Vill du bidra till att förbättra människors hälsa?

Avdelningen för endokrinologi på institutionen för Medicin Huddinge innefattar flera forskargrupper med fokus på fettvävens funktion och dyslipidemi. Här finner du en unik möjlighet att arbeta tätt tillsammans med ledande grupper inom metabol forskning. Vi erbjuder en engagerande och internationell forskningsmiljö med stora synergimöjligheter. VI önskar nu stärka vår forskning i metabolism genom att rekrytera en forskare med stark kompetens inom det kronobiologiska området.  

Din roll

Arbetet är inriktat på forskning där du förväntas självständigt leda en forskargrupp med fokus på kronobiologi och metabolism men ditt arbete kommer även innefatta viss undervisning på grund- och avancerad nivå.
Denna anställning som biträdande lektor är en tidsbegränsad anställning på 5 år med rätt att bli prövad för en befordran till lektor.

Kvalifikationer

Behörig att vara anställd som biträdande lektor är den som har avlagt doktorsexamen eller har uppnått motsvarande vetenskaplig kompetens. Främst bör den komma i fråga som har avlagt doktorsexamen eller har uppnått motsvarande kompetens högst fem år före ansökningstidens utgång. Även den som har avlagt doktorsexamen eller uppnått motsvarande kompetens tidigare kan dock komma i fråga om det finns särskilda skäl. 

Med särskilda skäl avses:

 • föräldraledighet
 • förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer
 • plikttjänstgöring inom totalförsvaret
 • längre sjukdom
 • allmäntjänstgöring (AT; max 24 månader)
 • specialisttjänstgöring för kliniskt verksamma yrkeskategorier (max 24 månader)

Skäl, datum och omfattning ska tydligt specificeras i ansökan och ska styrkas med intyg.

Sökande bör ha en gedigen erfarenhet av att forska kronobiologi och metabolism. Det är en stor fördel om den sökande har publicerat sin forskning i välrenommerade tidskrifter och/eller haft en utländsk postdoc-tjänst. 

Bedömningsgrunder

Vid bedömningen av de sökande lägger vi särskilt stor vikt vid vetenskaplig skicklighet.

Vi söker dig som befinner dig i processen att bygga upp din egen forskningslinje/grupp inom området. Det är meriterande om du har nationell/internationell erfarenhet (t.ex postdoc) samt visat förmåga för ledarskap.
Stor vikt kommer att läggas vid de sökandes personliga lämplighet och bedömda förmåga att nå meritering för befordran till lektor inom tidsramen för anställningen som biträdande lektor. Det är utifrån en sammantagen helhetsbedömning av de sökandes meriter och skicklighet som Karolinska Institutet bedömer vem som har de bästa förutsättningarna att bidra till en positiv utveckling av verksamheten.

Vad erbjuder vi?

En kreativ, internationell och inspirerande miljö fylld av kompetens och nyfikenhet. Karolinska Institutet är ett av världens ledande medicinska universitet. Vår vision är att driva utvecklingen av kunskap om livet och verka för en bättre hälsa för alla. Här bedriver vi framgångsrik medicinsk forskning och har det största utbudet av medicinska utbildningar i Sverige. Flera av de personer du möter inom vården är utbildade på KI. En nära relationen till hälso- och sjukvården är viktig för att skapa utbildning och forskning av högsta kvalitet. Som universitet är Karolinska Institutet en statlig myndighet. Det gör att du som anställd får goda förmåner genom vårt kollektivavtal.

Placering: Flemingsberg

Tio skäl att välja Karolinska Institutet

Ansökan

Vi ser gärna att din ansökan är skriven på engelska, men det går också bra att ansöka på svenska. Den ska bestå av följande handlingar; CV, meriter och beskrivning av planerad forskning som presenteras i enlighet med Karolinska Institutets meritportfölj.

Varmt välkommen med din ansökan senast den 2022-05-19.

Ansökan ska göras via rekryteringssystemet Varbi.


Särskild prövning för befordran till lektor

En biträdande lektor som är anställd enligt 4 kap. 12 a § högskoleförordningen ska efter ansökan befordras till lektor om denne har behörighet för en anställning som lektor enligt KI:s anvisningar till anställningsordning och vid en prövning bedöms lämplig för en sådan anställning enligt de bedömningsgrunder som KI har bestämt ska tillämpas i ett ärende om befordran till lektor. Vid ansökan om befordran till lektor tillämpas de bedömningsgrunder som framgår av de anvisningar till anställningsordning som gällde vid tillträdet för anställningen som biträdande lektor. Aktuella bedömningsgrunder hittar du här. En sådan befordran innebär en tillsvidareanställning som lektor.


Vill du göra skillnad – och bidra till en bättre hälsa för alla? Sök jobb hos oss

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Juli 2022
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Flemingsberg
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer STÖD 2-2041/2022
Kontakt
 • Niklas Mejhert, niklas.mejhert@ki.se
 • Mikael Rydén, mikael.ryden@ki.se
Facklig företrädare
 • Belinda Pannagel, SACO, belinda.pannagel@ki.se
 • Mari Giljam, OFR, mari.giljam@ki.se
 • Elisabeth Henriksson, OFR, elisabeth.henriksson@ki.se
Publicerat 2022-05-06
Sista ansökningsdag 2022-05-19
Logga in och sök jobbet

Tillbaka till lediga jobb