Karolinska Institutet, Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Sektionen för klinisk geriatrik

Vid Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle (NVS) bedrivs världsledande forskning inom åldrande, demens, epidemiologi och vårdvetenskap. Forskningen sträcker sig från grundforskning på molekyl- och cellnivå till kliniska studier och forskning på samhällsnivå. Vid NVS genomför cirka en tredjedel av KI:s studenter sin utbildning på grund- och avancerad nivå. Institutionen med cirka 450 anställda och en omsättning på 497 miljoner år 2019, består av sju sektioner och finns på Campus Flemingsberg och Campus Solna.

Sektionen för klinisk geriatrik, med över 100 anställda och anknutna forskare är lokaliserad både i Neo Campus Flemingsberg samt i Q-huset i Solna. Vi bedriver både forskning med fokus på kognitiv nedsättning, demens och andra åldersrelaterade sjukdomar samt geriatrisk utbildning. Vår forskning är mångfacetterad i nära samarbete med ledande universitet och kliniker över hela världen. Forskningen är kliniskt inriktad med tonvikt på diagnos, prevention och behandling. Sektionen har ett nära samarbete med Medicinsk Enhet Åldrande inom Tema Inflammation och Åldrande på Karolinska universitetssjukhuset.

Vill du bidra till medicinsk forskning av toppkvalitet?

Professor Miia Kivipeltos forskargrupp - Nordic Brain Network (NBN) - är en del av sektionen för klinisk geriatrik, Center for Alzheimer Research, NVS. Den största delen av denna tvärvetenskapliga forskargrupp finns på KI (Q-huset i Solna), men teammedlemmar finns också på Karolinska Universitetssjukhuset, i Finland och Storbritannien. NBN bedriver forskning med fokus på förebyggande, diagnos och behandling av demens och Alzheimers sjukdom. Forskargruppen har genomfört preventionsförsök (RCT) och deltar i flera internationella samarbeten och nätverk (https://ki.se/en/nvs/nordic-brain-network).

Professor Kivipelto är PI för den banbrytande ”Finnish Geriatric Intervention Study to Prevent Cognitive Impairment and Disability” (FINGER) RCT, den första storskaliga studie som visar att en 2-årig multidomän livsstilsbaserad intervention kan gynna kognitionen hos äldre med ökad risk för demens. Långsiktiga uppföljningsdata har samlats in efter interventionsfasen i FINGER-studien (upp till 7 års uppföljning är nu tillgänglig) vilket ger unika data som gör det möjligt att studera långsiktiga effekter av en multidomän livsstilsbaserad intervention, inklusive livsstilsförändringar, kognitiva och neuropatologiska förändringar.

Prof. Kivipelto och hennes team arbetar för att utveckla, optimera och skala upp FINGER-modellen, detta för att identifiera effektiva strategier för minskning och förebyggande av demensrisker som kan vara tillämpliga på global nivå. För detta ändamål har prof. Kivipelto grundat EU-FINGERS Consortium och World-Wide FINGERS Network, som sammanför experter på demensforskning från över 35 länder. När det gäller dessa initiativ är dataharmonisering, hantering och delning avgörande frågor.

Din roll

Den sökande kommer att ingå i NBN-teamet och kommer att bidra till olika aktiviteter relaterade till de projekt som anges ovan. I synnerhet kommer den sökande att ha en nyckelroll i utvecklingen av multifaktoriella prediktionsmodeller gällande kognition och neuropatologi hos äldre.
FINGER kommer att vara den huvudsakliga databas som används, men tillgång till andra relevanta data (kohorter av äldre vuxna i riskspektrumet för demens) kommer också att finnas tillgängliga från liknande andra studier (observations- och interventionsstudier från populationsbaserade eller kliniska miljöer). Den sökande förväntas stödja planering och genomförande av dataanalyser samt delta i utarbetandet av vetenskapliga artiklar, vetenskapliga rapporter och bidragsansökningar. Med tanke på att NBN finns i tre länder (Sverige, Finland, Storbritannien) och har samarbeten över alla kontinenter är deltagande i videokonferenser en viktig del av arbetet, särskilt så länge resor inte är möjliga på grund av pandemin.

