Karolinska Institutet, Department of Neurobiology, Care Sciences and Society

Vid Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle (NVS) bedrivs världsledande forskning inom åldrande, demens, epidemiologi och vårdvetenskap. Forskningen sträcker sig från grundforskning på molekyl- och cellnivå till kliniska studier och forskning på samhällsnivå. Vid NVS genomför cirka en tredjedel av KI:s studenter sin utbildning på grund- och avancerad nivå. Institutionen med cirka 450 anställda och en omsättning på 497 miljoner år 2019, består av sju sektioner och finns på Campus Flemingsberg och Campus Solna.

Aging Research Center (ARC), en sektion inom NVS, finns på KI Campus Solna, Stockholm. ARC är en multidisciplinär forskningsmiljö med tre enheter (medicin, psykologi och socialgerontologi). Centret har omkring 75 anställda, har ett stort fokus på forskning med tillgång till unika forskningsresurser såsom stora longitudinella studier och nationella register.

Vid Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle (NVS) bedrivs världsledande forskning inom åldrande, demens, epidemiologi och vårdvetenskap. Forskningen sträcker sig från grundforskning på molekyl- och cellnivå till kliniska studier och forskning på samhällsnivå. Vid NVS genomför cirka en tredjedel av KI:s studenter sin utbildning på grund- och avancerad nivå. Institutionen med cirka 450 anställda och en omsättning på 497 miljoner år 2019, består av sju sektioner och finns på Campus Flemingsberg och Campus Solna.

Vill du bidra till medicinsk forskning av toppkvalitet?

Aging Research Center (ARC), en sektion inom NVS, finns på KI Campus Solna, Stockholm. ARC är en multidisciplinär forskningsmiljö med tre enheter (medicin, psykologi och socialgerontologi). Centret har omkring 75 anställda, har ett stort fokus på forskning med tillgång till unika forskningsresurser såsom stora longitudinella studier och nationella register

Din roll

Tillsammans med läkare, epidemiologer, biostatistiker och kliniska forskare kommer kandidaten att bidra till två EU-finansierade projekt med start under senvåren 2021 som leds av biträdande lektor Davide L Vetrano vid Karolinska Institutet. Båda projekten är inriktade på undersökning av multimorbiditet hos äldre vuxna: AFFIRMO (Atrial fibrillation integrated approach in frail, multimorbid and polymedicated older people) och I-CARE4OLD (Individualized care for older persons with complex chronic conditions in home care and nursing homes). I båda projekten kommer Karolinska Institutets engagemang att syfta till att identifiera och validera kliniskt meningsfulla mönster av multimorbiditet som ska användas för att förbättra vården och livskvaliteten för äldre vuxna. Detta kommer att åstadkommas genom att analysera populationsbaserade, kliniska och administrativa datamängder som finns tillgängliga i olika europeiska länder.

Kandidaten kommer att delta i alla delar av forskningsprocessen som rör de två EU-finansierade projekten, allt från att generera forskningsidéer till tillämpning av nya metoder i originalstudier. Framställning av rapporter och publikationer för inlämning till fackgranskade tidskrifter och andra former av spridning kommer att vara centrala uppgifter. Kandidaten kommer också att vara engagerad i skriftliga finansieringsansökningar. Slutligen kommer undervisning på grundnivå och avancerad nivå vid Karolinska Institutet också att vara en av arbetsuppgifterna.

Vem är du?

Behörig att anställas som postdoktor är den som har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens. Även sökande som inte avlagt doktorsexamen vid ansökningstidens utgång kan söka under förutsättning att alla krav för fullgjord examen uppfylls innan (avsett) anställningsdatum. Detta ska styrkas av sökandes huvudhandledare, studierektor eller motsvarande.

Vi söker en person som har erfarenhet och förmåga att arbeta i ett tvärvetenskapligt team, som är självständig, kan ta egna initiativ och proaktivt hitta lösningar. Den sökande måste också ha god organisatorisk färdighet, vara uppmärksam på detaljer och ha god  kommunikationsförmåga.

Erforderliga kunskaper, färdigheter och förmågor

 • En doktorsexamen i epidemiologi, folkhälsa, geriatrisk medicin eller relaterade områden.
 • Goda/Avancerade biomedicinska kunskaper.
 • Arbetslivserfarenhet inom dataanalys och datatolkning företrädesvis inom forskningsområdet åldrande.
 • Klinisk erfarenhet och forskningserfarenhet inom området multimorbiditet.
 • Goda kunskaper om statistisk programvara (t.ex. Stata, SPSS, R).
 • Erfarenhet av att arbeta med olika typer av epidemiologiska data (dvs. populationsbaserade, kliniska och administrativa datamängder)
 • Utmärkt skriftlig och muntlig kommunikationsförmåga.
 • Flytande i engelska, både skriftligt och muntligt.

Föredragna kunskaper, färdigheter och förmågor

 • Förmåga att arbeta i en miljö som är inriktad på samverkan med forskare med kvantitativ och klinisk bakgrund.
 • Intresse för professionell utveckling inom området epidemiologi.
 • Proaktiv attityd

Bedömningsgrunder

Vi betonar vetenskaplig expertis vid bedömning av de sökande.

Vad erbjuder vi?

En kreativ och inspirerande miljö fylld av kompetens och nyfikenhet. Karolinska Institutet är ett av världens ledande medicinska universitet. Vår vision är att driva utvecklingen av kunskap om livet och verka för en bättre hälsa för alla. Här bedriver vi framgångsrik medicinsk forskning och har det största utbudet av medicinska utbildningar i Sverige. Som universitet är Karolinska Institutet även en statlig myndighet. Det innebär att du får goda förmåner genom vårt kollektivavtal, generös semester och en bra tjänstepension. Du får träna fritt i våra moderna friskvårdsanläggningar och får ersättning för läkarvård.

Tjänsten är på två år med möjlighet till förlängning.

Placering: Solna

Aging Research Center (ARC)

EU-anslag till Davide Liborio Vetrano

Ansökan

Ansökan ska bestå av följande handlingar, skrivna på engelska eller svenska:

 • En komplett CV inkluderande disputationsdatum, avhandlingens titel, tidigare akademiska befattningar, akademisk titel, nuvarande befattning, akademiska utmärkelser samt kommittéarbete
 • En komplett publikationslista
 • En sammanfattning av nuvarande arbete (maximalt en sida)

Varmt välkommen med din ansökan.

Ansökan ska göras via rekryteringssystemet Varbi. 

Vill du göra skillnad – och bidra till en bättre hälsa för alla? Sök jobb hos oss

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Solna
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer STÖD 2-2466/2021
Kontakt
 • Davide Liborio Vetrano, Assistant professor, davide.vetrano@ki.se
 • Amaia Calderón-Larrañaga, Assistant professor, amaia.calderon.larranaga@ki.se
 • Maria Staiger, HR, 073-370 99 26
Facklig företrädare
 • Carina Eklund, OFR, 08-585 826 65
 • Henry Wölling, SEKO, henry.wolling@ki.se
 • Taher Darreh-Shori, SACO, 08-524 835 29
Publicerat 2021-05-20
Sista ansökningsdag 2021-07-15

Tillbaka till lediga jobb