Vill du bidra till medicinsk forskning av toppkvalitet?

World Health Organization (WHO) klassificerar infektionssjukdomar som ett av de största globala hoten. Infektionssjukdomar drabbar både människor och djur med stora konsekvenser för hälsan. Vacciner erbjuder möjligheten att förebygga sjukdom.

Karolinska Institutet, Institutionen för mikrobiologi, tumör- och cellbiologi

Institutionen för mikrobiologi, tumör-och cellbiologi (MTC) vid Karolinska Institutet i Solna bedriver forskning och undervisning inom immunologi, infektionsbiologi, cellbiologi och cancer. MTC har drygt 470 verksamma medarbetare, varav 120 doktorander, 50 postdoktorer och 26 professorer. Våra nyckelord är tvärvetenskaplighet, kliniskt förankrad grundforskning samt nationellt och internationellt samarbete.

Ämnesbeskrivning

Vi söker en forskningsspecialist, som tillsammans med Professor Birgitta Henriques-Normark och hennes forskargrupp, kommer att studera patogenes av gram-positiva bakterier, med ett fokus på pneumokockinfektioner och bakteriella membranvesikler, och att använda dem som ett potentiellt vaccin. Forskargruppen studerar värd-mikrob-interaktioner med ett fokus på gram-positiva infektioner såsom pneumokockinfektioner.

Din roll

Denna tjänst innefattar studier av hur pneumokocker orsakar sjukdom (patogenes) med ett fokus på studier av membranvesikler och att använda dessa som vaccin. Mikrobiella och olika omics approacher kommer att användas liksom visualiseringstekniker och in vitro och in vivo modeller för att studera patogenes och göra vaccinstudier.

Vem är du?

En doktorsavhandling (PhD) i bakteriologi, särskilt av Streptococcus pneumoniae och dess cellvägg, ger prioritet. Tidigare erfarenhet av arbete inom bakteriell patogenes, av bakteriella membranvesikler, pneumokockernas cellvägg, av att använda in vitro och in vivo modeller och visualiseringstekniker, samt av vaccinutveckling, ger en fördel, särskilt tidigare erfarenhet av arbete med bakteriell patogenes, särskilt pneumokockpatogenes och bakteriell vaccinologi. Dokumenterad erfarenhet av relevanta forskningsområden för tjänsten, samt särskilt erfarenhet av arbete med pneumokocker, mikrobiologisk molekylära tekniker, och in vitro och in vivo modellsystem prioriteras. Erfarenhet av forskningssamarbeten, och projektledning är meriterande, liksom förmåga till kreativt tänkande, social förmåga och språkkunskaper, särskilt i engelska och svenska. God interpersonell skicklighet och förmåga att arbeta i grupp är essentiellt.

Det är utifrån en sammantagen helhetsbedömning av de sökandes meriter och skicklighet som Karolinska Institutet bedömer vilken av de sökande som har de bästa förutsättningarna att bidra till en positiv utveckling av verksamheten.

Behörighetskrav

Behörig att anställas som forskningsspecialist är den som har uppvisat vetenskaplig skicklighet och har avlagt doktorsexamen eller har utländsk examen som bedöms motsvara svensk doktorsexamen samt dokumenterat forskningsarbete efter disputation.

Bedömningsgrunder

Det är utifrån en sammantagen helhetsbedömning av de sökandes meriter och skicklighet som Karolinska Institutet bedömer vilken av de sökande som har de bästa förutsättningarna att bidra till en positiv utveckling av verksamheten.

Vad erbjuder vi?

En kreativ och inspirerande miljö fylld av kompetens och nyfikenhet. Karolinska Institutet är ett av världens ledande medicinska universitet. Här bedriver vi framgångsrik medicinsk forskning och har det största utbudet av medicinska utbildningar i Sverige. På KI träffar du forskare med olika forskningsinriktningar som jobbar tillsammans. Det är det gränsöverskridande samarbetet som bidrar till KI:s världsledande position inom forskning. Flera av de personer du möter inom vården är utbildade på KI. En nära relationen till hälso- och sjukvården är viktig för att skapa utbildning och forskning av högsta kvalitet. Som universitet är Karolinska Institutet också en statlig myndighet. Det gör att du som anställd får goda förmåner genom vårt kollektivavtal. 

Placering: Solna 

Ansökan

Vi ser gärna att din ansökan är skriven på engelska, men det går också bra att ansöka på svenska. Ansökan ska innehålla följande handlingar: CV, meriter och beskrivning av tidigare forskning som presenteras i enlighet med Karolinska Institutets meritportfölj.

Ansökan ska göras via rekryteringssystemet Varbi.

Vill du göra skillnad – och bidra till en bättre hälsa för alla? Sök jobb hos oss

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde omg
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Solna
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer STÖD 2-3664/2022
Kontakt
  • Birgitta Henriques Normark, birgitta.henriques@ki.se
Facklig företrädare
  • Henry Wölling, SEKO, henry.wolling@ki.se
  • Carina Eklund, OFR, carina.eklund@ki.se
  • Taher Darreh-Shori, SACO, taher.darreh-shori@ki.se
Publicerat 2022-09-20
Sista ansökningsdag 2022-10-03

Tillbaka till lediga jobb