Vill du bidra till medicinsk forskning av toppkvalitet?

Vill du utvecklas som forskare, fördjupa dina kunskaper inom datadriven analys av hälsodata och vidga dina vyer i samarbete med exporter inom klinisk neurologi, programmering, och epidemiologiska metoder? Vi kan erbjuda dig en aktiv och levande akademisk miljö med stora möjligheter att samarbeta med läkare och erfarna forskare och frihet att utveckla dina egna idéer.

Din roll

Som postdoktor kommer du att vara en central spelare i ett projekt där vi studerar långsiktiga kliniska utfall hos personer med multipel skleros (MS) genom högkvalitativa prospektivt insamlade data om patientrapporterade utfall från rikstäckande register. Vårt mål är att utvärdera hur risken för försämring av MS beror av patientegenskaper, som prodromala markörer, samsjuklighet, MRI-imaging, biomarkörer och användning av sjukdomsmodulerande behandling, med hjälp av avancerade maskininlärningstekniker.

Du kommer att ingå i ett internationellt forskarteam där du planerar och genomför forskning som är relevant för teamets mål samtidigt som du får handledning och tid till utbildning för att lära nya kompetenser och utveckla ditt vetenskapliga oberoende. I arbetet ingår statistiska analyser, manuskript-skrivande och karriärutveckling. I rollen ingår samarbete med andra forskare, inklusive doktorander, och att dela med sig av sin expertis i olika närliggande projekt. Att bidra till undervisning på avancerad och forskarutbildningsnivå är en möjlighet, men inte något krav.

Vem är du?

För att anställas som postdoktor krävs avlagd doktorsexamen eller en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen. Detta behörighetskrav ska vara uppfyllt senast vid tidpunkten då anställningsbeslutet fattas. Det är meriterande om du har avlagt din doktorsexamen inom de tre senaste åren, om det finns särskilda skäl kan din examen ha avlagts tidigare.

Erfarenhet av arbete med stora hälsodatamängder är ett krav, samt att vara en självständig programmerare med expertis inom Python, R, STATA, eller SAS och med avancerad kunskap om relevanta databearbetnings, beräknings- eller statistiska metoder. Vi förväntar oss en utbildning inom epidemiologi/folkhälsa, biostatistik eller datavetenskap, en utmärkt förmåga att att ge presentationer och skriva vetenskapliga artiklar, och utmärkt förmåga att kommunicera i tal och skrift på engelska förväntas. Då vi har ett nära samarbete med patientföreträdare, kliniska forskare och vårdpersonal är klinisk erfarenhet och förmågan att kommunicera populärvetenskap en tillgång.

Vad erbjuder vi?

En kreativ, internationell inspirerande miljö fylld av kompetens och nyfikenhet. Karolinska Institutet är ett av världens ledande medicinska universitet. Här bedriver vi framgångsrik medicinsk forskning och har det största utbudet av medicinska utbildningar i Sverige. På KI får du träffa forskare med olika forskningsinriktningar som jobbar tillsammans. Det är det gränsöverskridande samarbetet som bidrar till KI:s världsledande position inom forskning. Flera av de personer du möter inom vården är utbildade på KI. En nära relationen till hälso- och sjukvården är viktig för att skapa utbildning och forskning av högsta kvalitet. Som universitet är Karolinska Institutet också en statlig myndighet. Det gör att du som anställd får goda förmåner genom vårt kollektivavtal.

Tjänsten som postdoktor är tidsbegränsad till två år.

Placering

Tjänsten är placerad inom Institutionen för medicin, Solna. Institutionen består av tolv avdelningar och varje avdelning består av flertalet forskargrupper. Den aktuella tjänsten kommer handledas av Kyla McKay, biträdande lektor, och Thomas Frisell, senior forskare, vid Avdelningen för klinisk epidemiologi (KEP). Vid KEP arbetar epidemiologer och biostatistiker i nära samarbete med vårdpersonal för att svara på kliniskt avgörande frågor. Totalt är vi cirka 150 forskare på avdelningen. Avdelningen arrangerar också en forskarskola för kliniskt verksamma doktorander, vilket ger undervisningsmöjligheter på forskarnivå.

I forskargruppen för kroniska inflammatoriska sjukdomar finns cirka 50 personer (doktorander, postdoktorer, professorer, seniorforskare) med olika bakgrund men gemensamma forskningsintressen, nämligen att studera kroniska inflammatoriska sjukdomar med hjälp av svenska nationella register och kliniska data. Vi har ett särskilt intresse av för forskningsmetodik, ett brett nationellt och internationellt nätverk, och tätt samarbete med kliniska medarbetare.

Finansieringen för denna tjänst kommer delvis från StratNeuro, en strategisk satsning som syftar till att minska bördan av neurologiska sjukdomar och identifiera orsaksfaktorer. Det finns genom denna organisation seminarieserier och återkommande möten, vilket ger en möjlighet för kandidaten att lära sig om neurologiska sjukdomar och kommunicera sin egen forskning till ett brett nätverk av neuroforskare

--[Video om Karolinska Institutet, hur vi alla bidrar till "en bättre hälsa för alla"] ---

Ansökan

Ansökan ska bestå av följande handlingar, skrivna på engelska eller svenska:

  • En komplett CV inkluderande disputationsdatum, avhandlingens titel, tidigare akademiska befattningar, akademisk titel, nuvarande befattning, akademiska utmärkelser samt kommittéarbete
  • En komplett publikationslista
  • En sammanfattning av nuvarande arbete (maximalt en sida)

Ansökan ska göras via rekryteringssystemet Varbi.  


Vill du göra skillnad – och bidra till en bättre hälsa för alla? Sök jobb hos oss

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer STÖD 2-1797/2023
Kontakt
  • Thomas Frisell, thomas.frisell@ki.se
Facklig företrädare
  • Afsar Rahbar OFR, Afsar.Rahbar@ki.se
  • Louisa Cheung, SACO, Louisa.Cheung@ki.se
Publicerat 2023-04-27
Sista ansökningsdag 2023-05-26

Tillbaka till lediga jobb