Vill du bidra till medicinsk forskning av toppkvalitet?

SciLifeLab och Wallenberg National Program for Data-Driven Life Science (DDLS) är ett 12-årigt initiativ finansierat med sammanlagt 3,1 miljarder kronor från Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse. Syftet med programmet är att rekrytera och utbilda nästa generations forskare inom datadriven livsvetenskap och skapa globalt ledande kompetenser inom beräknings- och datavetenskap för life science i Sverige.

Till programmet kommer 39 framstående juniora gruppledare rekryteras som DDLS Fellows, över 210 postdoktorer kommer anställas och en forskarskola inrättas för 260 doktorander inom både akademin och industrin. Programmet koordineras av SciLifeLab, en nationell forskningsinfrastruktur och ett nav för tvärvetenskaplig livsvetenskap. Alla DDLS Fellows kommer att rekryteras till något av 11 deltagande värduniversiteten/-organisationerna, och på så sätt kopplas både till starka lokala forskningsmiljöer och det nationella DDLS-programmet. DDLS-programmet främjar tvärvetenskapligt samarbete och interaktion med industri, hälso- och sjukvård och andra nationella och internationella partner, såsom WASP, i syfte att överbrygga livsvetenskap och datavetenskap.

DDLS-programmet kommer att fokusera på fyra strategiska områden för datadriven forskning: cell- och molekylärbiologi, evolution och biologisk mångfald, precisionsmedicin och diagnostik, epidemiologi och infektionsbiologi. Vi söker nu 20 juniora gruppledarna som vill ansluta till oss som våra första DDLS Fellows.

Varje DDLS Fellow får ett rekryteringspaket på 17 MSEK, som är tänkt att täcka 5 år av hans/hennes egen lön, två doktorander och två postdoc-tjänster samt löpande kostnader. Fellows tjänsterna är tidsbegränsade med möjlighet till befordran vid respektive värduniversitet/-organisation.

Livsvetenskapens framtid är datadriven. Kommer du att leda den förändringen hos oss? Ansök nu!

Till Karolinska Institutet söker vi en DDLS Fellow inom datadriven forskning inom smittspridning och infektionsbiologi.

Ämnesområdet avser forskning som använder stora datamängder från experiment, klinisk verksamhet, eller patogenövervakning på innovativa sätt för att förändra vår förståelse av patogener, deras interaktioner med värdar och miljön, och hur de överförs i populationer. Det prioriterade området omfattar beräkningsanalys eller prediktiv modellering av patogen-värdsystem där flerdimensionella experimentella data är tillgängliga på genomnivå, liksom användning av genetiska, kliniska och folkhälsodata på populationsnivå från patogenstudier och biobanker.

Din roll

Vi letar efter en junior gruppledare för en sexårig tjänst som biträdande lektor inom datadriven forskning inom epidemiologi och infektionsbiologi. Urvalet kommer att baseras på vetenskaplig kompetens inom forskningsområdet, som involverar hantering av stora patientassocierade datamängder, för att främja prevention av infektionssjukdom. Anställningen som biträdande lektor är tidsbegränsad till sex år med rätt att ansöka om befordran till lektor.

Kvalifikationer

Behörig att vara anställd som biträdande lektor är den som har avlagt doktorsexamen eller har uppnått motsvarande vetenskaplig kompetens. Främst bör den komma i fråga som har avlagt doktorsexamen eller har uppnått motsvarande kompetens högst fem år före ansökningstidens utgång. Även den som har avlagt doktorsexamen eller uppnått motsvarande kompetens tidigare kan dock komma i fråga om det finns särskilda skäl. 

Med särskilda skäl avses:

 • föräldraledighet
 • förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer
 • plikttjänstgöring inom totalförsvaret
 • längre sjukdom
 • allmäntjänstgöring (AT; max 24 månader)
 • specialisttjänstgöring för kliniskt verksamma yrkeskategorier (max 24 månader)

Skäl, datum och omfattning ska tydligt specificeras i ansökan och ska styrkas med intyg.

Bedömningsgrunder

Vid bedömningen av de sökande lägger vi särskilt stor vikt vid vetenskaplig skicklighet. Anställningen är inte kopplad till något specifikt projekt, men synergier mellan kandidatens forskning och pågående forskning om infektionsbiologi vid KI betraktas som meriter.


Vad erbjuder vi?

En kreativ och inspirerande miljö fylld av kompetens och nyfikenhet. Karolinska Institutet är ett av världens ledande medicinska universitet. Vår vision är att driva utvecklingen av kunskap om livet och att främja bättre hälsa för alla. Vi rekryterar en biträdande lektor i datadriven forskning inom epidemiologi och infektionsbiologi med fokus på infektionssjukdomsmodellering / dynamik. Vårt mål är att rekrytera den starkaste forskaren inom området, oavsett forskningslinjen. Du kommer att medverka i ett stort tvärvetenskapligt team som utvecklar forskningen inom datadriven Life Science vid ett världsledande medicinskt universitet. Positionen är förankrad i ett stort nationellt initiativ och vi uppmuntrar till samarbete med Stockholms universitet, Folkhälsomyndigheten och European Center for Disease Prevention and Control (baserad i Stockholm).

Som universitet är Karolinska Institutet även en statlig myndighet. Det innebär att du får goda förmåner genom vårt kollektivavtal, generös semester och en bra tjänstepension. Du får träna fritt i våra moderna friskvårdsanläggningar och får ersättning för läkarvård.

Placering: Solna

Data-Driven Life Science

SciLifeLab & Wallenberg nationellt program för datadriven livsvetenskap

Ansökan

Vänligen följ instruktionerna noggrant. Ansökningshandlingar laddas upp i rekryteringssystemet Varbi och ska bestå av följande handlingar skrivna på engelska:

 • Personligt brev 
 • Ansökningsformulär (formuläret finner du här)
 • PhD certifikat

Bifoga även eventuella intyg för avräkningsbar tid på svenska eller engelska. 

Varmt välkommen med din ansökan senast den 5 september 2021.

Särskild prövning för befordran till lektor

En biträdande lektor som är anställd enligt 4 kap. 12 a § högskoleförordningen ska efter ansökan befordras till lektor om denne har behörighet för en anställning som lektor enligt KI:s anvisningar till anställningsordning och vid en prövning bedöms lämplig för en sådan anställning enligt de bedömningsgrunder som KI har bestämt ska tillämpas i ett ärende om befordran till lektor. Vid ansökan om befordran till lektor tillämpas de bedömningsgrunder som framgår av de anvisningar till anställningsordning som gällde vid tillträdet för anställningen som biträdande lektor. Aktuella bedömningsgrunder hittar du här. En sådan befordran innebär en tillsvidareanställning som lektor.


Vill du göra skillnad – och bidra till en bättre hälsa för alla? Sök jobb hos oss

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Enligt överenskommelse
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Solna
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer STÖD 2-2923/2021
Kontakt
 • Janne Lethiö, professor, janne.lehtio@ki.se
 • Julia Linder, HR-specialist , julia.linder@ki.se
Facklig företrädare
 • Henry Wölling, SEKO, 08-524 840 80
 • Bodil Moberg , OFR, 08-524 836 01
 • B Torkel Falkenberg, SACO, 08-524 838 68
Publicerat 2021-06-17
Sista ansökningsdag 2021-09-05

Tillbaka till lediga jobb