Vill du bidra till att förbättra människors hälsa?

Institutet för miljömedicin (IMM) är en avdelning vid Karolinska Institutet och en tvärvetenskaplig forskningsinstitution inom det breda området miljömedicin. Forskare vid IMM bedriver avancerad forskning inom områdena miljö- och arbetsmedicin, toxikologi, fysiologi, epidemiologi och biostatistik i syfte att klargöra hur miljö- och livsstilsfaktorer påverkar vår hälsa och vilken roll gener har. IMM fungerar också som vetenskaplig rådgivare för offentliga myndigheter inom miljömedicin och IMM-forskare deltar i nationella och internationella expertgrupper.

Enhet

Inom enheten för Lung- och luftvägsforskning (LLF) utför vi studier som syftar till att karakterisera cellulära och molekylära mekanismer i lungornas värdsförsvar hos människa, främst för att förbättra förståelsen för patogenesen vid obstruktiv luftvägssjukdom inklusive kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) och astma. Ett specifikt mål är att karakterisera hur exponering för luftburna substanser påverkar mobilisering av adaptiva och medfödda immuncellpopulationer i förhållande till Th17-associerade cytokiner i mänskliga luftvägar. Forskare inom LLF delar laboratorier med Enheten för Lungmedicin vid Institutionen för medicin Solna och har nära samarbete med den kliniska verksamheten vid ME Lungmedicin och Allergi vid Karolinska Universitetssjukhuset, vilket underlättar accessen till kliniska material.

Din roll

Den utlysta tjänsten gäller en post doc-tjänst i enheten för lung- och luftvägsforskning (LLF), ledd av professor Anders Lindén vid Institutet för Miljömedicin på Karolinska Institutet Solna. Forskargruppen i LLF har en lång och gedigen tradition av forskning om Th17-associerade cytokiner i lungornas värdförsvar och kroniska inflammatoriska sjukdomar. Det övergripande syftet med den här forskningen är att identifiera nya biomarkörer för en tidig diagnos, individuell uppföljning och behandling av patienter med obstruktiva luftvägssjukdomar. Vårt nuvarande fokus är samspelet mellan exponering, immunsignalering och dysbios vid obstruktiva luftvägssjukdomar.

Den främsta uppgiften är att bedriva och bidra till utmärkt forskning inom våra intresseområden. Tjänsten innefattar även logistiskt ansvar, såsom hantering av luftvägsprover och blodprover från friska frivilliga människor och patienter. Positionen kan också inkludera ansvar för att utveckla och tillämpa nya strategier för att karakterisera cellulär och molekylär immunologi av lung- och blodceller hos människor. Positionen erbjuder dessutom en möjlighet at utveckla en egen forskningslinje inom ramen för gruppens övergripande intresseområde.

För att kunna bidra till vårt arbete med att utveckla precisionsmedicin för obstruktiv a luftvägssjukdomar  så behöver Du vara en skicklig post doc med dokumenterad erfarenhet av translationell forskning. I idealfallet har Du redan postdoktoral erfarenhet med bra referenser. Din erfarenhet bör vara tillämpbar på  områdena immunologi, bakteriologi eller lungmedicin. Tjänsten är en tvåårig visstidsanställning. 

Vem är du?

Du är berättigad till att utses till postdoktor om du har en grundexamen i biomedicinsk vetenskap (M.Sc.) eller medicin (MD) och har tilldelats en doktorsexamen i någon av områden inom immunologi, bakteriologi, andningsmedicin, cell- och molekylärbiologi eller liknande forskningsområde. Du bör i första hand ha erhållit en doktorsexamen högst sju år före ansökningsperiodens slut. Även sökande som inte avlagt doktorsexamen vid ansökningstidens utgång kan söka under förutsättning att alla krav för fullgjord examen uppfylls innan (avsett) anställningsdatum. Detta ska styrkas av sökandes huvudhandledare, studierektor eller motsvarande.

Kandidaten måste ha en stark och dokumenterad vetenskaplig bakgrund som är relevant för våra intresseområden. Vi kräver också en grundlig teknisk och praktisk förståelse av cell- och molekylärbiologiska metoder så som de beskrivs nedan.

Kvalifikationer

 • Doktorsexamen inom cell- och molekylärbiologi, bakteriologi, medicin, immunologi eller annat relevant område är ett grundläggande krav
 • Dokumenterad erfarenhet av standardmetoder för cell- och molekylärbiologi (flödescytometri, ELISA, RT-PCR och Western blot) är ett måste
 • Djupa kunskaper inom relevanta statistiska metoder och mjukvara är nödvändiga
 • Goda kunskaper i engelska språket är nödvändiga
 • Starka analytiska färdigheter är ett krav
 • Praktiska kunskaper i Microsoft Office är nödvändiga

Ytterligare meriter

 • Erfarenhet från genteknologi för karaktärisering av bakteriomet (16SrRNA eller metagenomics)
 • Färdigheter inom immunhisto- och cytohistokemi
 • Erfarenhet av forskning om luftvägssjukdomar
 • Erfarenhet av forskning kring människans värdförsvar
 • Intresse för framtida handledning av masterstudenter och doktorander

Eftersom positionen involverar arbete med exklusiva kliniska material i nära interaktion med ett team av medarbetare läggs tonvikt på personliga färdigheter som:

 • Starkt personligt engagemang
 • Noggrann laboratorieövning
 • Bevisad förmåga att arbeta i ett team

Ph.D. examen i immunologi, medicin, cell- och molekylärbiologi eller liknande forskningsområde.

Helst bör den framgångsrika sökanden vara redo att börja arbeta den 15 augusti 2021.

Vad erbjuder vi?

En kreativ och inspirerande miljö fylld av kompetens och nyfikenhet. Karolinska Institutet är ett av världens ledande medicinska universitet. Vår vision är att driva utvecklingen av kunskap om livet och verka för en bättre hälsa för alla. Här bedriver vi framgångsrik medicinsk forskning och har det största utbudet av medicinska utbildningar i Sverige. Som universitet är Karolinska Institutet även en statlig myndighet. Det innebär att du får goda förmåner genom vårt kollektivavtal, generös semester och en bra tjänstepension. Du får träna fritt i våra moderna friskvårdsanläggningar och får ersättning för läkarvård.

Placering: IMM, Karolinska Institutet och Bioklinikum, Karolinska Universitetssjukhuset i Solna

Ansökan

Ansökan ska bestå av följande handlingar, skrivna på engelska eller svenska:

 • En komplett CV inkluderande disputationsdatum, avhandlingens titel, tidigare akademiska befattningar, akademisk titel, nuvarande befattning, akademiska utmärkelser, kommittéarbete samt referenser 
 • En komplett publikationslista
 • En sammanfattning av nuvarande arbete (maximalt en sida)

Ansökan ska göras via rekryteringssystemet Varbi. 


Vill du göra skillnad – och bidra till en bättre hälsa för alla? Sök jobb hos oss

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 15 augusti 2021
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Solna
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer STÖD 2-2557/2021
Kontakt
 • Anders Lindén, professor, +46 8-524 822 17 /anders.linden@ki.se
Facklig företrädare
 • Anne Boström, SEKO, 08-524 875 79, anne.bostrom@ki.se
 • Niklas Andersson, OFR , 08-524 874 19, niklas.andersson@ki.se
 • Anda Gliga Saco-S, anda.gliga@ki.se
Publicerat 2021-05-28
Sista ansökningsdag 2021-06-25

Tillbaka till lediga jobb