Karolinska Institutet, Institutionen för mikrobiologi, tumör- och cellbiologi

-med inriktning mot forskning

Vill du bidra till medicinsk forskning av toppkvalitet?

Institutionen för mikrobiologi, tumör- och cellbiologi (MTC) vid Karolinska institutet är engagerad i forskning och utbildning inom områdena infektionsbiologi, cancerbiologi, cellbiologi och immunologi. Inom området immunologi har dysreglering av immunceller vid sjukdomar som immunbrist och cancer identifierats som ett viktigt område för att komplettera aktuell forskning vid institutionen.

Ämnesbeskrivning

MTC har en lång erfarenhet av att studera sjukdomar som berör immunförsvaret, såsom cancer, infektioner och förvärvade och medfödda immunbristsjukdomar, med särskilt fokus på molekylära studier av immunceller. Institutionens forskare har under en lång tid bidragit till vår nuvarande förståelse om immundysfunktion vid sjukdom och har varit framgångsrika i att erhålla långsiktig forskningsfinansiering. Denna forskning har ökat vår förståelse om hur specifika gendefekter påverkar vårt immunförsvar och hjälpt till att kartlägga konsekvenser av muterade gener för vår fysiologi. Sådana studier har identifierat specifika funktioner hos immunceller vars vidare förståelse kan bidra till att utrota cancer och ta fram nya läkemedel.

Din roll

Du kommer främst att arbeta med forskning och utbildning inom områdena immunologi och cancer, med fokus på en molekylär förståelse av immuncellsdysfunktion vid sjukdom. Du förväntas stärka denna del av avdelningens forskning med hjälp av både patientprover och djurmodeller, och genom att använda de senaste metoderna för immunologisk forskning. Du kommer att bidra till undervisning inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå samt forskarutbildning, via organisation av klassrums- och laboratorieundervisning, utveckling av läroplan och bedömningsmetoder.

Du förväntas också att ha betydande externa anslag erhållna i konkurrens samt att bedriva forskning på en nivå som säkrar tillräckliga anslag även i framtiden.

Behörighetskrav

Behörig att anställas som professor med inriktning mot forskning är den som visat god pedagogisk skicklighet och utmärkt vetenskaplig skicklighet (se anvisningar om Anställningsordning för lärare vid Karolinska Institutet).

Institutionen önskar rekrytera en person med en väldokumenterad och internationellt erkänd forskningsprofil och med stark pedagogisk kompetens inom området experimentell immunologi. Dokumenterad erfarenhet av att bedriva internationell konkurrenskraftig forskning inom området immunologi och immunrelaterade sjukdomar med ett tydligt fokus på cell- och molekylärbiologisk metodologi och sjukdomar som berör immunsystemet, inklusive immunbristsjukdomar och cancer är ett krav.

Den utsedda personen förväntas använda metoder såsom avancerad flödescytometri, högupplöst mikroskopi, genredigering, Omics-metoder och arbete med både primära mänskliga celler och musmodeller.

Vi söker en kandidat som har erfarenhet av att samarbeta nationellt och internationellt och som har handlett gruppmedlemmar med utmärkt resultat.

Erfarenhet av anordnande av kurser och utbildningar på forskarnivå/postgradsnivå är ett krav. Erfarenhet av individuell handledning av examensarbeten, doktorander och postdoktorer är också ett krav. Eftersom tjänsten innefattar arbetsuppgifter som examinator av kurser på svenska, är utmärkt svenska i tal och skrift en förutsättning.

Bedömningsgrunder

Anställningen har inriktning mot forskning. För denna anställning kommer viktning av meriter att ske enligt följande: vetenskaplig skicklighet (3), pedagogisk skicklighet (2) och lednings-, utvecklings- och samverkansskicklighet (2).

För anställning som professor vid Karolinska Institutet tillämpas de behörighetskrav och bedömningsgrunder som anges i Anställningsanvisning 3.1.1 i förhållande till fastställd anställningsprofil.

Expertis inom områdena molekylärbiologi, cellbiologi och immuncellsdysregulering är särskilt meriterande. Det är särskilt meriterande om den sökande arbetar i ett internationellt sammanhang där patientprover, experimentella modeller och expertis delas och studentutbyte sker. En kombination av studier som använder kliniska prover och experimentella modellsystem för immunbristsjukdomar önskas, liksom tillämpning av ett brett utbud av molekylära och cellbiologiska metoder för att studera immuncellernas funktion. Önskvärt är en bevisad meritlista i samarbete med kliniker samt ett väletablerat nationellt och internationellt engagemang på området. Utbildning i och erfarenhet från akademiskt ledarskap är meriterande.

Omfattande pedagogisk erfarenhet från olika undervisningsformer på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå är meriterande. Dessutom är det meriterande om sökande har eller har haft examinationsansvar. 

Därutöver gäller även att sökande ska ha genomgått högskolepedagogisk utbildning omfattande 10 veckor (eller ha motsvarande kompetens) enligt SUHF:s rekommendationer för behörighetsgivande högskolepedagogisk utbildning. Om sådan utbildning saknas vid anställningen ska professorn inom ramen för anställningen genomgå sådan utbildning under de två första åren av anställningen.

Karolinska Institutet bedömer utifrån en sammantagen helhetsbedömning de sökandes meriter och skicklighet, samt vem av de sökande som har de bästa förutsättningarna att bidra till en positiv utveckling av verksamheten.

Vad erbjuder vi?

En kreativ och inspirerande miljö med bred kompetens och intressen. Karolinska Institutet är ett av världens ledande medicinska universitet. Vår vision är att driva utvecklingen av kunskap om livet och främja bättre hälsa för alla. På Karolinska Institutet bedriver vi innovativ medicinsk forskning och tillhandahåller det största utbudet av biomedicinsk utbildning i Sverige. Karolinska Institutet är en statlig högskola, som ger anställda rätt till flera förmåner som förlängd semester och generös tjänstepension. Anställda har även fri tillgång till vårt moderna gym och får ersättning för sjukvård.

Placering: Solna

https://ki.se/mtc

Ansökan

Ansökan ska bestå av följande handlingar, skrivna på engelska: personligt brev samt CV och meriter inklusive beskrivning av planerad forskning, redovisade i enlighet med Karolinska Institutets meritportfölj (http://ki.se/qualificationsportfolio). Ansökan kan uppdateras fram till sista ansökningsdatum. Efter detta datum går det inte att uppdatera ansökan.

Granskning av meriter genomförs av externa sakkunniga, i de flesta fall både nationella och internationella. Av den anledningen är det en förutsättning att handlingarna inkommer på engelska.

Ansökan ska göras via rekryteringssystemet Varbi.

Vill du göra skillnad – och bidra till en bättre hälsa för alla? Sök jobb hos oss

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Solna
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer STÖD 2-2908/2022
Kontakt
  • Gerald McInerney, 08-52486951
Facklig företrädare
  • Henry Wölling, SEKO, henry.wolling@ki.se
  • Carina Eklund, OFR, 08-58582665
  • Taher Darreh-Shori, SACO, taher.darreh-shori@ki.se
Publicerat 2023-02-24
Sista ansökningsdag 2023-03-24

Tillbaka till lediga jobb