Karolinska Institutet, Institutionen för laboratoriemedicin

- med inriktning mot utbildning och forskning

Vill du bidra till medicinsk forskning av toppkvalitet?

Institutionen för laboratoriemedicin (LabMed) inom Karolinska Institutet (KI) består av sju avdelningar där det bedrivs undervisning och forskning inom patologi, klinisk farmakologi, klinisk fysiologi, klinisk kemi, klinisk mikrobiologi, klinisk immunologi samt transfusionsmedicin. Labmed bedriver undervisning i stor omfattning och är delaktig i 10 av KI:s 19 grundutbildningsprogram. Institutionen bedriver translationell forskning genom en kombination av stark basvetenskaplig och klinisk kompetens samt har en tradition att bedriva forskning på kliniskt material.

Ämnesbeskrivning

Molekylär patologi är ett brett och dynamiskt forskningsområde som omfattar hela spektrumet av molekylära förändringar som initierar och bidrar till tumörutveckling hos människa samt är avgörande för utveckling av klinisk diagnostik och behandling. Dessa kan till exempel utgöras av stabila eller dynamiska förändringar som ger effekter på både gen- och proteinnivå och ses inom subpopulationer av cancerceller. Analyserna kan omfatta såväl studier i olika modellsystem för human cancer som analyser i vävnadsprover från patienter. Forskningen inom avdelningen för patologi syftar till att identifiera molekylära mekanismer för sjukdomsutveckling och utveckla ny diagnostik och behandling med fokus på olika tumörsjukdomar och inflammatoriska tillstånd.

Ämnet patologi kommer att integreras med andra ämnen inom kurser inriktade på basvetenskap respektive klinisk medicin.

Din roll

Vi söker en erfaren och kompetent lärare och forskare som kan vara ämnesföreträdare i molekylär tumörpatologi samt leda det nydanande arbete som pågår inom undervisning och forskning vid avdelningen för patologi.

Du kommer att ha ett övergripande utbildningsansvar för att integrera patologi med andra ämnen inom läkarprogrammet och andra berörda grundutbildningar som exempelvis tandläkar-, biomedicinar-, biomedicinska analytiker- och sjuksköterskeprogrammen. Du kommer även att utveckla lärargruppens undervisning i patologi, vilket även kommer att inkludera rekrytering av nya lärare.

Du ska vara en akademisk ledare för experimentellt och basvetenskapligt inriktad forskning inom patologi, samt stärka den translationella forskningsmiljön såväl i nationella som internationella nätverk.

Behörighetskrav

Behörig att anställas som professor med inriktning mot utbildning och forskning är den som visat utmärkt pedagogisk skicklighet och god vetenskaplig skicklighet. (Se anvisningar till anställningsordning för lärare vid Karolinska institutet.).

Du ska vara aktiv inom utbildning i patologi och ha erfarenhet av undervisning och övergripande kursplanering samt utveckling inom ämnesområdet patologi hos människan på grundnivå och/eller avancerad nivå på olika utbildningsprogram.

Du ska ha en aktiv forskningsverksamhet samt uppvisa dokumenterad erfarenhet av forskning inom molekylär patologi. Du ska ha erhållit egna forskningsanslag i nationell konkurrens samt ha samarbeten med andra universitet, nationellt och internationellt.

Därutöver gäller att du ska ha genomgått högskolepedagogisk utbildning omfattande 10 veckor (eller ha motsvarande kompetens) enligt SUHF:s rekommendationer för behörighetsgivande högskolepedagogisk utbildning.

Eftersom tjänsten innefattar ett utbildningsuppdrag ska du förutom engelska, besitta kunskap och färdighet i svenska, norska eller danska språket (C1-nivå enligt den gemensamma europeiska referensramen för språk (GERS).

Bedömningsgrunder 

För denna anställning kommer viktning av meriter att ske enligt följande: vetenskaplig skicklighet (2), pedagogisk skicklighet (3), lednings-, utvecklings- och samverkansskicklighet (2).

Vid anställning som professor vid Karolinska Institutet gäller de behörighetskrav och bedömningsgrunder som anges i anvisningar till anställningsordningen i förhållande till fastställd anställningsprofil.

Det är särskilt meriterande att du har uppvisat

  • Vetenskaplig produktion av god kvalitet inom molekylär patologi
  • Tydlig forskningslinje som forskningsledare inom molekylär patologi
  • Du ska verka som forskningsledare och bedriva högkvalitativ forskning inom human molekylär patologi samt handleda doktorander och/eller postdoktorer.
  • Omfattande erfarenhet av undervisning inom patologi och molekylär patologi inom läkarprogram och andra grundutbildningsprogram.

Det är meriterande att du har uppvisat

  • Erfarenhet som kursgivare inom patologi

Det är utifrån en sammantagen helhetsbedömning av de sökandes meriter och skicklighet som Karolinska Institutet bedömer vilken av de sökande som har de bästa förutsättningarna att bidra till en positiv utveckling av verksamheten.

Vad erbjuder vi?

En kreativ och inspirerande miljö fylld av kompetens och nyfikenhet. Karolinska Institutet är ett av världens ledande medicinska universitet. Här bedriver vi framgångsrik medicinsk forskning och har det största utbudet av medicinska utbildningar i Sverige. På KI träffar du forskare med olika forskningsinriktningar som jobbar tillsammans. Det är det gränsöverskridande samarbetet som bidrar till KI:s världsledande position inom forskning. Flera av de personer du möter inom vården är utbildade på KI. En nära relation till hälso- och sjukvården är viktig för att skapa utbildning och forskning av högsta kvalitet. Som universitet är Karolinska Institutet också en statlig myndighet. Det gör att du som anställd får goda förmåner genom vårt kollektivavtal.

Placering: Flemingsberg

https://ki.se/labmed 

Din karriär fortsätter här

 

Ansökan

Ansökan ska bestå av följande handlingar, skrivna på engelska: personligt brev samt CV och meriter inklusive beskrivning av planerad forskning, redovisade i enlighet med Karolinska Institutets meritportfölj (http://ki.se/qualificationsportfolio). Ansökan kan uppdateras framtill sista ansökningsdatum. Efter detta datum går det inte att uppdatera ansökan.

Granskning av meriter genomförs av externa sakkunniga, i de flesta fall både nationella och internationella. Av den anledningen är det en förutsättning att handlingarna inkommer på engelska.

Ansökan ska göras via rekryteringssystemet Varbi.

Varmt välkommen med din ansökan!

Vill du göra skillnad - och bidra till en bättre hälsa för alla? Sök jobb hos oss

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt ök
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Huddinge
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer STÖD 2-2063/2022
Kontakt
  • Matti Sällberg, dekan, matti.sallberg@ki.se
Facklig företrädare
  • Emilie Hultin, SACO, 08-52483286
  • Annica Lindkvist, SACO, 08-52483746
Publicerat 2024-06-18
Sista ansökningsdag 2024-08-12
Logga in och sök jobbet

Dela länkar

Tillbaka till lediga jobb