Vill du bidra till en bättre hälsa för alla?

Institutionen för mikrobiologi, tumör- och cellbiologi (MTC) vid Karolinska Institutet bedriver forskning och undervisning inom immunologi, infektionsbiologi, cellbiologi och cancer. MTC har ett 40-tal forskargrupper och våra ledord är multidisciplinära, överbryggande, nationella och internationella samarbeten.

Denna tjänst är en möjlighet att gå med i malariaforskning vid Karolinska Institutet. Vår enhet är starkt fokuserad på kemoterapi av antimalariamedel, särskilt på hanteringen av Plasmodium falciparum malaria. Resistens mot parasitläkemedel är det centrala temat för forskningen. Vi arbetar med ett nätverk av afrikanska länder för att så mycket som möjligt omsätta våra resultat till kunskap med verklig tillämpning i kampen mot malaria och i slutändan dess eliminering.

Ämnesbeskrivning

Vår forskningsgrupp fokuserar för närvarande sin expertis på den snabbt ökande antimalarialäkemedelsresistensen i Afrika, som hotar det centrala verktyget för behandling av malaria: kombinationsbehandling med artemisinin (ACT). ACT-misslyckande har potentialen att driva en afrikansk folkhälsokatastrof. Vi söker en forskare med meritlista inom malaria, särskilt inom områdena läkemedelsresistens och antimalariafarmakogenetik.

Din roll

Den framgångsrika kandidaten behöver ha en stark expertis och meritlista inom malariaforskning, särskilt inom områdena parasitläkemedelsresistens och farmakologin av antimalariamedel, inklusive farmakogenetik. Du förväntas leda etableringen av nya fenotypningsplattformar för att studera artemisininkombinationsterapi (ACT) resistens, med stark tonvikt inom molekylär epidemiologi. Kunskap och forskning om Plasmodium vivax kemoterapi, inklusive värdfarmakogenetik är önskvärt, som en expansion av enhetens kapacitet. Tillgänglighet för fältarbete, särskilt i Afrika, krävs. Rutinmässiga arbetsuppgifter innefattar laborationer, handledning av studenter, ansökningsskrivning, manuskriptskrivning samt administrativa uppgifter.

Behörighetskrav

Behörig att anställas som forskningsspecialist är den som har uppvisat vetenskaplig skicklighet och har avlagt doktorsexamen eller har utländsk examen som bedöms motsvara svensk doktorsexamen samt dokumenterat forskningsarbete efter disputation.

Vi söker en forskare med bakgrund inom populationsgenetik och malarias molekylärbiologi, med erfarenhet av genetisk epidemiologi och farmakogenetik för antimalarialäkemedel. Statistikkunskaper och erfarenhet av att hantera fältstudier krävs. Kandidaten förväntas vara oberoende inom områdena experimentell design, datainsamling och analys samt manuskript och anslagsberedning. Det förväntas också vara en produktiv vetenskapsman, med en produktion på minst 20 originalpublikationer under de senaste 10 åren, varav minst två som sista författare. Kapaciteten att attrahera finansiering är högt värderad, på nationell och internationell nivå. Andra önskade förmågor inkluderar: meritlista som handledare för utbildning på doktorand- och postdoktoral nivå och erfarenhet av att leda nationella och internationella forskningssamarbeten.
Starka kunskaper i portugisiska, i tal och skrift, är ett stort plus, eftersom projektet involverar samarbete och fältarbete i afrikanska portugisisktalande länder.

Bedömningsgrunder

Det är utifrån en sammantagen helhetsbedömning av de sökandes meriter och skicklighet som Karolinska Institutet bedömer vilken av de sökande som har de bästa förutsättningarna att bidra till en positiv utveckling av verksamheten.

Vad erbjuder vi?

En kreativ och inspirerande miljö fylld av kompetens och nyfikenhet. Karolinska Institutet är ett av världens ledande medicinska universitet. Här bedriver vi framgångsrik medicinsk forskning och har det största utbudet av medicinska utbildningar i Sverige. På KI träffar du forskare med olika forskningsinriktningar som jobbar tillsammans. Det är det gränsöverskridande samarbetet som bidrar till KI:s världsledande position inom forskning. Flera av de personer du möter inom vården är utbildade på KI. En nära relationen till hälso- och sjukvården är viktig för att skapa utbildning och forskning av högsta kvalitet. Som universitet är Karolinska Institutet också en statlig myndighet. Det gör att du som anställd får goda förmåner genom vårt kollektivavtal. 

Placering: Solna

Ansökan

Vi ser gärna att din ansökan är skriven på engelska, men det går också bra att ansöka på svenska. Ansökan ska innehålla följande handlingar: CV, meriter och beskrivning av planerad forskning som presenteras i enlighet med Karolinska Institutets meritportfölj.

Ansökan ska göras via rekryteringssystemet Varbi.

Vill du göra skillnad – och bidra till en bättre hälsa för alla? Sök jobb hos oss

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Solna
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer STÖD 2-2008/2023
Kontakt
  • Jose Pedro Gil, jose.pedro.gil@ki.se
Facklig företrädare
  • Henry Wölling, SEKO, henry.wolling@ki.se
  • Carina Eklund, OFR, carina.eklund@ki.se
  • Taher Darreh-Shori, SACO, taher.darreh-shori@ki.se
Publicerat 2023-05-15
Sista ansökningsdag 2023-05-31

Tillbaka till lediga jobb