Karolinska Institutet, Institutionen för kliniska vetenskaper, Danderyds Sjukhus

- med inriktning mot forskning

Vill du bidra till att förbättra människors hälsa?

Institutionen för kliniska vetenskaper, Danderyds sjukhus (KI DS), bildades i sin nuvarande form 1993. Omkring 400 studenter genomgår årligen sin medicinska grundutbildning vid KI DS. Vid institutionen bedrivs en bred klinisk forskning inom flera olika områden. Institutionen har 90 registrerade doktorander och cirka 10 disputerar årligen för medicine doktorsexamen. Ungefär 250-300 artiklar utgår årligen från institutionen och publiceras i internationella vetenskapliga tidskrifter. Även omfattande uppdragsforskning pågår. Vid institutionen ges  årligen ett antal kurser för specialistkompetens i olika ämnen samt vidareutbildningskurser för specialister och forskarutbildningskurser.

Verksamhetsområdet anestesi och intensivvård består av fyra operationsavdelningar inom kirurgi/urologi, ortopedi, gynekologi/obstetrik, dagkirurgi samt ÖNH och tandanestesi och verksamhet externt, verksamhetsområdet postoperativa avdelningar, intensivvårdsavdelning (IVA), smärtmottagning, nationellt respirationscentrum (NRC) och sterilteknik. Verksamhetsområdet har cirka 400 medarbetare och utför årligen ca 24 000 anestesier på ca 25 operationssalar. Klinisk forskning, utveckling och utbildning är också viktiga delar i uppdraget.

Din roll

Anställningen är inriktad mot forskning. VO anestesi och intensivvård vid Danderyds sjukhus har flertalet forskningshandledare och doktorander och en forskningsenhet under utveckling. 

Institutionen vill nu rekrytera en ny lektor som ska leda och fortsatt utveckla forskningen, framförallt inom sepsisforskningen, och undervisa i anestesi och intensivvård vid Danderyds sjukhus. Innehavaren av anställningen kommer leda verksamheten inom USV-enheten VO anestesi och intensivvård. Anställningen avses vara uppdelad som 51% anställning vid Karolinska Institutet som lektor, och 49% som specialistkompetent läkare i anestesi och intensivvård vid VO anestesi och intensivvård vid Danderyds sjukhus.

Behörighetskrav

Behörig att anställas som lektor med inriktning mot forskning är den som utöver att ha avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens, har visat god pedagogisk skicklighet, utmärkt vetenskaplig skicklighet, lednings, -utvecklings- och samverkansskicklighet samt klinisk skicklighet. (Se anvisningar till anställningsordning för lärare vid Karolinska Institutet.).

Den sökande ska ha erfarenhet av klinisk forskning, klinisk undervisning inom läkarprogram, kliniskt arbete samt handledning av doktorander.

Anställningen kommer att förenas med klinisk tjänstgöring som specialistutbildad läkare i anestesi och intensivvård vid Danderyds sjukhus och därför ska sökanden inneha läkarexamen samt specialistbevis i anestesi och intensivvård samt uppfylla Socialstyrelsens krav för utövandet av läkaryrket i Sverige.

Eftersom anställningen kräver samarbete med övriga sjukhus i regionen ska innehavaren ha dokumenterad erfarenhet av samarbete mellan olika verksamheter och av att leda forskningsverksamhet.

Eftersom anställningen innefattar patientkontakt ska den sökande förutom engelska, besitta kunskap och färdighet i svenska, norska eller danska språket (C1-nivå enligt den gemensamma europeiska referensramen för språk, GERS).

Bedömningsgrunder 

Anställningen har en inriktning mot forskning och vid bedömningen kommer viktning av meriter att ske enligt följande: vetenskaplig skicklighet (3), pedagogisk skicklighet (2), lednings-, utvecklings- och samverkansskicklighet (2) och klinisk skicklighet (2).

Det är särskilt meriterande med erfarenhet av klinisk forskning inom sepsis. Det är också meriterande att vara en del av nationella och internationella nätverk och ha erfarenhet av att leda kliniska multicenterstudier.

Vid anställning som lektor vid Karolinska Institutet gäller de behörighetskrav och bedömningsgrunder som anges i anvisningar till anställningsordningen i förhållande till fastställd anställningsprofil.

Därutöver gäller även att sökande ska ha genomgått högskolepedagogisk utbildning omfattande 10 veckor eller ha motsvarande kompetens enligt SUHF:s rekommendationer för behörighetsgivande högskolepedagogisk utbildning. Om sådan utbildning saknas vid anställningen ska lektorn inom ramen för anställningen genomgå sådan utbildning under de två första åren av anställningen.

Det är utifrån en sammantagen helhetsbedömning av de sökandes meriter och skicklighet som Karolinska Institutet bedömer vilken av de sökande som har de bästa förutsättningarna att bidra till en positiv utveckling av verksamheten.

Vad erbjuder vi?

En kreativ och inspirerande miljö fylld av kompetens och nyfikenhet. Karolinska Institutet är ett av världens ledande medicinska universitet. Här bedriver vi framgångsrik medicinsk forskning och har det största utbudet av medicinska utbildningar i Sverige. Som universitet är Karolinska Institutet även en statlig myndighet. På KI får du träffa forskare med olika forskningsinriktningar som jobbar tillsammans. Det är det gränsöverskridande samarbetet som bidrar till KI:s världsledande position inom forskning. Flera av de personer du möter inom vården är utbildade på KI. En nära relationen till hälso- och sjukvården är viktig för att skapa utbildning och forskning av högsta kvalitet. Som universitet är Karolinska Institutet också en statlig myndighet. Det gör att du som anställd får goda förmåner genom vårt kollektivavtal.

Placering: Danderyd

Institutionen för kliniska vetenskaper, Danderyds sjukhus

 Din karriär fortsätter här

Ansökan

Ansökan ska bestå av följande handlingar, skrivna på engelska: personligt brev samt CV och meriter inklusive beskrivning av planerad forskning, redovisade i enlighet med Karolinska Institutets meritportfölj (http://ki.se/qualificationsportfolio). Ansökan kan uppdateras framtill sista ansökningsdatum. Efter detta datum går det inte att uppdatera ansökan.

För den kliniska anställningen vid Danderyds sjukhus krävs specialistbevis i anestesi och intensivvård som bifogas ansökan.

Granskning av meriter genomförs av externa sakkunniga, i de flesta fall både nationella och internationella. Av den anledningen är det en förutsättning att handlingarna inkommer på engelska.

Befattningsnivå för klinisk tjänst (överläkare, biträdande överläkare, specialistläkare) fastställs av Danderyds sjukhus, innan beslut om anställning fattas.

Ansökan ska göras via rekryteringssystemet Varbi.

Varmt välkommen med din ansökan!

Vill du göra skillnad - och bidra till en bättre hälsa för alla? Sök jobb hos oss

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Danderyd
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer STÖD 2-2519/2023
Kontakt
  • Prefekt Tomas Jernberg, 08-5248000
  • Verksamhetschef Klara Bergmark, 08-12355000
Facklig företrädare
  • Peter Henriksson, SACO, 08-52480000
  • Anette Hein, Danderyds sjukhus, 08-12355000
Publicerat 2023-12-21
Sista ansökningsdag 2024-02-14

Tillbaka till lediga jobb