KI, Institutionen för NVS, Avdelningen för klinisk geriatrik

Vid Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle (NVS) bedrivs världsledande forskning inom åldrande, demens, epidemiologi och vårdvetenskap. Forskningen sträcker sig från grundforskning på molekyl- och cellnivå till kliniska studier och forskning på samhällsnivå. Vid NVS genomför cirka en tredjedel av KI:s studenter sin utbildning på grund- och avancerad nivå. Institutionen med cirka 520 anställda och en omsättning på 483 miljoner år 2021, består av sju avdelningar och finns på Campus Flemingsberg och Campus Solna.

Avdelningen för klinisk geriatrik, med över 100 anställda och anknutna forskare är lokaliserad både i Neo Campus Flemingsberg samt i Q-huset i Solna. Vi bedriver både forskning med fokus på kognitiv nedsättning, demens och andra åldersrelaterade sjukdomar samt geriatrisk utbildning. Vår forskning är mångfacetterad i nära samarbete med ledande universitet och kliniker över hela världen. Forskningen är kliniskt inriktad med tonvikt på diagnos, prevention och behandling. Avdelningen har ett nära samarbete med Medicinsk Enhet Åldrande inom Tema Inflammation och Åldrande på Karolinska universitetssjukhuset.

Vill du bidra till medicinsk forskning av högsta kvalitet

Nordic Brain Network (NBN, PI: Prof. Miia Kivipelto) är en del av avdelningen för klinisk geriatrik, Centrum för Alzheimerforskning, NVS. NBN är en tvärvetenskaplig forskargrupp vid KI, men teammedlemmar finns också på Karolinska Universitetssjukhuset, i Finland och i Storbritannien. NBN:s forskningsfokus ligger på prevention, diagnos och behandling av demens och Alzheimers sjukdom (AD). NBN bedriver banbrytande biomedicinsk, epidemiologisk, observations- och kvalitativ forskning, samt randomiserade kontrollerade studier (RCT) för demensriskreducering och ingår i flera internationella samarbeten.

Prof. Kivipelto är PI för FINGER RCT, den första storskaliga studie som visat att en 2-årig multidomän intervention kan gynna kognitionen hos äldre vuxna med risk för demens. Prof. Kivipelto och hennes team arbetar för att optimera och skala upp FINGER-modellen och för att identifiera effektiva strategier för minskning och förebyggande av demensrisk tillämpliga på global nivå. För detta ändamål har professor Kivipelto grundat EU-FINGERS-konsortiet och World-Wide FINGERS Network. 

Biträdande prof. Francesca Mangialasche arbetar som vetenskaplig och klinisk koordinator i båda projekten och hon är ansvarig för Work Package (WP) för ERA-PerMed-projektet Pattern-Cog: "Personalized aging pattern for early risk detection and prevention of cognitive impairment and dementia in cognitively healthy individuals".

Flerdimensionell modellering, inklusive hjärnavbildningsdata, (Magnetic Resonance Imaging) kan stödja förutsägelse av demensutveckling och visa effekter av förebyggande insatser, vilket i sin tur kan möjliggöra ett precisionsförebyggande. Pattern-Cog kommer att utveckla och testa en metod, baserad på hjärnavbildning, för att bedöma risken för att utveckla kognitiv försämring och förutsäga svar på förebyggande insatser. Projektet utnyttjar multinationella europeiska data från observations- och interventionsstudier.

Din roll

Vi söker en mycket motiverad postdoktor som kommer att arbeta under huvudhandledning av biträdande lektor Francesca Mangialasche, inom Projektet Pattern-Cog. Arbetet inkluderar analys av hjärnavbildning, kliniska och andra biomarkördata inom RCT, som beskrivs i det WP som leds av KI. Arbetet omfattar även uppgifter relaterade till andra WPs, inklusive deltagande i PPI-aktiviteter (Patient and Public Involvement), samt stöd med allmänna uppgifter relaterade till projektet – t.ex. kommunikation med andra partners, deltagande i möten, sammanställning av vetenskaplig rapportering.

Anställningen är tidsbegränsad på heltid med en varaktighet på 12 månader, med möjlighet till förlängning.

