Vill du bidra till att förbättra människors hälsa?

Institutionen för mikrobiologi, tumör- och cellbiologi (MTC) vid Karolinska Institutet bedriver forskning och undervisning inom immunologi, infektionsbiologi, cellbiologi och cancer. På MTC bedrivs internationellt framstående forskning.

Avdelningen

Centre for Translational Microbiome Research (CTMR) startades i januari 2016 för att studerar vilken roll mikrobiomet spelar för människans hälsa, med fokus på en djup förståelse för translationell mikrobiomforskning och har etablerat en bred bas med tekniska, biologiska, kliniska och epidemiologiska plattformar för att studera komplexa mikrobiella samhällen i väldefinierade humanmaterial. CTMR har utvecklats till en bred teknisk, biologisk, klinisk och epidemiologisk plattform för att studera komplexa mikrobiologiska samhällen och deras interaktion med människan både inom hälsa och sjukdom. Under de senaste 4 åren har en infrastruktur byggts upp för storskalig DNA/RNA extraktion och sekvensering av humana prover.

I mars 2020 startades Nationellt Pandemicenter (NPC) upp som ett COVID19 diagnostiklaboratorium vid CTMR för att utföra storskalig analys för förekomsten av COVID19 genom nukleinsyrapåvisning av SARS-CoV-2. Sedan början av 2021 utgör storskalig sekvensering av SARS-CoV-2 kärnverksamheten på NPC för att bidra till den nationella övervakningen av virusets evolution. Under 2022 har NPC dessutom ett nationellt uppdrag som beredskapslaboratorium för COVID19 diagnostik. NPC arbetar i nära samarbete med Folkhälsomyndigheten. Vi får prover från flera av Sveriges regioner. NPC har dessutöver ett nationellt samarbete med Biobank Sverige och Regionerna för förvaring av positiva COVID-19 prover. Utöver de nationella beredskapsuppdragen bedriver NPC även forskningsprojekt relaterade till diagnostik och storskaliga analysplattformar, ofta i samarbete med flertalet nationella och internationella samarbetspartners. CTMR och NPC är idag två enheter inom en forskargrupp där resurser och kompetens från båda enheterna delvis samordnas. NPC är en dynamisk miljö med medarbetare från olika discipliner och karriärnivåer. I enlighet med vårt uppdrag är förändringar i arbetsflöde och tempo en del av den dagliga verksamheten.

Vi söker nu forskningsspecialister inom molekylärbiologi med god erfarenhet av metodutveckling och storskaliga analyser, som är fokuserad, driven och passionerad för att bidra till vårt mål att bidra med förbättrad diagnostik genom forskning på hög nivå.

Din roll

Som forskningsspecialist kommer arbetsuppgifterna omfattar forskning och utveckling, framförallt inom molekylärbiologiska analyser för diagnostik, med utgångspunkt i NPCs befintliga verksamhetsområde samt analysplattformar. En central komponent i rollen är att ta stort ansvar för tilldelade studier för att kunna etablera projektplaner som kombinerar metodutveckling och dataanalyser med ytterligare metadata från andra källor, där du jobbar i nära samarbete med flera olika team inom NPC. Du kommer delta i ett flertal olika projekt och du förväntas delta aktivt i det laborativa arbetet. Som forskningsspecialist förväntas du ta stort ansvar för att planera, leda och slutföra forskningsprojekt, vilket innefattar att skriva vetenskapliga artiklar och delta i vetenskapliga möten och konferenser.

Den framgångsrika kandidaten förväntas delta i den dagliga kärnverksamheten och effektivt kunna kommunicera med och handleda forsknings- och labbkollegor med olika bakgrund i en interdisciplinär forskningsmiljö, samt externa medarbetare och samarbetsparter. Du kommer att samarbeta med andra forskargrupper både nationellt och internationellt. Arbetet kräver stor kunskap och förståelse inom molekylärbiologiska tekniker och erfarenhet av att leda storskalig diagnostisk verksamhet. Vi söker kandidater med omfattande erfarenhet av forskning och utveckling. Goda kommunikations och handledaregenskaper är av stor vikt för att kunna utföra arbetet. Arbetsspråket är engelska, men utifrån vårt nationella uppdrag och samarbete med regioner och myndigheter är goda kunskaper i svenska meriterande.

Behörighetskrav

Behörig att anställas som forskningsspecialist är den som har uppvisat vetenskaplig skicklighet och har avlagt doktorsexamen eller har utländsk examen som bedöms motsvara svensk doktorsexamen samt dokumenterat forskningsarbete efter disputation.

