Karolinska Institutet, Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Sektionen för neurogeriatrik

Vid Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle (NVS) bedrivs världsledande forskning inom åldrande, demens, epidemiologi och vårdvetenskap. Forskningen sträcker sig från grundforskning på molekyl- och cellnivå till kliniska studier och forskning på samhällsnivå. Vid NVS genomför cirka en tredjedel av KI:s studenter sin utbildning på grund- och avancerad nivå. Institutionen med cirka 450 anställda och en omsättning på 497 miljoner år 2019, består av sju sektioner och finns på Campus Flemingsberg och Campus Solna.

Sektionen för Neurogeriatrik består av ca 65 medarbetare. Sektionen bedriver experimentell och translationell forskning relaterad till främst Alzheimers sjukdom och andra neurodegenerativa sjukdomar men också mer allmänna molekylära mekanismer med biomedicinsk relevans studeras, i BioClinicum, KI Campus Solna samt Neo, KI Campus Flemingsberg.

Vill du bidra till medicinsk forskning av toppkvalitet?

Forskargruppen för hälsoekonomi

Vi utvecklar och tillämpar metoder för hälsoekonomisk utvärdering av ny diagnostik och behandling av neurodegenerativa sjukdomar. Dessa sjukdomar hör till de mest kostsamma för samhället; omkring 150,000 personer i Sverige lider av Alzheimer's sjukdom och andra demenssjukdomar och den årliga kostnaden är över 60 miljarder kr (1000 miljarder dollar globalt). Ett stort antal nya behandlingsmetoder är under utveckling och vår målsättning är att bidra till att värdera dessa behandlingar så att de kommer till största möjliga nytta för patienter och deras anhöriga.

Gruppen besitter expertis inom registerbaserade studier och observationsstudier, hälsoekonomisk modellering samt kliniska prövningar och hälsoekonomiska utfallsmått. Vår grupp har utvecklat RUD, det mest använda instrumentet för att mäta vårdkostnader i demensstudier. Vi arbetar regelbundet med stora hälsoregister från Sverige (bl.a. svenska demensregistret) och data från andra länder. Vi anordnar en återkommande konferens om farmakoekonomi vid Alzheimers sjukdom (IPECAD), och samarbetar i stor utsträckning med andra grupper inom Karolinska Institutet såväl nationellt som internationellt. Forskargruppen har 10 medlemmar inklusive seniora forskare, postdoktorer och forskarstuderande med en bred tvärvetenskaplig bakgrund.

ADDITION, ett Europeiskt forskningsprojekt som leds av vår grupp, syftar till att utveckla en individualiserad prognos- och kostnadseffektivitetsmodell av Alzheimers sjukdom. Denna modell kommer att stödja såväl kliniskt beslutsfattande som vårdplanering på individnivå och på makronivå. Modellen utvecklas genom att sammanställa data från befintliga sjukdomsregister och kohorter i fem EU-länder och ny insamling av data om hälsoutfall och livskvalitet. Syftet är att kunna simulera sjukdomsutvecklingen på patientnivå och göra kliniskt relevanta prediktioner och utvärderingar av olika behandlingsstrategier.

Din roll

Nu söker vi dig som vill delta i världsledande forskning inom hälsoekonomisk modellering och vara med och utveckla nästa generations verktyg för att utvärdera nya behandlingsmetoder mot neurodegenerativa sjukdomar. Som medlem i forskargruppen kommer du bland annat arbeta med:

  • Utvecklande av epidemiologiska och hälsoekonomiska simuleringsmodeller
  • Analys av data från register och observationsstudier
  • Datainsamling i prospektiva observationsstudier
  • Manusförfattande och publikationsprocess

Tjänsten är en visstidsanställning på två år.

Vem är du?

Behörig att anställas som forskare är den som har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens, samt dokumenterat forskningsarbete efter disputation motsvarande meritering som forskarassistent.

Du har doktorsexamen i hälsoekonomi, epidemiologi, statistik, matematik, datavetenskap eller liknande ämne. Du har dokumenterad erfarenhet av epidemiologisk/hälsoekonomisk modellering samt hög grad av självständighet i statistisk programmering (helst i R). Du arbetar självständigt med datahantering och analys av registerdata. Kunskaper om neurodegenerativa sjukdomar är meriterande men inget krav.

Projekten drivs i samarbete med flera forskargrupper och god samarbetsförmåga är nödvändig. Självständighet, stark drivkraft, ambition och innovationslust samt god kommunikationsförmåga på engelska är också ett krav.

Bedömningsgrunder

Vid bedömning av de sökande lägger vi särskilt stor vikt vid vetenskaplig skicklighet.

Vad erbjuder vi?

En kreativ och inspirerande miljö fylld av kompetens och nyfikenhet. Karolinska Institutet är ett av världens ledande medicinska universitet. Vår vision är att driva utvecklingen av kunskap om livet och verka för en bättre hälsa för alla. Här bedriver vi framgångsrik medicinsk forskning och har det största utbudet av medicinska utbildningar i Sverige. Som universitet är Karolinska Institutet även en statlig myndighet. Det innebär att du får goda förmåner genom vårt kollektivavtal, generös semester och en bra tjänstepension. Du får träna fritt i våra moderna friskvårdsanläggningar och får ersättning för läkarvård.

Placering: Solna

Ansökan

Vi ser gärna att din ansökan är skriven på engelska, men det går också bra att ansöka på svenska. Ansökan ska innehålla följande handlingar: CV, meriter och beskrivning av planerad forskning som presenteras i enlighet med Karolinska Institutets meritportfölj.

Varmt välkommen med din ansökan senast den 14 april 2021.

Ansökan ska göras via rekryteringssystemet Varbi. 

Vid tillsvidareanställning tillämpar Karolinska Institutet 6 månaders provanställning.

Ytterligare information

Vänligen kontakta docent Linus Jönsson (linus.jonsson@ki.se) vid Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Karolinska Institutet för ytterligare information.


Vill du göra skillnad – och bidra till en bättre hälsa för alla? Sök jobb hos oss

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Solna
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer STÖD 2-1094/2021
Kontakt
  • Johanna Lundblad, 08-524 868 35
  • Linus Jönsson, 08-524 000 00
Facklig företrädare
  • Carina Eklund, OFR, 08-585 826 65
  • Taher Darreh-Shori, SACO, 08-524 835 29
  • Henry Wölling, SEKO, henry.wolling@ki.se
Publicerat 2021-02-19
Sista ansökningsdag 2021-04-14

Tillbaka till lediga jobb