Karolinska Institutet, Institutionen för mikrobiologi, tumör- och cellbiologi, Henriques Normark

Vill du bidra till medicinsk forskning av toppkvalitet?

Institutionen för mikrobiologi, tumör- och cellbiologi (MTC) vid Karolinska Institutet bedriver forskning och undervisning inom immunologi, infektionsbiologi, cellbiologi och cancer. Nyckelord är multidisciplinära, överbryggande, translationella, nationella och internationella samarbeten.

Dr Edmund Lohs forskargrupp fokuserar på RNA-medierade molekylära mekanismer som är involverade i bakteriell patogenes. Forskningens patogen är Neisseria meningitidis (meningokocker) och vi använder olika genetiska, cellbiologiska och biokemiska metoder och tekniker. Forskningen i Dr. Lohs grupp fokuserar på regleringen av sRNA och deras genuttrycksmönster under olika biologiska stresstillstånd.

Karlsson et al., 2020 The Lancet Microbe 
https://www.thelancet.com/journals/lanmic/article/PIIS2666-5247(20)30146-4/fulltext

Eichner et al., 2022 Trends in Microbiology 
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0966842X22000695

Vi söker nu en postdoktor för att arbeta med ett projekt om RNA-medierad pili-reglering i meningokocken.

Din roll

I detta projekt, finansierat av ett anslag från Vetenskapsrådet, ämnar vi karakterisera typ fyra pili-reglering medierad av regulatoriska RNA inom meningokocken. Syftet är att reda ut både meningokockpiliation och virulens, samt upprättandet av en mikrofluidisk infektionsmodell för meningokocken.

I din roll som Postdoktor kommer du att arbeta i ett internationellt forskarlag med internationellt samarbete för att designa och genomföra forskning som är relevant för forskargruppens agenda. Samtidigt kommer du få möjlighet till avancerad utbildning för att förbättra din yrkesskicklighet och forskningsoberoende. I rollen som postdoktor ingår också data- och databashantering, analys, manuskriptförberedelser och karriärutveckling. I rollen ingår att samarbeta med andra, inklusive doktorander, och tillhandahålla sin expertis i andra projekt. Det finns inga undervisningskrav men möjlighet till undervisning finns vid önskemål

Vem är du?

Behörig att anställas som postdoktor är den som har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens. Det är meriterande om du har avlagt din doktorsexamen inom de tre senaste åren, om det finns särskilda skäl kan din examen ha avlagts tidigare. Även sökande som inte avlagt doktorsexamen vid ansökningstidens utgång kan söka under förutsättning att alla krav för fullgjord examen uppfylls innan (avsett) anställningsdatum. Detta ska styrkas av sökandes huvudhandledare, studierektor eller motsvarande.

Du som söker behöver behärska engelska i tal och skrift. Du bör ha ett starkt intresse- och bakgrund inom bakteriell patogenes och RNA-reglering. Den person vi söker är mycket samarbetsvillig och generös med att dela med sig av sin kunskap. Du bör vara en oberoende forskare, med ett stort intresse för bakteriell genreglering och RNA-biologi. Nyckelfärdigheter inkluderar att arbeta i ett biosäkerhetsnivå 2 plus (BSL-2*) labb, bakteriell genkloning (knock-out, mutagenes), konfokalmikroskopi och manuskriptskrivning.

Den sökande bör ha följande färdigheter:

  • Omfattande kunskap inom bakteriell genreglering och RNA-biologi för att självständigt utföra experiment i ett BSL-2*-labb (nödvändigt)
  • Förmåga att initiera, genomföra och publicera forskningsprojekt, vilket framgår av en meritlista av publikationer i peer-reviewed vetenskapliga tidskrifter inom det medicinska området (nödvändigt).
  • Erfarenhet med meningokocker eller andra aerosolburna bakteriella patogener (önskvärt).
  • Kunskaper om konfokalmikroskopi och mikrofluidik (önskvärt).
  • God vana att hålla muntliga presentationer (önskvärt).

Vad erbjuder vi?

En kreativ, internationell inspirerande miljö fylld av kompetens och nyfikenhet. Karolinska Institutet är ett av världens ledande medicinska universitet. Vår vision är att driva utvecklingen av kunskap om livet och verka för en bättre hälsa för alla. Här bedriver vi framgångsrik medicinsk forskning och har det största utbudet av medicinska utbildningar i Sverige. På KI får du träffa forskare med olika forskningsinriktningar som jobbar tillsammans. Det är det gränsöverskridande samarbetet som bidrar till KI:s världsledande position inom forskning. Som universitet är Karolinska Institutet en statlig myndighet. Det gör att du som anställd får goda förmåner genom vårt kollektivavtal.

Placering: Solna

Mer information om gruppen: https://twitter.com/LabLoh 

Ansökan

Ansökan ska bestå av följande handlingar, skrivna på engelska eller svenska:

En komplett CV inkluderande disputationsdatum, avhandlingens titel, tidigare akademiska befattningar, akademisk titel, nuvarande befattning, akademiska utmärkelser samt kommittéarbete En komplett publikationslista En sammanfattning av nuvarande arbete (maximalt en sida)

Varmt välkommen med din ansökan senast den 2022-06-29

Ansökan ska göras via rekryteringssystemet Varbi.  


Vill du göra skillnad – och bidra till en bättre hälsa för alla? Sök jobb hos oss

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Solna
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer STÖD 2-2455/2022
Kontakt
  • Edmund Loh, edmund.loh@ki.se
Facklig företrädare
  • Henry Wölling, SEKO, henry.wolling@ki.se
  • Carina Eklund, OFR, carina.eklund@ki.se
  • Taher Darreh-Shori, SACO, taher.darreh-shori@ki.se
Publicerat 2022-06-02
Sista ansökningsdag 2022-06-29

Tillbaka till lediga jobb