Institutionen för neurovetenskap omfattar flera forskargrupper som arbetar med olika aspekter av nervsystemets funktion, både under normala förhållanden och vid olika sjukdomstillstånd. Forskningsprojekt omfattar ett brett utbud av studier på molekylära och cellulära nivåer, nätverk av neuroner och nervsystemets organisation som helhet.

Institutionen har en platt organisation med 40 forskargruppsledare, varav 24 professorer och 65 doktorander. Undervisningen är en grundläggande verksamhet vid institutionen, som deltar i flera grundutbildningar och forskarutbildningsprogram. Varje år tar cirka 15 studenter sin doktorsexamen från vår institution och många av våra akademiker har gjort framstående karriärer inom den akademiska eller privata sektorn.

Forskargrupp

Vår forskargrupp (www.klingberglab.se) fokuserar på utveckling och plasticitet, med särskild tonvikt på arbetsminne, resonemang och matematik. Vi anställer nu en post-doc för att vara involverad i analyser av stora databaser med beteendedata, genetiska och neuroimaging data samt initiera ny forskning.

Uppgifter

Du kommer att få möjlighet att arbeta med avancerad analys av stora databaser med redan inhämtade data, med hjälp av avancerade statistiska metoder, inklusive maskininlärning. Tjänsten är också mycket flexibel, med möjlighet att initiera och starta nya studier, insamling av beteendedata eller med neuroimaging med hjälp av MEG, fMRI, TDCS eller EEG.

Stipendieperioden är flexibel, men planerad att starta i september 2023.

Behörighetskrav

Den sökande till postdoc-tjänsten bör ha en doktorsexamen relaterad till kognitiv neurovetenskap, eller datavetenskap med pedagogiska frågor. Stipendier för postdoktoral examen kan inrättas för utländska forskare som placerar sin examen i Sverige. Syftet med stipendier för postdoktoral examen är att främja internationalisering och bidra till forskarkvalificering efter doktorsexamen eller motsvarande.

Ett stipendium för att bedriva postdoktoral forskning kan beviljas för högst två år inom en fyraårsperiod efter att ha avlagt doktorsexamen eller motsvarande. För att vara berättigad till postdoktorsstipendium krävs att personen har avlagt en doktorsexamen eller en utländsk examen som bedöms vara likvärdig med en doktorsexamen. Prefekten avgör om deras tidigare utbildning och vetenskapliga meriter motsvarar en svensk doktorsexamen eller högre.

Typ av stipendie

Beloppet är skattefritt och fastställs för tolv månader i taget, utbetalt på sex månaders basis. I undantagsfall kan kortare perioder accepteras.

Plats: Stockholm

Ansökningsprocess

En ansökan ska innehålla följande dokument på engelska eller svenska:

  • En fullständig meritförteckning, inklusive datum för avhandlingens försvar, avhandlingens titel, tidigare akademiska befattningar, akademisk titel, nuvarande befattning, akademiska utmärkelser och kommittéarbete
  • En komplett lista över publikationer
  • En sammanfattning av aktuellt arbete (högst en sida)

Ansökan ska lämnas in via Varbis rekryteringssystem

Tillträde enligt överenskommelse
Löneform Stipendium
Referensnummer STÖD 2-2356/2023
Kontakt
  • Torkel Klingberg, +46852486359
Facklig företrädare
  • Henry Wölling, SEKO, henry.wolling@ki.se
  • Magnus Anå, OFR, magnus.ana@ki.se
  • Björn Meister, SACO, bjorn.meister@ki.se
Publicerat 2023-06-07
Sista ansökningsdag 2023-08-04

Tillbaka till lediga jobb