Postdoktor i hälso- och sjukvårdsforskning med inriktning mot ledarskap, arbetsmiljö och organisatoriska system

Karolinska Institutet, Institutionen för Lärande, Informatik, Management och Etik

Vill du bidra till medicinsk forskning och utbildning av toppkvalitet?

Institutionen för lärande, informatik, management och etik (LIME) bedriver forskning inom ledarskap, management, organisation, hälsoekonomi, medicinsk etik, pedagogik samt folkhälsa. Forskningen bedrivs både inom olika hälso- och sjukvårdskontexter och ute i samhället, samt nära och i samarbete med patienter och andra aktörer. LIME ger även utbildningar på grund- avancerad- och forskarnivå, både inom nationella och internationella program, fristående kurser samt uppdragsutbildningar. Läs mer om vår verksamhet på ki.se/lime.

Din roll

Som postdoktor kommer du ingå i forskargruppen Ledarskap inom sjukvård och akademi, men också arbeta med projekt inom forskargruppen Innovativ vård. Du kommer att dela din tid mellan två forskningsprojekt som båda berör sjukvårdens organisation och ledarskap.

Det ena projektet undersöker hur ”gott” ledarskap i sjukvårdens vardag utformas, utövas och manifesteras på olika nivåer och över organisatoriska gränser inom ramen för ett sjukvårdssystem. Projektet består av olika delprojekt. Det övergripande syftet är att identifiera faktorer i ledarskap och organisatoriska processer som stödjer god arbetsmiljö och god vård genom hela vårdkedjan. Projektet har ett systemperspektiv och bygger på dokument, observationsdata samt intervjuer med chefer och medarbetare på olika nivåer inom sjukvården i en region i Sverige.

Det andra projektet är ett EU-finansierat internationellt projekt med sex deltagande länder där det övergripande syftet är att förbättra mental hälsa på arbetsplatsen för personal inom sjukvården genom att förbättra arbetsmiljön. I projektet följs implementeringen av en organisationsövergripande intervention på ca 65 akutsjukhus i de sex deltagande länderna. Projektet erbjuder möjligheter att etablera internationella forskningskontakter och samarbeten och studera forskningsfrågor i ett internationellt perspektiv.

Inom båda forskningsprojektet kommer du som postdoktor att, i nära samarbete med övriga forskare i projektteamen, delta i datainsamling, analys, planering och rapportering. Både kvantitativa och kvalitativa ansatser förekommer i projekten. Det finns utrymme att utveckla egna forskningsfrågeställningar inom ramen för projekten och även initiera nya idéer som driver forskningsområdena framåt.

I tjänsten kommer ca 20% undervisning att ingå, på både grund- och avancerad nivå samt inom uppdragsutbildning. Undervisningen berör ledarskap och organisationsutveckling inom hälso- och sjukvård.

Vem är du?

Vi söker nu en postdoktor för 2 år på heltid. Behörig att anställas som postdoktor är den som har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens. Även sökande som inte avlagt doktorsexamen vid ansökningstidens utgång kan söka under förutsättning att alla krav för fullgjord examen uppfylls innan (avsett) anställningsdatum. Detta ska styrkas av sökandes huvudhandledare, studierektor eller motsvarande.

Följande kvalifikationer är krav:

 • Doktorsexamen
 • Bedrivit forskning rörande politiskt styrda organisationer med särskilt fokus på organisation och ledarskap
 • Väl insatt i hälso- och sjukvårdens organisation och ledarskap, med särskilt fokus på lednings- och styrsystem, komplexa interventioner och samverkan över organisatoriska gränser
 • God teoretisk kunskap vad gäller områdena ledarskap- och organisation, komplexa system, samt kvalitet- och säkerhet inom sjukvården
 • God förmåga att uttrycka sig både muntligt och skriftligt på svenska och engelska
 • Noggrannhet, kreativitet, flexibilitet och planeringsförmåga

Följande kvalifikationer är meriterande:

 • Erfarenhet av kvalitativa- och mixade metoder (datainsamling och analys av intervju-/fokusgruppsdata)
 • Erfarenhet av arbete inom hälso- och sjukvården alternativt inom utbildning relaterad till hälso- och sjukvård
 • Erfarenhet av undervisning och handledning av studenter på avancerad nivå samt yrkesverksamma chefer och kliniker

Bedömningsgrunder

Vid utvärderingen av de sökande gör vi en sammanvägd bedömning av kravprofilen i relation till sökandes kvalifikationer. Vi lägger även vikt vid personlig lämplighet.

Vad erbjuder vi?

En kreativ och inspirerande miljö fylld av kompetens och nyfikenhet. Karolinska Institutet är ett av världens ledande medicinska universitet. Vår vision är att driva utvecklingen av kunskap om livet och verka för en bättre hälsa för alla. Här bedriver vi framgångsrik medicinsk forskning och har det största utbudet av medicinska utbildningar i Sverige. Som universitet är Karolinska Institutet även en statlig myndighet. Det innebär att du får goda förmåner genom vårt kollektivavtal, generös semester och en bra tjänstepension. Du får träna fritt i våra moderna friskvårdsanläggningar och får ersättning för läkarvård.

 

 

Ansökan

Ansökan ska bestå av följande handlingar, skrivna på engelska eller svenska:

 • En komplett CV inkluderande disputationsdatum, avhandlingens titel, tidigare akademiska befattningar, akademisk titel, nuvarande befattning, akademiska utmärkelser samt kommittéarbete
 • Meriter
 • En komplett publikationslista
 • En beskrivning av tidigare och pågående forskning

Handlingarna i din ansökan ska presenteras i enlighet med Karolinska Institutets meritportfölj. Vid tillsvidareanställning tillämpar Karolinska Institutet 6 månaders provanställning. Ansökan ska göras via rekryteringssystemet Varbi.

Varmt välkommen med din ansökan senast den 14 oktober 2021!


Vill du göra skillnad – och bidra till en bättre hälsa för alla? Sök jobb hos oss

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Solna
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer STÖD 2-3607/2021
Kontakt
 • Mia von Knorring, Forskargruppsledare, 08-524 868 24, mia.von.knorring@ki.se
 • Lisa Smeds Alenius, universitetsadjunkt, 0731-508543, lisa.smeds@ki.se
Facklig företrädare
 • Jayne Alfredsson, SACO, jayne.alfredsson@ki.se
 • Shahla Rostami, OFR, shahla.rostami@ki.se
 • Henry Wölling, SEKO, henry.wolling@ki.se
Publicerat 2021-08-26
Sista ansökningsdag 2021-10-14

Tillbaka till lediga jobb