Vill du bidra till medicinsk forskning av toppkvalitet?

Kardiovaskulär sjukdom (CVD) är den främsta dödsorsaken och en stor orsak till sjuklighet i Europa, som påverkar livet för över 49 miljoner människor och kostar EU 200 miljarder euro. Den dysreglerade kroniska inflammationen bakom aterosklerotisk hjärt-kärlsjukdom och dess kardiovaskulära konsekvenser orsakas till stor del av ett misslyckande att få bukt på inflammationen. Enheten för integrativ metabolomik och translationell kardiologi-gruppen söker 1-2 postdoktorer för att arbeta inom ramen för det nyligen finansierade HORIZON-projektet "CARE-IN-HEALTH (2023-2027). Ambitionen med CARE-IN-HEALTH-projektet är att ta begreppet kronisk inflammation till nästa nivå: Resolution-health. Projektets mål är att möjliggöra ett paradigmskifte i att förbli frisk genom att identifiera ett sätt att få bukt på den kroniska lipiddrivna/reglerade vaskulära inflammationen. Detta kommer att innefatta testning och utveckling av verktyg för användning inom hälso- och sjukvården för att upprätthålla hälsan och hitta en lösning på den kroniska inflammationen som driver övergången från hälsa till hjärt- kärlsjukdommar (CVD). Projektet kommer att använda masspektrometri för att analysera prover från observationskohorter och kliniska prövningar för att skapa en omfattande oxilipidomisk karta över den inflammatoriska komponenten i övergången mellan hälsa och hjärt-kärlsjukdom. Denna information kommer att användas för att skilja mellan inflammation som går att få bukt på eller som inte gör det och för att identifiera signaturlipidmarkörer som ska användas för tidig upptäckt, diagnos, riskstratifiering och förebyggande av CVD.

Din roll

Vi söker nu 1-2 individer som vill vara en del av detta translationella och multidisciplinära forskarteam med det övergripande målet att förstå rollen av oxylipin lipidmediatorers roll i hälsa och sjukdom. Fokus kommer att läggas på oxylipiner framställda av fleromättade fettsyror, inklusive oktadekanoider, eikosanoider och dokosanoider vid aterosklerotisk hjärt-kärlsjukdom. Forskningsomfånget kommer att omfatta tillämpning av befintliga masspektrometribaserade metoder samt utveckling av nya protokoll för att kvantifiera specialiserade pro-resolving lipid mediators (SPM) och relaterade molekyler. Analyser kommer att innebära att dessa metoder tillämpas i både kliniska prover och experimentella modeller för att kartlägga den biokemiska rollen av oxylipin i hälsa och sjukdom. Dessa data kommer att användas i det övergripande projektets syfte att förstå kronisk inflammation i övergången mellan hälsa och sjukdom, kartlägga lipidimmunlandskapet och förstå lipidernas roll för att upprätthålla en individs kardiovaskulära hälsa.

Vem är du?

Vi söker motiverade kandidater med en doktorsexamen inom masspektrometri eller bioanalytisk kemi. Den framgångsrika kandidaten förväntas använda och vidareutveckla masspektrometribaserade metoder. Följaktligen måste sökande dokumentera sin erfarenhet av små molekyl masspektrometri genom LC-MS/MS. Tidigare erfarenhet av arbete med bioaktiva lipidmediatorer i inflammatoriska system ses som meriterande. Utmärkt kommunikationsförmåga och förmåga att interagera socialt och vetenskapligt med andra medlemmar av laboratoriet och med medarbetare i olika nätverk är avgörande. En person är behörig till anställning som postdoktor om hon eller han har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens. Sökande som inte har avlagt doktorsexamen vid ansökningstidens utgång kan också söka, förutsatt att alla krav för avlagd examen är uppfyllda före (avsedd) anställningstidpunkt. Detta ska styrkas av den sökandes huvudhandledare, direktör eller motsvarande.

Vad erbjuder vi?

En kreativ, internationell inspirerande miljö fylld av kompetens och nyfikenhet. Karolinska Institutet är ett av världens ledande medicinska universitet. Här bedriver vi framgångsrik medicinsk forskning och har det största utbudet av medicinska utbildningar i Sverige. På KI får du träffa forskare med olika forskningsinriktningar som jobbar tillsammans. Det är det gränsöverskridande samarbetet som bidrar till KI:s världsledande position inom forskning. Flera av de personer du möter inom vården är utbildade på KI. En nära relationen till hälso- och sjukvården är viktig för att skapa utbildning och forskning av högsta kvalitet. Som universitet är Karolinska Institutet också en statlig myndighet. Det gör att du som anställd får goda förmåner genom vårt kollektivavtal. Tjänsten är en visstidsanställning på två år med möjlighet till förlängning. 

Placering: Solna

https://ki.se/en/imm/unit-of-integrative-metabolomics

https://www.cmm.ki.se/web/guest/magnus-back-group

http://www.metabolomics.se/

 

Ansökan

Ansökan ska bestå av följande handlingar, skrivna på engelska eller svenska:

  • En komplett CV inkluderande disputationsdatum, avhandlingens titel, tidigare akademiska befattningar, akademisk titel, nuvarande befattning, akademiska utmärkelser samt kommittéarbete
  • En komplett publikationslista
  • En sammanfattning av nuvarande arbete (maximalt en sida)

Varmt välkommen med din ansökan.

Ansökan ska göras via rekryteringssystemet Varbi.  


Vill du göra skillnad – och bidra till en bättre hälsa för alla? Sök jobb hos oss

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Solna
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer STÖD 2-4180/2022
Kontakt
  • Craig Wheelock, Principal researcher, craig.wheelock@ki.se
Facklig företrädare
  • Anne Boström, SEKO , 08-52487579,anne.bostrom@ki.se
  • Niklas Andersson, OFR , 08-52487419,niklas.andersson@ki.se
  • Anda Gliga Saco-S, anda.gliga@ki.se
Publicerat 2022-11-08
Sista ansökningsdag 2023-02-28

Tillbaka till lediga jobb