Vill du bidra till medicinsk forskning av toppkvalitet?

SciLifeLab och Wallenberg National Program for Data-Driven Life Science (DDLS) är ett 12-årigt initiativ finansierat med sammanlagt 3,1 miljarder kronor från Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse. Syftet med programmet är att rekrytera och utbilda nästa generations forskare inom datadriven livsvetenskap och skapa globalt ledande kompetenser inom beräknings- och datavetenskap för life science i Sverige.

Till programmet kommer 39 framstående juniora gruppledare rekryteras som DDLS Fellows, över 210 postdoktorer kommer anställas och en forskarskola inrättas för 260 doktorander inom både akademin och industrin. Programmet koordineras av SciLifeLab, en nationell forskningsinfrastruktur och ett nav för tvärvetenskaplig livsvetenskap. Alla DDLS Fellows kommer att rekryteras till något av 11 deltagande värduniversiteten/-organisationerna, och på så sätt kopplas både till starka lokala forskningsmiljöer och det nationella DDLS-programmet. DDLS-programmet främjar tvärvetenskapligt samarbete och interaktion med industri, hälso- och sjukvård och andra nationella och internationella partner, såsom WASP, i syfte att överbrygga livsvetenskap och datavetenskap.

DDLS-programmet kommer att fokusera på fyra strategiska områden för datadriven forskning: cell- och molekylärbiologi, evolution och biologisk mångfald, precisionsmedicin och diagnostik, epidemiologi och infektionsbiologi. Vi söker nu 20 juniora gruppledarna som vill ansluta till oss som våra första DDLS Fellows.

Varje DDLS Fellow får ett rekryteringspaket på 17 MSEK, som är tänkt att täcka 5 år av hans/hennes egen lön, två doktorander och två postdoc-tjänster samt löpande kostnader. Fellows tjänsterna är tidsbegränsade med möjlighet till befordran vid respektive värduniversitet/-organisation.

Livsvetenskapens framtid är datadriven. Kommer du att leda den förändringen hos oss? Ansök nu!
 

Till Karolinska Institutet söker vi en DDLS Fellow inom datadriven precisionsmedicin och diagnostik.

Ämnesområdet avser datadriven forskning om precisionsmedicin, såsom användning av beräkningsverktyg för att integrera molekylära och kliniska data för translationell forskning och diagnostisk utveckling, och därigenom underlätta individanpassad vård. Dataintegration och analys kan användas för patientstratifiering, för upptäckt av diagnostiska biomarkörer och för longitudinella studier och uppföljning. Precisionsmedicin inkluderar metoder för datatolkning, visualisering och kliniskt beslutsstöd. Forskningen förväntas använda resurser som elektroniska hälso- och sjukvårdsdata, molekylära data (t.ex. avbildning och omics), såväl som longitudinella patient- och befolkningsregister, biobanker och data från digitala mätverktyg.

Din roll

Vi letar efter en junior gruppledare för en sexårig anställning som biträdande lektor inom datadriven precisionsmedicin och diagnostik inom humanmedicin. Urvalet kommer att baseras på påvisad vetenskaplig kompetens inom detta forskningsområde, som involverar hantering av stora patientassocierade datamängder för att främja prevention eller behandlingsmetoder. Denna anställning som biträdande lektor är en tidsbegränsad anställning på sex år med rätt att bli prövad för en befordran till lektor.

Kvalifikationer

Behörig att vara anställd som biträdande lektor är den som har avlagt doktorsexamen eller har uppnått motsvarande vetenskaplig kompetens. Främst bör den komma i fråga som har avlagt doktorsexamen eller har uppnått motsvarande kompetens högst fem år före ansökningstidens utgång. Även den som har avlagt doktorsexamen eller uppnått motsvarande kompetens tidigare kan dock komma i fråga om det finns särskilda skäl. 

Med särskilda skäl avses:

 • föräldraledighet
 • förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer
 • plikttjänstgöring inom totalförsvaret
 • längre sjukdom
 • allmäntjänstgöring (AT; max 24 månader)
 • specialisttjänstgöring för kliniskt verksamma yrkeskategorier (max 24 månader)

Skäl, datum och omfattning ska tydligt specificeras i ansökan och ska styrkas med intyg.

Bedömningsgrunder

Vid bedömningen av de sökande lägger vi särskilt stor vikt vid vetenskaplig skicklighet och på originaliteten och potentialen i den föreslagna forskningen. Erfarenhet av handledning av doktorander är en fördel.


Vad erbjuder vi?

En kreativ och inspirerande miljö fylld av kompetens och nyfikenhet. Karolinska Institutet är ett av världens ledande medicinska universitet. Vår vision är att driva utvecklingen av kunskap om livet och att främja bättre hälsa för alla. Karolinska Institutet och Karolinska universitetssjukhuset har beslutat i en gemensam prioritering att leda utvecklingen inom precisionsmedicin. Vi kan därför erbjuda dig en miljö som arbetar för att göra kliniska data tillgängliga för forskning. Karolinska Institutet och Region Stockholm genomför ett omfattande gränsöverskridande arbete som stärker möjligheterna att använda data och validerade biomarkörer för multimodal stratifiering av patientpopulationer. Vårt mål är att rekrytera den starkaste forskaren inom området, oavsett forskningslinjen.

Som universitet är Karolinska Institutet även en statlig myndighet. Det innebär att du får goda förmåner genom vårt kollektivavtal, generös semester och en bra tjänstepension. Du får träna fritt i våra moderna friskvårdsanläggningar och får ersättning för läkarvård.

 

Placering: Solna

Data-Driven Life Science

SciLifeLab & Wallenberg nationellt program för datadriven livsvetenskap

Ansökan

Vänligen följ instruktionerna noggrant. Ansökningshandlingar laddas upp i rekryteringssystemet Varbi och ska bestå av följande handlingar skrivna på engelska:

 • Personligt brev 
 • Ansökningsformulär (formuläret finner du här)
 • PhD certifikat

Bifoga även eventuella intyg för avräkningsbar tid på svenska eller engelska. 

Varmt välkommen med din ansökan senast den 5 september 2021.


Särskild prövning för befordran till lektor

En biträdande lektor som är anställd enligt 4 kap. 12 a § högskoleförordningen ska efter ansökan befordras till lektor om denne har behörighet för en anställning som lektor enligt KI:s anvisningar till anställningsordning och vid en prövning bedöms lämplig för en sådan anställning enligt de bedömningsgrunder som KI har bestämt ska tillämpas i ett ärende om befordran till lektor. Vid ansökan om befordran till lektor tillämpas de bedömningsgrunder som framgår av de anvisningar till anställningsordning som gällde vid tillträdet för anställningen som biträdande lektor. Aktuella bedömningsgrunder hittar du här. En sådan befordran innebär en tillsvidareanställning som lektor.


Vill du göra skillnad – och bidra till en bättre hälsa för alla? Sök jobb hos oss

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Enligt överenskommelse
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Solna
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer STÖD 2-2922/2021
Kontakt
 • Janne Lethiö, professor, janne.lehtio@ki.se
 • Julia Linder, HR-specialist, julia.linder@ki.se
Facklig företrädare
 • Henry Wölling, SEKO, 08-524 840 80
 • Bodil Moberg , OFR, 08-524 836 01
 • B Torkel Falkenberg, SACO, 08-524 838 68
Publicerat 2021-06-17
Sista ansökningsdag 2021-09-05

Tillbaka till lediga jobb