Karolinska Institutet, Institutionen för klinisk neurovetenskap

-med inriktning mot forskning

Vill du bidra till medicinsk forskning av toppkvalitet?

Institutionen för klinisk neurovetenskap (CNS) bedriver forskning och utbildning inom området neurovetenskap från molekylär nivå till samhällsnivå. Den kliniska forskningen och utbildningen bedrivs i samarbete med andra forskargrupper från Karolinska Institutet (KI), med andra universitet samt Region Stockholm.

Anställningen är placerad vid Institutionen för klinisk neurovetenskap, avdelningen för Neuro. Vid avdelningen bedrivs sedan många år framgångsrik forskning inom neurologiska sjukdomar. Den kliniknära verksamheten omfattar kartläggning av samband mellan utveckling av patientens sjukdom och förändringar i hjärnans struktur och funktion, och bedrivs i nära samarbete med institutionens faciliteter för hjärnavbildning och dess experter. Institutionen ansvarar för den akademiska verksamheten vid flera hjärnavbildningsfaciliteter som exempelvis magnetresonansavbildning (MRI), positronemissionstomografi (PET), och magnet- och elektroencefalografi (MEG, EEG). Ansökningar välkomnas nu för en position som professor i neuroimaging där fokus kommer vara inom metoden MEG. Vi erbjuder en engagerande och tvärvetenskaplig forskningsmiljö där du får möjlighet att bidra till högkvalitativ forskning på internationell toppnivå. Mer information om avdelningen för Neuro finns här - Avdelningen för Neuro.

Ämnesbeskrivning

Vid institutionen finns för närvarande flera professorer med fokus på metoderna PET och MRI. För att skapa en mer komplett bild av sambandet mellan hjärnans struktur, funktion och metabolism är det nu nödvändigt att förstärka kompetensen inom MEG-metoden. Detta är också en del av den bredare strategiska satsningen på avbildning som görs vid KI, inklusive CIR - Centre for Imaging Research, som inkluderar institutionens hjärnavbildningsfaciliteter. MEG-metodens unika tidsupplösning och direkta koppling till hjärncellernas aktivitet gör den till ett viktigt komplement vid forskning inom neurologi, neurobiologi, psykiatri och psykologi. För närvarande genomgår MEG-metoden en viktig utvecklingsfas där Sverige och KI gör betydande bidrag i den internationella framkanten.

Din roll

Kandidaten kommer huvudsakligen att arbeta med forskning och undervisning inom MEG, med huvudsakligt fokus på klinisk och kognitiv neurovetenskap. Arbetet omfattar egen utveckling och tillämpning av experimentella MEG-studier på människa, både med konventionell MEG och med on-scalp MEG, men även i kombination med andra avbildningsmetoder såsom EEG, MRI och PET. Anställningen är inriktad mot forskning, och kandidaten förväntas bedriva forskning på en internationellt hög nivå samt leda en stark forskargrupp inom ämnet. Arbetet innefattar att kandidaten medverkar i undervisning inom forskar- och grundutbildning.

Behörighetskrav

Behörig att anställas som professor med inriktning mot forskning är den som visat god pedagogisk skicklighet och utmärkt vetenskaplig skicklighet (Se anvisningar till anställningsordning för lärare vid Karolinska institutet.)

Ytterligare behörighetskrav är dokumenterad erfarenhet av att bedriva forskning inom området MEG på en internationellt hög nivå, samt att ha erhållit forskningsanslag i konkurrens inom detta forskningsområde. Sökanden ska ha erfarenhet av MEG-studier, såväl gällande konventionell MEG som on-scalp MEG, och av att ha använt metoden såväl inom neurologiska sjukdomar som inom kognitiv neurovetenskap. Det krävs även mycket goda kunskaper i att tala och skriva på engelska.

