Vill du bidra till medicinsk forskning av toppkvalitet?

På avdelningen för Klinisk Epidemiologi (KEP) möts klinisk och biostatistisk expertis med målet att nå ökad kunskap och förbättrad behandling av bland annat kroniska inflammatoriska sjukdomar, som reumatoid artrit (RA). Vi använder en kombination av data från kvalitetsregister, nationella register, biobanker och livsstilsenkäter. Denna tjänst kommer rikta in sig på främst forskning inom RA, och sjukdomens etiologi, utveckling och behandlingsutfall.

Din roll

I rollen som senior forskningsspecialist kommer du att bedriva forskning och arbeta med forskningsstöd vid projekt kring främst RA och sjukdomens etiologi, utveckling och behandlingsutfall. Du förväntas driva en självständig forskningslinje inom området och utöver det ansvara för, och driva, forskningsprojekt självständigt såväl som tillsammans med andra forskare och samarbetspartners. Arbetet innefattar planering och utformning av projekt, datahantering, analyser, tolkning av resultat samt presentation av resultat i form av vetenskapliga publikationer. Du kommer även att handleda doktorander och postdocs. Du kommer att hantera och analysera olika typer av data, såsom genetiska data, antikroppsdata, kliniska data och registerdata, både enskilt och i kombination, i egna projekt likväl som i samarbete med andra. Du kommer självständigt att arbeta samt bistå andra med (och förväntas därför ha mycket god kännedom och erfarenhet av) metoder inom genetisk epidemiologi, maskininlärning, samt statistisk.

Behörighetskrav

Vi söker dig som har

 • Doktorsexamen inom medicinsk vetenskap eller motsvarande samt genomförda postdoc-studier
 • Stor erfarenhet av forskning inom kroniska inflammatoriska sjukdomar, framförallt reumatoid artrit
 • Stor erfarenhet av att arbeta med svenska registerdata, både kliniska kvalitetsregister och nationella register
 • Stor erfarenhet av genetisk epidemiologi, här: att analysera genetiska data tillsammans med andra data
 • Stor erfarenhet av beräkningsintensiva metoder inklusive maskininlärning.
 • Erfarenhet av att leda forskningsprojekt, t ex genom seniora författarskap
 • Förmåga att söka, och erhålla, forskningsanslag
 • Utmärkta språkliga färdigheter engelska, både muntligt och skriftligt i såväl engelska och svenska
 • Erfarenhet av att handleda och undervisa doktorander

Behörighetskraven anger de absoluta krav som ställs för att bli senior forskningsspecialist och ska här förstås som den grad av skicklighet som krävs för att utses till senior forskningsspecialist.

Behörig att anställas som senior forskningsspecialist är den som utöver att ha avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens, har visat god vetenskaplig skicklighet med en betydande vetenskaplig produktion. Den sökande ska även ha uppvisat god vetenskaplig självständighet där de egna insatserna har varit betydelsefulla och en forskningsplan av god kvalitet med tydlig framtidspotential.

Bedömningsgrunder

Vid anställning som senior forskningsspecialist gäller de behörighetskrav och bedömningsgrunder som anges i Föreskrifter för andra anställningar än läraranställningar i förhållande till fastställd anställningsprofil.

Bedömningsgrunderna är en förteckning över de typer av skicklighet som ligger till grund för den sammanvägda bedömningen av den sökandes behörighet. Samtliga bedömningsgrunder ska beaktas men utgör var för sig inte krav för behörighet.

Det är särskilt meriterande att den sökande har 

Flerårig erfarenhet av forskning inom reumatologi, med flertalet vetenskapliga artiklar, som både första- och sistanamn.

Dokumenterat god erfarenhet av registerbaserad epidemiologi med nationella hälsodataregister från Socialstyrelsen samt kvalitetsregister, i synnerhet svensk reumatologis kvalitetsregister och dess kliniska patientdata.

Dokumenterad stor erfarenhet av databearbetning av stora registerdatamängder och genetiska data, samt erfarenhet att analysera dessa i R/Linux/Plink/andra analysprogram

Dokumenterat god kännedom om analysmetoder inom epidemiologi, genetik och maskininlärning

Förmåga att leda forskningsprojekt och som huvudsökande erhålla forskningsmedel

Det är meriterande att den sökande har 

Erfarenhet av att handleda och undervisa doktorander

Erfarenhet av internationella forskningssamarbeten

Det är utifrån en sammantagen helhetsbedömning av de sökandes meriter och skicklighet som Karolinska Institutet bedömer vilken av de sökande som har de bästa förutsättningarna att bidra till en positiv utveckling av verksamheten.

Stor vikt kommer att läggas vid sökandens personliga egenskaper.

Vad erbjuder vi?

En kreativ och inspirerande miljö fylld av kompetens och nyfikenhet. Karolinska Institutet är ett av världens ledande medicinska universitet. Vår vision är att driva utvecklingen av kunskap om livet och verka för en bättre hälsa för alla. Här bedriver vi framgångsrik medicinsk forskning och har det största utbudet av medicinska utbildningar i Sverige. Som universitet är Karolinska Institutet även en statlig myndighet. Det innebär att du får goda förmåner genom vårt kollektivavtal, generös semester och en bra tjänstepension. Du får träna fritt i våra moderna friskvårdsanläggningar och får ersättning för läkarvård.

Placering

Tjänsten är placerad inom Institutionen för medicin, Solna. Institutionen består av tolv avdelningar och varje avdelning består av flertalet forskargrupper. Den aktuella tjänsten är placerad inom Forskargruppen för kroniska inflammatoriska sjukdomar. Vi är ett 30-tal personer (doktorander, postdoc, seniora forskare och statistiker med olika bakgrund), med gemensamt forskningsintresse, nämligen att studera inflammatoriska sjukdomar bland annat genom svenska register och kliniska data. På vår hemsida finns mer information om vilka vi är och vad vi gör: https://ki.se/en/meds/kep-chronic-inflammatory-diseases

Ansökan

Vi ser gärna att din ansökan är skriven på engelska, men det går också bra att ansöka på svenska. Ansökan ska innehålla följande handlingar: CV, meriter och beskrivning av planerad forskning som presenteras i enlighet med Karolinska Institutets meritportfölj.

Granskning av meriter genomförs av externa sakkunniga.

Ansökan ska göras via rekryteringssystemet Varbi.

Vill du göra skillnad – och bidra till en bättre hälsa för alla? Sök jobb hos oss

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde omg
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer STÖD 2-2149/2022
Kontakt
 • Johan Askling, Johan.askling@ki.se
Facklig företrädare
 • Bruna Gigante, SACO, bruna.gigante@ki.se
 • Afsar Rahbar OFR, Afsar.Rahbar@ki.se
 • Louisa Cheung, SACO, Louisa.Cheung@ki.se
Publicerat 2022-05-13
Sista ansökningsdag 2022-05-27
Logga in och sök jobbet

Tillbaka till lediga jobb