Karolinska Institutet, Instit. för Lärande, Informatik, Management och Etik

Vill du bidra till en bättre hälsa för alla?

Institutionen för lärande, informatik, management och etik (LIME) bedriver forskning och utbildning som främjar praktisk implementering av forskningsrön och ny kunskap i folkhälsoarbete, vård och omsorg. Institutionen har två universitetsövergripande verksamhetsområden – pedagogisk utveckling och stödverksamhet samt forskning, utbildning och rådgivning på området hälso- och sjukvård- samt forskningsetik. Det är en spännande arbetsmiljö där forskning och utbildning står i fokus. 

Vi söker nu en Postdoktor som ska arbeta på följande projekt:

 1. “Extended-Personal Reality: agumented recording and transmission of virtual senses through artificial-IntelligENCE” (EXPERIENCE) som har fått finansiering från EU:s ramprogram Horizon 2020 för forskning och innovation. EXPEREINCE har som mål att skapa ett nytt Extended-Personal Reality som låter användaren skapa sin egen virtuella verklighets (VR) miljö med simuleringar som framkallar unika psykologiska, kognitiva, neurofysiologiska och beteendemässiga reaktioner. Vår roll är att utforska och utvärdera möjligheterna av att använda “Extended-Personal Reality” som ett diagnostiskt och terapeutiskt verktyg för psykiatriska tillstånd.
 2. “Promoting social interaction through emOTIONal odours” (POTION) har också fått finansiering från EU:s ramprogram Horizon 2020 för forskning och innovation. Projektets mål är att bättre förstå mänskliga kemosignaler och hur de påverkar sociala interaktioner med avseende på närmande-undvikande beteenden. Vårt fokus är att avgöra om och hur artificiellt syntetiserade kemosignaler kan användas som del av diagnostisering och behandling av socialångest och depression när de administreras med ett innovativt luktutlösande system.

Din roll

Du kommer att arbeta på Nationellt Centrum för Suicidforskning och Prevention av Psykisk Ohälsa (NASP) i ett internationellt team som fokuserar på forskning inom fältet psykisk hälsa och suicidprevention. Som postdoktor kommer du designa de studieprotokoll som krävs för dessa projekt, övervaka dess implementation, analysera kvantitativa data och leda förberedelserna av manuskript som rapporterar fynden. Du kommer också bidra med vetenskapligt stöd relaterad till dessa projekt som att delta och presentera i projektens tekniska möten, skriva rapporter på framstegen i de pågående projekten till forskningskonsortiet, assistera i projekt och finansiell förvaltning.

Vem är du?

Behörig att anställas som postdoktor är den som har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens. Det är meriterande om du har avlagt din doktorsexamen inom de tre senaste åren, om det finns särskilda skäl kan din examen ha avlagts tidigare. Även sökande som inte avlagt doktorsexamen vid ansökningstidens utgång kan söka under förutsättning att alla krav för fullgjord examen uppfylls innan (avsett) anställningsdatum. Detta ska styrkas av sökandes huvudhandledare, studierektor eller motsvarande.

Vi söker dig som har:

 • Doktorsexamen inom projektets relevanta områden såsom experimentell psykologi, neurovetenskap, forskning inom psykisk hälsa
 • Erfarenhet av att planera och genomföra kvantitativa studier, inklusive insamling av data samt dataanalys
 • Kunskaper inom avancerade statistiska metoder
 • Erfarenhet av samordning och administration av forskningsprojekt
 • Utmärkta färdigheter i engelska både muntligt och skriftligt

Det är meriterande om du har:

 • Utmärkta färdigheter i svenska både muntligt och skriftligt
 • Erfarenhet av att leda forskningsprojekt
 • Erfarenhet av vetenskaplig publicering utanför artiklarna som ingick i din avhandling
 • Kan arbeta självständigt med kvantitativa forskningsdata.

Vad erbjuder vi?

En kreativ, internationell inspirerande miljö fylld av kompetens och nyfikenhet. Karolinska Institutet är ett av världens ledande medicinska universitet. Vår vision är att driva utvecklingen av kunskap om livet och verka för en bättre hälsa för alla. Här bedriver vi framgångsrik medicinsk forskning och har det största utbudet av medicinska utbildningar i Sverige. På KI får du träffa forskare med olika forskningsinriktningar som jobbar tillsammans. Det är det gränsöverskridande samarbetet som bidrar till KI:s världsledande position inom forskning. Som universitet är Karolinska Institutet en statlig myndighet. Det gör att du som anställd får goda förmåner genom vårt kollektivavtal.

Placering: Solna

Läs mer om LIME.

Läs mer om NASP.

 

 

Ansökan

Ansökan ska bestå av följande handlingar, skrivna på engelska eller svenska:

En komplett CV inkluderande disputationsdatum, avhandlingens titel, tidigare akademiska befattningar, akademisk titel, nuvarande befattning, akademiska utmärkelser samt kommittéarbete En komplett publikationslista En sammanfattning av nuvarande arbete (maximalt en sida)

Varmt välkommen med din ansökan senast den 16 september 2022.

Ansökan ska göras via rekryteringssystemet Varbi.  


Vill du göra skillnad – och bidra till en bättre hälsa för alla? Sök jobb hos oss

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer STÖD 2-1700/2022
Kontakt
 • Lektor, Vladimir Carli, vladimir.carli@ki.se
Facklig företrädare
 • Jayne Alfredsson, SACO, jayne.alfredsson@ki.se
 • Shahla Rostami, OFR, shahla.rostami@ki.se
 • Henry Wölling, SEKO, henry.wolling@ki.se
Publicerat 2022-04-13
Sista ansökningsdag 2022-09-16

Tillbaka till lediga jobb