Vill du bidra till medicinsk forskning av toppkvalitet?

Karolinska Institutet (KI) gör en satsning för att rekrytera framstående juniora forskare som har särskilt utmärkta vetenskapliga meriter och framtida potential. Satsningen är i linje med Strategi 2030 och görs för forskning inom ämnesområdet medicinsk vetenskap - inkluderande medicin, vård och hälsa. Dessa anställningar som senior forskningsspecialist/senior forskare (förlängning av tidigare anställning som forskarassistent) ingår i satsningen. De första två åren av anställningarna finansieras av Karolinska Institutets fakultetsnämnd. 

Din roll
De personer som erhåller dessa strategiska medel förväntas genomföra forskning i ett ämnesområde inom medicinsk vetenskap - inkluderande medicin, vård och hälsa. Anställningsvillkor förhandlas med berörd institution inför anställning.

Behörighetskrav
Sökande ska bedriva självständig forskning av hög kvalitet med egen, etablerad forskningslinje.

Den sökande ska under de senaste åren ha publicerat väl i internationellt ledande tidskrifter för sitt ämnesområde, med en framträdande plats i författarlistorna, företrädesvis som förste och senior författare.

Sökande ska, företrädesvis som huvudsökande, ha erhållit god och extern finansiering under de senaste åren, samt ha förmågan att erhålla ytterligare finansiering.

Den sökande ska vid tidpunkten för ansökan inneha en anställning som forskarassistent (enligt Högskoleförordningens meriteringsanställning), som löper ut 1 januari 2023 eller senare.

Bedömningsgrunder
Vid bedömning av de sökande läggs särskilt stor vikt vid vetenskaplig skicklighet.

Bedömning av de sökande görs utifrån vetenskaplig skicklighet baserat på två bedömningskriterier; Sökandes kompetens och Forskningsplanens vetenskapliga kvalitet.

För mer information om anställningen och bedömningskriterier vänligen besök vår hemsida.

Information om anställning som senior forskningsspecialist/senior forskare genom utlysningen 
Anställningen som senior forskningsspecialist/senior forskare är en tillsvidareanställning. Prefekten avgör vilken titel som ska användas baserat på den sökandes meriter - antingen senior forskningsspecialist eller senior forskare. Fakultetsnämnden finansierar de första två åren av anställning med 1 000 000 konor per år, varefter finansieringen hanteras av institutionen. Utbetalning av medel från fakultetsnämnden sker under förutsättning att anställningen påbörjas vid någon av Karolinska Institutets institutioner senast tolv månader efter det att anställningen som forskarassistent har upphört. Anställningen avtalas med mottagande institution, som också sätter lönen.

Mottagande institution tilldelas ett rambelopp på 1 000 000 SEK per år i två år. Dessa medel avser anställning och ska användas som lönemedel samt för löneomkostnader relaterade till anställningen.

För mer information om anställningen och bedömningskriterier vänligen besök vår hemsida.

Vad erbjuder KI?

En kreativ och inspirerande miljö fylld av kompetens och nyfikenhet. Karolinska Institutet är ett av världens ledande medicinska universitet. Vår vision är att driva utvecklingen av kunskap om livet och verka för en bättre hälsa för alla. Här bedriver vi framgångsrik medicinsk forskning och har det största utbudet av medicinska utbildningar i Sverige. Som universitet är Karolinska Institutet även en statlig myndighet. Det innebär att du får goda förmåner genom vårt kollektivavtal, generös semester och en bra tjänstepension. Du får träna fritt i våra moderna friskvårdsanläggningar och får ersättning för läkarvård.

Placering
Beroende på institution kan det vara i kommunerna Solna, Huddinge, Danderyd eller Stockholm.

Ansökningsförfarande
Vänligen följ instruktionerna noggrant. Ansökningshandlingar laddas upp i rekryteringssystemet Varbi och ska bestå av följande handlingar skrivna på engelska:

  • Personligt brev
  • Ansökningsdokument (formulär finner du här)
  • Sökandes anställningsavtal som forskarassistent
  • Intyg från prefekt vid mottagande institution på Karolinska Institutet om att sökande bereds möjlighet att forska vid institutionen med tillsvidareanställning om sökande tilldelas medel genom utlysningen (e-post meddelande accepteras).

Välkommen med din ansökan senast 28 april 2022. 

Vill du göra skillnad – och bidra till en bättre hälsa för alla? Sök jobb hos oss!

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Fast lön enligt överenskommelse
Antal lediga befattningar 4
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Solna
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer STÖD 2-189/2022
Kontakt
  • Rekryteringsutskottets Kansli, academic-appointments@ki.se
Publicerat 2022-03-23
Sista ansökningsdag 2022-04-28

Tillbaka till lediga jobb