Vid Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle (NVS) bedrivs världsledande forskning inom åldrande, demens, epidemiologi och vårdvetenskap. Forskningen sträcker sig från grundforskning på molekyl- och cellnivå till kliniska studier och forskning på samhällsnivå. Vid NVS genomför cirka en tredjedel av KI:s studenter sin utbildning på grund- och avancerad nivå. Institutionen med cirka 500 anställda och en omsättning på 503 miljoner år 2020, består av sju sektioner och finns på Campus Flemingsberg och Campus Solna.

Sektionen för omvårdnad vid Institutionen NVS är lokaliserad på campus Flemingsberg och har ett 80-tal anställda lärare, doktorander, postdoktorer samt administrativ personal. Sektionen för omvårdnad bedriver utveckling av kunskap inom utbildning och forskning som verkar för en bättre hälsa för alla. Huvudområdet omvårdnad utgår från en humanistisk värdegrund och etik för vårdande och tar sin utgångspunkt i människans upplevelser, reaktioner och behov i sin livssituation. Sektionens forskningsprogram strävar mot att vara globalt ledande inom omvårdnadsforskning, bidra till evidensbaserade riktlinjer och nya arbetssätt i hälso- och sjukvården samt stödja utvecklingen av omvårdnad i framtidens vårdmiljö. Sektionen ansvarar för merparten av kurserna för specialist- och sjuksköterskeprogrammen som ges vid KI samt erbjuder ett brett urval av fristående - och valbara kurser.

Vill du bidra till en bättre hälsa för alla?

Din roll

Forskningen i gruppen omfattar flera projekt som rör hälsofrämjande arbete och prevention av ohälsa hos barn, ungdomar och familjer utifrån ett jämlikhetsperspektiv. Fokus för dig som postdoktor kommer att vara planering, genomförande och analys med kvalitativ metodik i pågående projekt som genomförs i Sverige:

 • Programmet "En Frisk Generation" syftar till att motivera barnfamiljer i socioekonomiskt utsatta områden till en hälsosam livsstil, med fokus på fysisk aktivitet. Läs mer på: En Frisk Generation

 • Programmet "Hjärnhälsa i Skolan" är en skolbaserad intervention i årskurs 8 i samarbete med Gymnastik och idrottshögskolan (GIH). Syftet är att förbättra psykisk hälsa, kognition och akademisk prestation bland skolungdomar. Läs mer på: GIH - Hjärnhälsa i skolan II

I arbetet ingår att insamla, sammanställa och analysera data samt att skriva vetenskapliga artiklar. Det finns utrymme att initiera egna frågeställningar inom de pågående projekten i samverkan med forskargruppen. Anställningen avser 1 år motsvarande 50 % av heltidsanställning. För sökande med intresse för undervisning på grund- och avancerad nivå och relevant kompetens så finns möjlighet att kombinera anställningen som postdoktor med adjunktstjänst på Sektionen för omvårdnad.

Vem är du?

Behörig att anställas som postdoktor är den som har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens. Även sökande som inte avlagt doktorsexamen vid ansökningstidens utgång kan söka under förutsättning att alla krav för fullgjord examen uppfylls innan (avsett) anställningsdatum. Detta ska styrkas av sökandes huvudhandledare, studierektor eller motsvarande.

Arbetet förutsätter att du har mycket goda färdigheter i svenska och engelska, såväl muntligt som skriftligt. Sökande bör ha egen drivkraft med god kommunikations- och samarbetsförmåga samt kunna arbeta både inom och utanför akademin. Sökande ska även ha dokumenterad kunskap inom kvalitativ forskningsmetodik och en doktorsexamen inom ett relevant område, såsom medicinsk vetenskap, omvårdnad, folkhälsovetenskap, idrottsvetenskap, beteendevetenskap, nutrition eller liknande. Meriterande är kunskap om interventions- och implementeringsforskning samt erfarenhet av forskning om levnadsvanor och hälsofrämjande arbete riktat till barn, ungdomar och/eller familjer.

Vad erbjuder vi?

En kreativ och inspirerande miljö fylld av kompetens och nyfikenhet. Karolinska Institutet är ett av världens ledande medicinska universitet. Vår vision är att driva utvecklingen av kunskap om livet och verka för en bättre hälsa för alla. Här bedriver vi framgångsrik medicinsk forskning och har det största utbudet av medicinska utbildningar i Sverige. Som universitet är Karolinska Institutet även en statlig myndighet. Det innebär att du får goda förmåner genom vårt kollektivavtal, generös semester och en bra tjänstepension. Du får träna fritt i våra moderna friskvårdsanläggningar och får ersättning för läkarvård.

Placering: Flemingsberg

 

Ansökan

Ansökan ska bestå av följande handlingar, skrivna på engelska eller svenska:

 • En komplett CV inkluderande disputationsdatum, avhandlingens titel, tidigare akademiska befattningar, akademisk titel, nuvarande befattning, akademiska utmärkelser samt kommittéarbete
 • En komplett publikationslista
 • En sammanfattning av nuvarande arbete (maximalt en sida)

Varmt välkommen med din ansökan senast den 30 november 2021.

Ansökan ska göras via rekryteringssystemet Varbi. 


Vill du göra skillnad – och bidra till en bättre hälsa för alla? Sök jobb hos oss

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Deltid
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 50%
Ort Huddinge
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer STÖD 2-4836/2021
Kontakt
 • Susanne Andermo, Biträdande lektor, 08-524 839 02
 • Veronica Lindström, Sektionschef, 08-524 837 50
 • Maria Staiger, HR-ansvarig, 073-370 99 26
Facklig företrädare
 • Taher Darreh-Shori, SACO, 08-524 835 29
 • Carina Eklund, OFR, 08-585 826 65
 • Henry Wölling, SEKO, henry.wolling@ki.se
Publicerat 2021-11-09
Sista ansökningsdag 2021-11-30

Tillbaka till lediga jobb