Vill du bidra till en bättre hälsa för alla?

Institutionen för lärande, informatik, management och etik (LIME) bedriver forskning och erbjuder utbildningar på grund- och avancerad nivå, både internationella masterprogram och fristående kurser. Utbildningarna bygger på våra pågående forskningsprojekt kring ledarskap- och managementfrågor i hälso- och sjukvården, samt inom livslångt lärande, självmordsprevention och etik- och policyfrågor som rör sjukvård och forskning. Läs om alla våra forskningsområden här.

Vi söker nu en Postdoktor 100% (alternativt två Postdoktorer 50%) i två år till ett projekt som syftar till att utveckla ett digitalt verktyg för tobaksavvänjning anpassat till socioekonomiskt utsatta grupper. Projektet är förlagt vid Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin, Region Stockholm, men din anställning är på Karolinska Institutet.

Om forskargruppen

Forskargruppen Intervention processes and outcomes (PROCOME) inom Medical Management Centre vid Institutionen för lärande, informatik, management och etik,  studerar processer och utfall av förbättringsprojekt inom hälso- och sjukvård. Läs om PROCOME här

 

Om Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin

Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin (CES) är en FOUU-enhet inom Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO), Region Stockholm. CES ska bidra till en god och jämlik hälsa för befolkningen i Stockholms län genom kunskapsutveckling och kunskapsspridning. Läs mer om centrumet här.

Din roll

Arbetet kommer att ske inom ramen för ett FORTE-finansierat forskningsprojekt ”Utveckling och utvärdering av ett digitalt verktyg för att öka tillgängligheten och effektiviteten av tobaksavvänjning i socioekonomiskt utsatta grupper”. Forskning pekar på att sedvanligt tobaksavvänjningsstöd kan vara mindre tillgängligt och mindre effektivt i grupper med låg socioekonomisk status. Genom att använda digitala verktyg kan stödet bli mer flexibelt och tillgängligt, och anpassas till individuella behov.

Initialt kommer en kvalitativ studie att genomföras för att undersöka behov i målgruppen. Baserat på denna och en genomgång av existerande interventioner och deras användbarhet kommer ett digitalt verktyg att utvecklas och testas i en genomförbarhetsstudie (feasibility-studie) avseende acceptans, förståelse och användbarhet i målgruppen. Projektet bygger på samarbete och samskapande mellan forskare, hälso- och sjukvårdspersonal och representanter för tänkta användare i socioekonomiskt utsatta områden.

Som postdoktor kommer du att planera och genomföra intervjustudien och utvecklingen av det digitala verktyget samt designa och utföra genomförbarhetsstudien. Du kommer att vara involverad i att samla in kvalitativa och kvantitativa data, samt analysera dessa. Arbetsuppgifterna innefattar även samordning och administration relaterad till forskning, inklusive etablering av rutiner för forskningsdokumentation. Du kommer att samarbeta med forskare i en akademisk miljö; med praktiker inom det regionala centrum där projektet bedrivs; samt hälso- och sjukvårdspersonal och tänkta användare av det digitala verktyget.

Vem är du?

Behörig att anställas som postdoktor är den som har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens. Även sökande som inte avlagt doktorsexamen vid ansökningstidens utgång kan söka under förutsättning att alla krav för fullgjord examen uppfylls innan (avsett) anställningsdatum. Detta ska styrkas av sökandes huvudhandledare, studierektor eller motsvarande.

Vi söker dig som har:

 • Doktorsexamen inom projektets relevanta områden såsom hälso- och sjukvårdsforskning, folkhälsa.
 • Ett stort intresse för forskningsområdet.
 • Erfarenhet av att planera och genomföra kvalitativa studier (intervjuer), inklusive insamling av data samt dataanalys
 • Erfarenhet av att planera och genomföra kvantitativa studier, inklusive insamling av data samt dataanalys
 • Erfarenhet av att medverka i utveckling av en intervention
 • Erfarenhet av att genomföra en genomförbarhetsstudie
 • Erfarenhet av att samordning och administration av forskningsprojekt
 • Erfarenhet av praktiskt samarbeta med olika aktörer såsom forskare, praktiker, hälso- och sjukvårdspersonal och individer från grupper med låg socioekonomisk status
 • Utmärkta färdigheter i svenska och engelska både muntligt och skriftligt.

Det är meriterande om du har:

 • Kunskap om tobak och tobaksavvänjning
 • Erfarenhet av leda forskningsprojekt.
 • Erfarenhet av vetenskaplig publicering utanför artiklarna som ingick i din avhandling
 • Erfarenhet av att arbeta självständigt med forskningsuppgifter.
 • Färdigheter i andra språk än svenska och engelska

Vi lägger även särskilt stor vikt vid din sociala kompetens och samarbetsförmåga

Vad erbjuder vi?

En kreativ och inspirerande miljö fylld av kompetens och nyfikenhet. Karolinska Institutet är ett av världens ledande medicinska universitet. Vår vision är att driva utvecklingen av kunskap om livet och verka för en bättre hälsa för alla. Här bedriver vi framgångsrik medicinsk forskning och har det största utbudet av medicinska utbildningar i Sverige. Som universitet är Karolinska Institutet även en statlig myndighet. Det innebär att du får goda förmåner genom vårt kollektivavtal, generös semester och en bra tjänstepension. Du får träna fritt i våra moderna friskvårdsanläggningar och får ersättning för läkarvård.

Placering: Solna

Ansökan

Ansökan ska bestå av följande handlingar, skrivna på engelska eller svenska:

 • En komplett CV inkluderande disputationsdatum, avhandlingens titel, tidigare akademiska befattningar, akademisk titel, nuvarande befattning, akademiska utmärkelser samt kommittéarbete
 • En komplett publikationslista
 • En sammanfattning av nuvarande arbete (maximalt en sida)
 • Verifikationer för tillgodoräknande av sjukdom, tjänstgöring inom totalförsvaret, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer och studentorganisationer eller föräldraledighet eller andra liknande omständigheter

Handlingarna i din ansökan ska presenteras i enlighet med Karolinska Institutets meritportfölj. Ansökan ska göras via rekryteringssystemet Varbi.

Varmt välkommen med din ansökan senast den 17 december 2021.

Vill du göra skillnad – och bidra till en bättre hälsa för alla? Sök jobb hos oss

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid/Deltid
Tillträde Snarast
Löneform Enligt överenskommelse
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 50-100%
Ort Solna
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer STÖD 2-5172/2021
Kontakt
 • Hanna Augustsson, 0706087576
Facklig företrädare
 • Jayne Alfredsson, SACO, jayne.alfredsson@ki.se
 • Henry Wölling, SEKO, henry.wolling@ki.se
 • Shahla Rostami, OFR, shahla.rostami@ki.se
Publicerat 2021-11-25
Sista ansökningsdag 2021-12-17
Logga in och sök jobbet

Tillbaka till lediga jobb