Vill du bidra till medicinsk forskning av toppkvalitet inom infektionsbiologi och mikrobiologi?

Institutionen för mikrobiologi, tumör-och cellbiologi (MTC) vid Karolinska Institutet i Solna bedriver forskning och undervisning inom immunologi, infektionsbiologi, cellbiologi och cancer. MTC har drygt 470 verksamma medarbetare, varav 120 doktorander, 50 postdoktorer och 26 professorer. Våra nyckelord är tvärvetenskaplighet, kliniskt förankrad grundforskning samt nationellt och internationellt samarbete.

Forskargruppen

Vi söker en postdoktoral forskare som tillsammans med Professor Birgitta Henriques Normark, hennes forskargrupp och samarbetspartners, kommer att jobba med projekt inom bakteriologi och pneumokockinfektioner.

World Health Organization (WHO) klassificerar infektionssjukdomar som ett av de största globala hoten. Pneumokocker är en stor anledning till sjuklighet och dödlighet i världen. Pneumokocker är den vanligaste orsaken till vanliga luftvägsinfektioner såsom öron-, och bihåleinflammation, men också en vanlig orsak till mer allvarliga infektioner såsom och lunginflammation, blodförgiftning och hjärnhinneinflammation. Men trots att dessa bakterier kan orsaka svår sjukdom är de också vanligt förekommande i näsan hos friska barn. Det är fortfarande inte helt klart vad det är som gör att man blir sjuk, men både bakteriella och värdfaktorer bidrar. Forskargruppen studerar värd-mikrob-interaktioner med ett fokus på pneumokockinfektioner.

Din roll

Denna tjänst innefattar studier av bakteriell patogenes och potentiella vaccinkandidater. Redan identifierade vaccinkandidater kommer att karakteriseras och nya potentiella vaccin kandidater kommer att identifieras medels screeningprogram. Både genomiska och proteomiska tekniker liksom in vitro och in vivo modeller, kommer att användas för patogenes och vaccinstudier. Studierna kommer att fokuseras på pneumokockinfektioner, men även andra mikrobiella infektioner (såsom andra bakterier och virus) kan komma att studeras.

Vem är du?

Behörig att anställas som postdoktor är den som har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens. Även sökande som inte avlagt doktorsexamen vid ansökningstidens utgång kan söka under förutsättning att alla krav för fullgjord examen uppfylls innan (avsett) anställningsdatum. Detta ska styrkas av sökandes huvudhandledare, studierektor eller motsvarande.

En doktorsavhandling (PhD) i mikrobiologi (bakteriologi) ger prioritet. Tidigare erfarenhet av arbete inom bakteriologi, immunologi, molekylär mikrobiologi, genomik, och visualisering, ger en fördel, särskilt tidigare erfarenhet av arbete med bakteriell patogenes, och mikrobiell vaccinologi. Dokumenterad erfarenhet av relevanta forskningsområden för tjänsten, samt särskilt erfarenhet av immunologiska tekniker, molekylära tekniker, in vitro model system och in vivo modeller, prioriteras. Erfarenhet av internationella samarbeten, och projektledning, är en fördel, liksom förmåga till kreativt tänkande, social förmåga och språkkunskaper, särskilt i engelska och svenska. God interpersonell skicklighet och förmåga att arbeta i grupp är essentiellt.

Kvalificerad att anställas som postdoktoral forskare är den som erhållit en doktorsavhandling (PhD) eller motsvarande vetenskaplig kompetens företrädesvis för mindre är 5 år sedan.

Vad erbjuder vi?

En kreativ och inspirerande miljö fylld av kompetens och nyfikenhet. Karolinska Institutet är ett av världens ledande medicinska universitet. Vår vision är att driva utvecklingen av kunskap om livet och verka för en bättre hälsa för alla. Här bedriver vi framgångsrik medicinsk forskning och har det största utbudet av medicinska utbildningar i Sverige. Som universitet är Karolinska Institutet även en statlig myndighet. Det innebär att du får goda förmåner genom vårt kollektivavtal, generös semester och en bra tjänstepension. Du får träna fritt i våra moderna friskvårdsanläggningar och får ersättning för läkarvård.

Placering: Solna

 

 

Ansökan

Ansökan ska bestå av följande handlingar, skrivna på engelska eller svenska:

  • En komplett CV inkluderande disputationsdatum, avhandlingens titel, tidigare akademiska befattningar, akademisk titel, nuvarande befattning, akademiska utmärkelser samt kommittéarbete
  • En komplett publikationslista
  • En sammanfattning av nuvarande arbete (maximalt en sida)

Varmt välkommen med din ansökan senast den 7/3-2021.

Ansökan ska göras via rekryteringssystemet Varbi. 


Vill du göra skillnad – och bidra till en bättre hälsa för alla? Sök jobb hos oss

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Solna
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer STÖD 2-659/2021
Kontakt
  • Birgitta Henriques Normark, birgitta.henriques@ki.se
Facklig företrädare
  • Henry Wölling, SEKO, henry.wolling@ki.se
  • Carina Eklund, OFR, carina.eklund@ki.se
  • Taher Darreh-Shori, SACO, taher.darreh-shori@ki.se
Publicerat 2021-02-08
Sista ansökningsdag 2021-03-07

Tillbaka till lediga jobb