Vill du bidra till medicinsk forskning av toppkvalitet?

Tjänsten som postdoc utlyses inom genetiska mekanismer vid inflammatoriska sjukdomar med fokus på hur genetiska variationer samverkar med bärarens kön för att öka risken för utveckling av sjukdom.

Din roll

Den reumatologiska forskningsenheten vid Karolinska institutet i Solna bedriver både klinisk och basal forskning kring reumatiska sjukdomar. Dessa sjukdomar är generellt sett vanligare hos kvinnor än hos män, med den största skillnaden i SLE och Sjögrens syndrom där ca 9 av 10 drabbade är kvinnor. Under senare år har en rad genetiska variationer identifierats som associerar med utveckling av autoimmuna sjukdomar, och en utmaning är nu att förstå vilka gener som påverkas och mekanismerna för hur dessa bidrar till uppkomst av sjukdom.

Reumatologiska forskningsenheten söker nu kandidater för en tjänst som postdoc för att studera hur genetiska variationer påverkar genexpression i olika celltyper. Projektet innefattar isolering av specifika immunceller från mus och människa, genetisk och gen-expressionskaraktärisering, samt analys av samspelet mellan genetiska variationer och gen-expressionsmönster i de olika celltyperna.

Vem är du?

För tjänsten krävs:

- Erfarenhet av att driva vetenskapliga projekt

- Goda kunskaper om genetiken vid Sjögrens syndrom och SLE

- Erfarenhet av genetiska associationsanalyser med SNP och sekvensdata

- Erfarenhet av expressions- och protein-QTL analyser

- God vana att använda R och PLINK

- Erfarenhet av isolering och odling av olika immuncelltyper

- Certifikat som medger arbete med mus

- God förmåga att arbeta interdisciplinärt inom flera olika inflammatoriska sjukdomsområden

- God samarbets- och initiativförmåga

- Disputerad inom området

- Goda språkkunskaper i svenska och engelska då interaktion med patienter och internationella kollegor är en del av arbetet

Den sökande bör ha god vana av experimentella metoder för genotyping, expressionsanalys och cellodlingstekninker. Vidare bör den sökande ha god vana av analys av expressions data i form av både qPCR och RNA sekvenseringsdata samt statistiska analyser av genetiska data så som association och interaktionsanalyser.

Behörig att anställas som postdoktor är den som har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens. Även sökande som inte avlagt doktorsexamen vid ansökningstidens utgång kan söka under förutsättning att alla krav för fullgjord examen uppfylls innan (avsett) anställningsdatum. Detta ska styrkas av sökandes huvudhandledare, studierektor eller motsvarande.

Vad erbjuder vi?

En kreativ och inspirerande miljö fylld av kompetens och nyfikenhet. Karolinska Institutet är ett av världens ledande medicinska universitet. Vår vision är att driva utvecklingen av kunskap om livet och verka för en bättre hälsa för alla. Här bedriver vi framgångsrik medicinsk forskning och har det största utbudet av medicinska utbildningar i Sverige. Som universitet är Karolinska Institutet även en statlig myndighet. Det innebär att du får goda förmåner genom vårt kollektivavtal, generös semester och en bra tjänstepension. Du får träna fritt i våra moderna friskvårdsanläggningar och får ersättning för läkarvård.

Placering

Tjänsten är placerad inom Institutionen för medicin, Solna. Institutionen består av tolv avdelningar och varje avdelning består av flertalet forskargrupper. Den aktuella tjänsten är placerad inom forskargrupp  Marie Wahren-Herlenius vid Avdelningen för Reumatologi. Gruppens studier är fokuserade till systemisk autoimmunitet, och hur geners variation influerar sjukdomsutveckling. Studier bedrivs både med patienter, experimentella modeller och in vitro system. Vår målsättning är att genom translationella studier förstå de mekanismer som leder till att systemisk reumatisk sjukdom utvecklas.

--[Video om Karolinska Institutet, hur vi alla bidrar till "en bättre hälsa för alla"] ---

Ansökan

Ansökan ska bestå av följande handlingar, skrivna på engelska eller svenska:

  • En komplett CV inkluderande disputationsdatum, avhandlingens titel, tidigare akademiska befattningar, akademisk titel, nuvarande befattning, akademiska utmärkelser samt kommittéarbete
  • En komplett publikationslista
  • En sammanfattning av nuvarande arbete (maximalt en sida)

Ansökan ska göras via rekryteringssystemet Varbi. 

Vill du göra skillnad – och bidra till en bättre hälsa för alla? Sök jobb hos oss

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer STÖD 2-1587/2021
Kontakt
  • Marie Wahren-Herlenius , marie.wahren@ki.se
Facklig företrädare
  • Bruna Gigante, SACO, bruna.gigante@ki.se
  • Afsar Rahbar OFR, Afsar.Rahbar@ki.se
  • Louisa Cheung, SACO, Louisa.Cheung@ki.se
Publicerat 2021-03-26
Sista ansökningsdag 2021-04-09

Tillbaka till lediga jobb