inom utvecklingen av diagnostik och behandling av neurodegenerativ sjukdom. Vi söker en postdoc med kompetens och erfarenhet av liknande forskning för att bidra till gruppens forskarmiljö och nationella och internationella samarbeten. Tjänsten är en visstidsanställning i två år.

Forskningsprojekten, som leds av Professor Caroline Graff, är translationella genetiska och kliniska studier av ärftliga demenssjukdomar. Gruppen består av ca 10 personer (doktorander, läkare, postdocs, labmanager, koordinatorer) och har nära samarbete med Mottagning för Ärftliga demenssjukdomar, Karolinska Universitetssjukhuset, samt medverkar i nationella och internationella forskningskonsortier. Vi leder ett stort nationellt, tvärvetenskapligt forskarnätverk för att öka förståelsen för frontallobsdemens (FTD) inom Swedish FTD Initiative. Syftet är också att förstå sjukdomsmekanismerna, förbättra diagnostiken, utveckla behandlingar och att kommunicera kunskap till patienter, närstående och vårdgivare.

Din roll

Att som postdoc och disputerad forskare inom området Frontotemporala demenssjukdomar kunna driva projekt i syfte att öka förståelsen för sjukdomarnas uppkomst och orsaker. Att utföra statistiska analyser på proteomik, genomik, imaging, neuropsykologiska och kliniska data för att identifiera biomarkörer, biologiska processer och stadieindela sjukdomarna i nationella och internationella samarbeten. Arbetet syftar till att kunna stadieindela även de presymptomatiska stadierna på personer som bär på sjukdomsorsakande mutationer. Av särskilt intresse är att identifiera skillnader för personer som senare utvecklar eller har utvecklat motorneuronsjukdom och personer som utvecklat eller kommer att utveckla frontotemporal demenssjukdom eller både och. I arbete kommer även att ingå arbete med database management för att tillsammans med gruppens övriga medlemmar bygga en hållbar struktur för lagring och analys av forskningsdata.

Vem är du?

För att anställas som postdoktor krävs avlagd doktorsexamen eller en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen. Detta behörighetskrav ska vara uppfyllt senast vid tidpunkten då anställningsbeslutet fattas. Det är meriterande om du har avlagt din doktorsexamen inom de tre senaste åren, om det finns särskilda skäl kan din examen ha avlagts tidigare.

Vi söker dig som är disputerad inom ämnesområdet frontotemporala demenssjukdomar. Du skall även ha dokumenterad högre utbildning (universitetsnivå) av statistik och Good Clinical Practice t ex Clinical Research and Good Clinical Practice: Protocol, Informed Consent, Applications and Regulatory Requirement (1,5 hp). 

Övriga krav för tjänsten:

 • Du skall ha dokumenterad kunskap (vetenskapliga publikationer) om naturalförloppet och besitta kunskap om den vetenskapliga litteraturen på kliniska biomarkörer  (blod, likvor, MRI imaging) vid genetiska former och sporadiska former av FTD.

 • Du skall självständigt kunna utföra statistiska analyser i R (multivariata linear mixed effects models) på cross-sectional liksom longitudinella data och tydligt kunna tolka och beskriva analysmetod liksom resultat för kollegor i din grupp och vid vetenskapliga presentationer (poster, föreläsning och artiklar)

 • Du kan presentera din forskning och andras forskning populärvetenskapligt på svenska för patienter och anhöriga och på engelska för forskare.

 • Du kan och är intresserad av att samarbeta kring projekten och handleda yngre kollegor (studenter och doktorander) både inom statistik och andra vetenskapliga metoder även om deras frågeställningar skiljer sig från dina.

 • Du kan läsa, tala och skriva obehindrat på svenska och engelska.

 • Du har dokumenterad erfarenhet av att bygga upp, förvalta, felsöka och förbättra funktionaliteten av strukturerade forskningsdatabaser såsom BCP och FilemakerPro.
 • Du har förmåga att själv planera och leda ditt eget arbete utifrån den vetenskapliga litteraturen och projektets förutsättningar. Du uppskattar att i dialog med gruppen och andra samarbeten utveckla teorier och frågeställningar som leder till ny kunskap, vilket förutsätter en god samarbetsförmåga. Du är engagerad och angelägen om att upprätthålla hög kvalitet och god forskningssed bland annat genom att bidra med handledning och undervisning av yngre forskare.

Vad erbjuder vi?

En kreativ, internationell inspirerande miljö fylld av kompetens och nyfikenhet. Karolinska Institutet är ett av världens ledande medicinska universitet. Här bedriver vi framgångsrik medicinsk forskning och har det största utbudet av medicinska utbildningar i Sverige. På KI får du träffa forskare med olika forskningsinriktningar som jobbar tillsammans. Det är det gränsöverskridande samarbetet som bidrar till KI:s världsledande position inom forskning. Flera av de personer du möter inom vården är utbildade på KI. En nära relationen till hälso- och sjukvården är viktig för att skapa utbildning och forskning av högsta kvalitet. Som universitet är Karolinska Institutet också en statlig myndighet. Det gör att du som anställd får goda förmåner genom vårt kollektivavtal.

Placering: Solna BioClinucum

Läs mer om Caroline Graffs forskargrupp
Tio skäl att välja Karolinska Institutet

Ansökan

Ansökan ska bestå av följande handlingar, skrivna på engelska eller svenska:

 • En komplett CV inkluderande disputationsdatum, avhandlingens titel, tidigare akademiska befattningar, akademisk titel, nuvarande befattning, akademiska utmärkelser samt kommittéarbete
 • En komplett publikationslista
 • En sammanfattning av nuvarande arbete (maximalt en sida)

Varmt välkommen med din ansökan senast den 19 februari 2024.

Ansökan ska göras via rekryteringssystemet Varbi.  


Vill du göra skillnad – och bidra till en bättre hälsa för alla? Sök jobb hos oss

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 1 april 2024
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Solna
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer STÖD 2-3781/2023
Kontakt
 • Johanna Lundblad, HR, 08-52486835
 • Caroline Graff, professor, 0733-839399
Facklig företrädare
 • Taher Darreh-Shori, SACO, taher.darreh-shori@ki.se
 • Carina Eklund, OFR, 08-58582665
 • Henry Wölling, SEKO, henry.wolling@ki.se
Publicerat 2024-02-05
Sista ansökningsdag 2024-02-19

Tillbaka till lediga jobb