Det här är en tidsbegränsad anställning på deltid (50%) under 6 månader, med möjlighet till förlängning.

Vem är du?

Behörig att anställas som postdoktor är den som har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens. Även sökande som inte avlagt doktorsexamen vid ansökningstidens utgång kan söka under förutsättning att alla krav för fullgjord examen uppfylls innan (avsett) anställningsdatum. Detta ska styrkas av sökandes huvudhandledare, studierektor eller motsvarande.

Vi söker en forskare med doktorsexamen inom det aktuella området (epidemiologi, åldersrelaterad kognitiv svikt och demens) med gedigen bakgrund inom geriatrisk epidemiologi. Den sökande förväntas ha erfarenhet av att självständigt använda statistisk programvara för analys av stora datamängder med longitudinella data. Erfarenhet av att bygga och testa multifaktoriella prediktionsmodeller krävs. Förmåga att förstå och hantera neuroradiologiska och neuropsykologiska data behövs, varför kandidater med relevant utbildningsbakgrund (till exempel inom psykologi) kommer att prioriteras.

Att behärska flytande engelska i tal och skrift är ett krav. Den framgångsrika sökande bör även uppvisa stort ansvarstagande, självständighet och en positiv problemlösningsattityd samt vara en aktiv lagspelare i vår stora och dynamiska tvärvetenskapliga grupp. Stor vikt tillskrivs samarbetsförmåga och kommunikationsförmåga, eftersom en betydande del av arbetet görs i samarbete med andra. Arbetsbördan varierar och för att hålla deadlines krävs flexibilitet gällande arbetstiderna. Den sökande bör också behärska metoder för effektiv tidsplanering.

Vad erbjuder vi?

En kreativ och inspirerande miljö fylld av kompetens och nyfikenhet. Karolinska Institutet är ett av världens ledande medicinska universitet. Vår vision är att driva utvecklingen av kunskap om livet och verka för en bättre hälsa för alla. Här bedriver vi framgångsrik medicinsk forskning och har det största utbudet av medicinska utbildningar i Sverige. Som universitet är Karolinska Institutet även en statlig myndighet. Det innebär att du får goda förmåner genom vårt kollektivavtal, generös semester och en bra tjänstepension. Du får träna fritt i våra moderna friskvårdsanläggningar och får ersättning för läkarvård.

Placering: Den erbjudna tjänsten tillhör NBN, Avdelningen för klinisk geriatrik. Kontorslokalerna finns på Q-huset, Karolinska Solna.


Din karriär fortsätter här

 

 

Ansökan

Ansökan ska bestå av följande handlingar, skrivna på engelska:

  • En komplett CV inkluderande disputationsdatum, avhandlingens titel, tidigare akademiska befattningar, akademisk titel, nuvarande befattning, akademiska utmärkelser samt kommittéarbete
  • En komplett publikationslista
  • En sammanfattning av nuvarande arbete (maximalt en sida)

Varmt välkommen med din ansökan senast den 2021-04-09.

Ansökan ska göras via rekryteringssystemet Varbi. 


Vill du göra skillnad – och bidra till en bättre hälsa för alla? Sök jobb hos oss

Anställningsform Visstidsanställning 3-6 månader
Anställningens omfattning Deltid
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 50%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer STÖD 2-1585/2021
Kontakt
  • Miia Kivipelto, Professor, miia.kivipelto@ki.se
  • Francesca Mangialasche, Biträdande lektor, francesca.mangialasche@ki.se
  • Amanda Nyberg, HR-partner, amanda.nyberg@ki.se
Facklig företrädare
  • Carina Eklund, OFR, 08-585 826 65
  • Taher Darreh-Shori, SACO, 08-524 835 29
  • Henry Wölling, SEKO, henry.wolling@ki.se
Publicerat 2021-03-26
Sista ansökningsdag 2021-04-09

Tillbaka till lediga jobb