Vem är du?

Behörig att anställas som postdoktor är den som har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens. Det är meriterande om du har avlagt din doktorsexamen inom de tre senaste åren, om det finns särskilda skäl kan din examen ha avlagts tidigare. Även sökande som inte avlagt doktorsexamen vid ansökningstidens utgång kan söka under förutsättning att alla krav för fullgjord examen uppfylls innan (avsett) anställningsdatum. Detta ska styrkas av sökandes huvudhandledare, studierektor eller motsvarande.

Den sökande förväntas:

 • Vid anställningens början inneha en doktorsexamen inom neuroepidemiologi, medicinska vetenskaper eller ett relaterat område.
 • Ha tidigare erfarenhet av demensforskning.
 • Ha god kunskap i epidemiologi, särskilt i relation till longitudinell dataanalys från humanstudier.
 • Uppvisa entusiasm och en stark motivation att bidra till denna forskning.
 • Inneha utmärkta engelska språkkunskaper när det gäller muntlig och skriftlig kommunikation, och förmåga att interagera på ett adekvat sätt med andra forskare i teamet.

Meriterande:

 • Erfarenhet av dataanalys från interventionsstudier.
 • Erfarenhet av STATA programvara.
 • Erfarenhet av multinationella projekt.

Den framgångsrika sökande bör uppvisa en hög grad av ansvarstagande, oberoende och ha en positiv, problemlösande attityd. Den sökande bör ha stor organisatorisk förmåga och kunna planera sin tid väl samt vara en aktiv lagspelare i vår dynamiska tvärvetenskapliga grupp. Stor vikt läggs vid kommunikationsförmåga, öppenhet i samspelet med andra och samarbetsförmåga, eftersom en väsentlig del av arbetet bedrivs i samarbete med andra. Arbetsbelastningen kommer att vara varierande och kräver flexibilitet när det gäller arbetstider för att hålla deadlines. Vi kommer att lägga stor vikt vid personliga egenskaper.

Vad erbjuder vi?

En kreativ, internationell inspirerande miljö fylld av kompetens och nyfikenhet. Karolinska Institutet är ett av världens ledande medicinska universitet. Här bedriver vi framgångsrik medicinsk forskning och har det största utbudet av medicinska utbildningar i Sverige. På KI får du träffa forskare med olika forskningsinriktningar som jobbar tillsammans. Det är det gränsöverskridande samarbetet som bidrar till KI:s världsledande position inom forskning. Flera av de personer du möter inom vården är utbildade på KI. En nära relationen till hälso- och sjukvården är viktig för att skapa utbildning och forskning av högsta kvalitet. Som universitet är Karolinska Institutet också en statlig myndighet. Det gör att du som anställd får goda förmåner genom vårt kollektivavtal.

Placering: Solna

Nordic-Brain-Network

EU Fingers

World Wide Fingers

Karolinska Institutet

Ansökan

Ansökan ska bestå av följande handlingar, skrivna på engelska eller svenska:

En komplett CV inkluderande disputationsdatum, avhandlingens titel, tidigare akademiska befattningar, akademisk titel, nuvarande befattning, akademiska utmärkelser samt kommittéarbete En komplett publikationslista En sammanfattning av nuvarande arbete (maximalt en sida)

Varmt välkommen med din ansökan senast den 3 oktober 2022.

Ansökan ska göras via rekryteringssystemet Varbi.  


Vill du göra skillnad – och bidra till en bättre hälsa för alla? Sök jobb hos oss

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Solna
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer STÖD 2-3671/2022
Kontakt
 • Francesca Mangialasche, Biträdande lektor, +46(0)762872500
 • Sofia Fridén, HR-partner, 08-52488296
Facklig företrädare
 • Henry Wölling, SEKO, henry.wolling@ki.se
 • Taher Darreh-Shori, SACO, taher.darreh-shori@ki.se
 • Carina Eklund, OFR, 08-58582665
Publicerat 2022-09-19
Sista ansökningsdag 2022-10-03
Logga in och sök jobbet

Tillbaka till lediga jobb