Bedömningsgrunder

Anställningen har inriktning mot forskning. För denna anställning kommer viktning av meriter att ske enligt följande: vetenskaplig skicklighet (3), pedagogisk skicklighet (2) samt lednings-, utvecklings- och samverkansskicklighet (3).

Vid anställning som professor vid Karolinska Institutet gäller de behörighetskrav och bedömningsgrunder som anges i anvisningar till anställningsordningen 3.1.1 i förhållande till fastställd anställningsprofil.

Det är särskilt meriterande om sökanden har erfarenhet av att kombinera MEG med andra avbildningsmetoder såsom EEG, MRI, och PET. Kandidaten förväntas samarbeta med de olika faciliteterna för dessa metoder inom CIR, och därför är erfarenheten av att leda och utveckla verksamheten vid hjärnavbildningsanläggningar starkt meriterande. Det är även starkt meriterande om sökande uppvisat multidisciplinärt samarbete med såväl ingenjörer som kliniker, samt har ett väl etablerat nationellt och internationellt engagemang inom fältet. God pedagogisk erfarenhet från olika undervisningsformer på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå samt erfarenhet av individuell handledning av examensarbeten, doktorander och postdoktorer är meriterande.

Därutöver gäller även att sökande ska ha genomgått högskolepedagogisk utbildning omfattande 10 veckor (eller ha motsvarande kompetens) enligt SUHF:s rekommendationer för behörighetsgivande högskolepedagogisk utbildning. Om sådan utbildning saknas vid anställningen ska professorn inom ramen för anställningen genomgå sådan utbildning under de två första åren av anställningen.

Det är utifrån en sammantagen helhetsbedömning av de sökandes meriter och skicklighet som Karolinska Institutet bedömer vilken av de sökande som har de bästa förutsättningarna att bidra till en positiv utveckling av verksamheten vid KI i allmänhet, och till en positiv utveckling av verksamheten vid avdelningen för Neuro i synnerhet.

Vad erbjuder vi?

En kreativ och inspirerande miljö fylld av kompetens och nyfikenhet. Karolinska Institutet är ett av världens ledande medicinska universitet. Här bedriver vi framgångsrik medicinsk forskning och har det största utbudet av medicinska utbildningar i Sverige. På KI träffar du forskare med olika forskningsinriktningar som jobbar tillsammans. Det är det gränsöverskridande samarbetet som bidrar till KI:s världsledande position inom forskning. Flera av de personer du möter inom vården är utbildade på KI. En nära relationen till hälso- och sjukvården är viktig för att skapa utbildning och forskning av högsta kvalitet. Som universitet är Karolinska Institutet också en statlig myndighet. Det gör att du som anställd får goda förmåner genom vårt kollektivavtal. 

Placering: Karolinska Institutet, Solna

Institutionen för klinisk neurovetenskap

Avdelningen för Neuro

Ansökan

Ansökan ska bestå av följande handlingar, skrivna på engelska: personligt brev samt CV och meriter inklusive beskrivning av planerad forskning, redovisade i enlighet med Karolinska Institutets meritportfölj (http://ki.se/qualificationsportfolio). Ansökan kan uppdateras framtill sista ansökningsdatum. Efter detta datum går det inte att uppdatera ansökan.

Granskning av meriter genomförs av externa sakkunniga, i de flesta fall både nationella och internationella. Av den anledningen är det en förutsättning att handlingarna inkommer på engelska.

Ansökan ska göras via rekryteringssystemet Varbi.

Varmt välkommen med din ansökan!

Vill du göra skillnad – och bidra till en bättre hälsa för alla? Sök jobb hos oss

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt ök
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Solna
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer STÖD 2-1795/2023
Kontakt
  • Bo Melin, bo.melin@ki.se
Facklig företrädare
  • Venus Azhary, OFR, 0707-124127
  • Arsalan Amir, SACO, 0704831165
  • Henry Wölling, SEKO, henry.wolling@ki.se
Publicerat 2023-10-19
Sista ansökningsdag 2024-01-12

Tillbaka till lediga jobb