Utöver de ovanstående grundläggande behörighetskraven skall sökande ha:

 • Demonstrerad förmåga att kommunicera både verbalt och i text
 • Demonstrerad förmåga att författa vetenskapliga artiklar
 • Erfarenhet av att arbeta i interdisciplinära team
 • Erfarenhet av projektledning
 • Pedagogisk erfarenhet och erfarenhet av att handleda studenter på olika utbildningsnivåer
 • Erfarenhet av att hantera humant och infektiöst material (minst BSL2 klassificerade labb)
 • Omfattande erfarenhet och kunskap i utveckling av molekylärbiologiska analysmetoder för RNA- och DNA-analyser
 • Goda kunskaper om kvalitetssäkringsarbete i enlighet med GLP
 • Erfarenhet av storskalig sekvensering
 • God samarbets- och kommunikationsförmåga, samt förmåga att dokumentera arbetets gång.
 • Erfarenhet av arbete med automatiserade analyssystem (ex TECAN Fluent, SP-960, Hamilton, Opentron, Brand)
 • Erfarenhet av att jobba med high-throughput flöden
 • Förståelse för IT processer samt GDPR relaterade frågor då samverkan med sjukvården förekommer
 • God förmåga att uttrycker dig väl i tal och skrift på engelska och skapa professionellt utformade rapporter och presentationer
 • Erfarenhet av att sätta upp och driva laborativt arbete med kliniskt diagnostisk verksamhet
 • Du har ett genuint intresse att bygga upp och vara en del av en innovativ miljö för diagnostiskt utvecklingsarbete

Ytterligare skickligheter som är särskilt meriterande för positionen:

 • Erfarenhet av kliniska studier
 • Erfarenhet av storskaliga molekylära analyser, så som tekniker för DNA- och RNA-analys
 • Goda kunskaper i statistiska analyser
 • Insikt i epidemiologiska tillvägagångssätt och studiedesign
 • Erfarenhet av forskning relaterat till sekvensering och stora dataanalyser
 • Omfattande kunskap och förståelse av qPCR dataanalys och mjukvaruprogram för dessa analyser
 • Erfarenhet av genteknologi
 • Erfarenhet av helgenomsekvensering av SARS-CoV-2
 • Erfarenhet av SARS-CoV-2 diagnostik
 • Erfarenhet av att analysera och rapportera ut diagnostiskt SARS-CoV-2 qPCR data
 • Erfarenhet att dokumentera sitt arbete i ett LIMS
 • Goda kunskaper i svenska i tal och skrif
 • Dokumenterad erfarenhet av att kunna arbeta parallellt med olika projekt.
 • Vana vid högt tempo och förmåga att hantera större mängder prover
 • Dokumenterad erfarenhet och vana av liknande arbetsuppgifter omfattande humanmaterial/kliniska studier
 • Erfarenhet av bioinformatik
 • Redan upplärd vid NPC

Personliga egenskaper

Vi söker en ansvarskännande och driftig person som är positiv, flexibel och pedagogisk. Arbetet ställer höga krav på noggrannhet, planeringsförmåga, självständighet, servicevilja och ett strukturerat arbetssätt. Du har förmåga att planera, leda och slutföra projekt, samt dokumentera och kritiskt kontrollera ditt arbete på engelska och på ett spårbart sätt. Du har lätt för samarbete med andra och kommunicerar tydligt med kolleger. Du arbetar på ett mycket dynamiskt sätt, har lätt att anpassa dig till omprioriteringar, men samtidigt hålla en professionell och precis arbetsnivå. Som person är du ansvarskännande och välstrukturerad. Du inger förtroende hos de du möter och har en god samarbetsförmåga.

Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet.

Det är utifrån en sammantagen helhetsbedömning av de sökandes meriter och skicklighet som Karolinska Institutet bedömer vilken av de sökande som har de bästa förutsättningarna att bidra till en positiv utveckling av verksamheten.

Vad erbjuder vi?

En kreativ och inspirerande miljö fylld av kompetens och nyfikenhet. Karolinska Institutet är ett av världens ledande medicinska universitet. Här bedriver vi framgångsrik medicinsk forskning och har det största utbudet av medicinska utbildningar i Sverige. På KI träffar du forskare med olika forskningsinriktningar som jobbar tillsammans. Det är det gränsöverskridande samarbetet som bidrar till KI:s världsledande position inom forskning. Flera av de personer du möter inom vården är utbildade på KI. En nära relationen till hälso- och sjukvården är viktig för att skapa utbildning och forskning av högsta kvalitet. Som universitet är Karolinska Institutet också en statlig myndighet. Det gör att du som anställd får goda förmåner genom vårt kollektivavtal.

Placering: Solna

Ansökan

Vi ser gärna att din ansökan är skriven på engelska, men det går också bra att ansöka på svenska. Ansökan ska innehålla följande handlingar: CV, meriter och beskrivning av planerad forskning som presenteras i enlighet med Karolinska Institutets meritportfölj.

Ansökan ska göras via rekryteringssystemet Varbi.

Vill du göra skillnad – och bidra till en bättre hälsa för alla? Sök jobb hos oss

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde omg
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 2
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Solna
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer STÖD 2-3640/2022
Kontakt
 • Jessica Alm, jessica.alm@ki.se
Facklig företrädare
 • Henry Wölling, SEKO, henry.wolling@ki.se
 • Taher Darreh-Shori, SACO, taher.darreh-shori@ki.se
 • Carina Eklund, OFR, carina.eklund@ki.se
Publicerat 2022-09-16
Sista ansökningsdag 2022-09-29

Tillbaka till lediga jobb