Vill du bidra till medicinsk forskning av toppkvalitet?

Att vara doktorand innebär att vara antagen till en utbildning på forskarnivå (forskarutbildning) där man följer en individuell studieplan. En doktorand ägnar sig åt ett forskningsprojekt under handledning, kompletterat med kurser och andra lärandeaktiviteter. För en doktorsexamen krävs motsvarande fyra års utbildning på forskarnivå på heltid.

Forskargruppen

MEB´s biostatistikgrupp omfattar cirka 40 anställda. Förutom fem professorer i biostatistik innehåller den biostatistiker på alla nivåer i den akademiska karriärstegen, en levande grupp på cirka 15 doktorander och en grupp på cirka 10 tillämpade biostatistiker.

Medlemmar i biostatistikgruppen bedriver metodologisk forskning inom områden inklusive kausal inferens, surrogater, kliniska prövningar, design och analys av epidemiologiska studier, registerbaserad forskning, tvilling- och familjestudier, prediktiv modellering, bildanalys, överlevnadsanalys, statistisk genetik och analyser data med hög kapacitet. Gruppen samarbetar inom institutionen, nationellt och internationellt om forskning inom biostatistik och applikationer inom områden som cancer, psykiatriska störningar, åldrande, transfusionsmedicin och HIV-behandling.

https://ki.se/meb/biostatistik-pa-meb

Doktorandprojektet och doktorandens uppgifter

Vi söker en doktorand till ett projekt som har till syfte att utveckla ett evidensbaserat beslutssystem för folkhälsa både i Sverige och Taiwan. Projektet är ett samarbete mellan forskare vid Karolinska Institutet i Sverige och National Cheng Kung University i Taiwan. Inom projektet samarbetar forskare med expertis inom folkhälsa, epidemiologi, biostatistik och hälsoekonomi. Tjänsten är placerad i forskargruppen för professor Paul Dickman, baserad på Solna-campus vid Karolinska Institutet.

Vad erbjuder vi? 

En kreativ och inspirerande miljö fylld av kompetens och nyfikenhet. Karolinska Institutet är ett av världens ledande medicinska universitet. Vår vision är att driva utvecklingen av kunskap om livet och verka för en bättre hälsa för alla. Här bedriver vi framgångsrik medicinsk forskning och har det största utbudet av medicinska utbildningar i Sverige. Som doktorand erbjuds du ett individuellt forskningsprojekt, en välutbildad handledare, ett stort utbud av valbara kurser och möjligheten att arbeta i en framgångsrik forskargrupp. Karolinska Institutet har samarbeten med framstående universitet över hela världen, vilket ger möjlighet till internationella utbyten. Som anställd doktorand får du en avtalsenlig lön. Du får också träna fritt i våra moderna friskvårdsanläggningar och får ersättning för läkarvård.

Behörighetskrav för utbildning på forskarnivå

För att delta i urvalet till en doktorandplats måste du styrka både det grundläggande (A) och det särskilda (B) behörighetskravet innan ansökningsperioden stänger.

Det är ditt ansvar som sökande att styrka din behörighet genom att följa instruktionerna på webbsidan Behörighet till utbildning på forskarnivå.

A) Grundläggande behörighetskrav
Du uppfyller det grundläggande behörighetskravet för utbildning på forskarnivå om du:

  1. har avlagt en examen på avancerad nivå (magister- eller masterexamen) eller
  2. har fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
  3. har på annat sätt förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.*

Följ instruktionerna på webbsidan Behörighet till utbildning på forskarnivå.

*Om du anser dig ha motsvarande kunskaper ska du följa instruktionerna på webbsidan Bedömning av motsvarande kunskaper för grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå.

B) Särskilt behörighetskrav Du uppfyller det särskilda behörighetskravet för utbildning på forskarnivå om du:
- intygar kunskaper i engelska (motsvarande Engelska B/Engelska 6 vid gymnasiet med godkänt betyg).

Följ instruktionerna på webbsidan English language requirements for doctoral education.

Kontroll av dokument
Karolinska Institutet gör kontroll av dokumenten för att upptäcka förfalskningar. Karolinska Institutet förbehåller sig rätten att återkalla antagningsbeslut om förfalskningar eller oriktigheter påvisas.

Färdigheter och personliga egenskaper

Du som söker ska ha en examen i folkhälsa, epidemiologi eller motsvarande. Den sökande måste kunna kommunicera flytande, både muntligt och skriftligt, på engelska (gruppens arbetsspråk i Sverige). Det är en merit om du kan kommunicera på mandarin (gruppens arbetsspråk i Taiwan). Den sökande måste ha erfarenhet av dataanalys med både Stata och R. Tidigare erfarenhet av flexibla parametriska modeller (som har utvecklats och används av den svenska gruppen) och iSQoL (utvecklat och används av den taiwanesiska gruppen) är en merit.

Personliga egenskaper

Den sökande måste ha förmågan att samarbeta i en tvärvetenskaplig forskargrupp, men också kunna arbeta självständigt. Den sökande måste samarbeta väl med annan personal, medarbetare och partners som arbetar med projektet.

Villkor

Doktorandplatsen innebär en anställning som doktorand under maximalt 4 år på heltid.

Ansökan

Du söker doktorandplatsen i rekryteringsverktyget Varbi. Använd knappen uppe till höger och följ anvisningarna.

Din ansökan ska innehålla dessa dokument. Vi ser gärna att din ansökan är skriven på engelska, men det går också bra att ansöka på svenska:

- Ett personligt brev och curriculum vitae 
- Eventuella examensarbeten och publikationer 
- Andra dokument som styrker de ovan efterfrågade färdigheter och egenskaper 
- Dokument som styrker det grundläggande behörighetskravet (se A ovan)
- Dokument som styrker det särskilda behörighetskravet (se B ovan)

Urval

Urval bland behöriga sökande görs med hänsyn till deras förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildning. En samlad bedömning av de sökandes meriter och lämplighet kommer att göras.

Följande bedömningsgrunder tillämpas vid Karolinska Institutet:

- Dokumenterade ämneskunskaper av betydelse för forskningsområdet
- Analytisk skicklighet
- Övriga dokumenterade kunskaper/erfarenheter som kan ha betydelse för aktuell forskarutbildning  

Alla sökanden kommer att få information när rekryteringen är slutförd.
Vill du göra skillnad - och bidra till en bättre hälsa för alla? Sök till Karolinska Institutet

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Referensnummer STÖD 2-681/2021
Kontakt
  • Paul Dickman, paul.dickman@ki.se
  • Sofia Anderberg, sofia.anderberg@ki.se
Facklig företrädare
  • Henry Wölling, SEKO, henry.wolling@ki.se
  • Ann Almqvist, SACO, ann.almqvist@ki.se
  • Niklas Andersson, OFR, niklas.andersson@ki.se
Publicerat 2021-02-08
Sista ansökningsdag 2021-03-01

Tillbaka till lediga jobb