Vill du bidra till medicinsk forskning av toppkvalitet?

Karolinska Institutet (KI) gör en satsning för att rekrytera framstående juniora forskare som har särskilt utmärkta vetenskapliga meriter och framtida potential. Satsningen är i linje med Strategi 2030 och görs för forskning inom ämnesområdet medicinsk vetenskap - inkluderande medicin, vård och hälsa. Upp till åtta anställningar som forskare (förlängning av tidigare anställning som forskarassistent, två års finansiering) ingår i satsningen. Anställningarna finansieras av Karolinska Institutets fakultetsnämnd.

Din roll

De forskare som erhåller dessa strategiska medel förväntas genomföra forskning i ett ämnesområde inom medicinsk vetenskap - inkluderande medicin, vård och hälsa. Anställningsvillkor förhandlas med berörd institution inför anställning.

Behörighetskrav

Sökande ska bedriva självständig forskning av hög kvalitet med egen, etablerad forskningslinje.

Den sökande ska under de senaste åren ha publicerat väl i internationellt ledande tidskrifter för sitt ämnesområde, med en framträdande plats i författarlistorna, företrädesvis som förste och senior författare.

Sökande ska, företrädesvis som huvudsökande, ha erhållit god och extern finansiering under de senaste åren, samt ha förmågan att erhålla ytterligare finansiering.

Den sökande ska vid tidpunkten för ansökan inneha en anställning som forskarassistent (enligt Högskoleförordningens meriteringsanställning), som löper ut under tiden 2022-01-01 – 2022-12-31, och då ha innehaft denna under sammanlagt fyra år. Den sökande kan åberopa avräkningsbar tid om det finns särskilda skäl.

Med särskilda skäl avses:

 • föräldraledighet
 • förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer,
 • plikttjänstgöring inom totalförsvaret,
 • längre sjukdom,
 • allmäntjänstgöring (AT; max 24 månader),
 • specialisttjänstgöring för kliniskt verksamma yrkeskategorier (max 24 månader)

Skäl, datum och omfattning ska tydligt specificeras i ansökan och ska styrkas med intyg.

Bedömningsgrunder

Vid bedömning av de sökande läggs särskilt stor vikt vid vetenskaplig skicklighet.

Bedömning av de sökande görs utifrån vetenskaplig skicklighet baserat på två bedömningskriterier; Sökandes kompetens och Projektets vetenskapliga kvalitet.

För mer information om anställningen och bedömningskriterier vänligen besök vår hemsida.

Information om anställning som forskare genom utlysningen 

Anställningen som forskare är en tillsvidareanställning. Utbetalning av medel sker under förutsättning att anställningen påbörjas vid någon av Karolinska Institutets institutioner senast tolv månader efter det att anställningen som forskarassistent har upphört. Anställningen avtalas med mottagande institution, som också sätter lönen.

Mottagande institution tilldelas ett rambelopp på 1 000 000 SEK per år i två år. Dessa medel avser anställning och ska användas som lönemedel samt för löneomkostnader relaterade till anställningen.

För mer information om anställningen och bedömningskriterier vänligen besök vår hemsida.

Vad erbjuder KI?

En kreativ och inspirerande miljö fylld av kompetens och nyfikenhet. Karolinska Institutet är ett av världens ledande medicinska universitet. Vår vision är att driva utvecklingen av kunskap om livet och verka för en bättre hälsa för alla. Här bedriver vi framgångsrik medicinsk forskning och har det största utbudet av medicinska utbildningar i Sverige. Som universitet är Karolinska Institutet även en statlig myndighet. Det innebär att du får goda förmåner genom vårt kollektivavtal, generös semester och en bra tjänstepension. Du får träna fritt i våra moderna friskvårdsanläggningar och får ersättning för läkarvård.

Placering

Beroende på institution kan det vara i kommunerna Solna, Huddinge, Danderyd eller Stockholm.

Ansökningsförfarande

Vänligen följ instruktionerna noggrant. Ansökningshandlingar laddas upp i rekryteringssystemet Varbi och ska bestå av följande handlingar skrivna på engelska:

 • Personligt brev
 • Ansökningsdokument (formulär finner du här)
 • Sökandes anställningsavtal som forskarassistent
 • Intyg från prefekt vid mottagande institution på Karolinska Institutet om att sökande bereds möjlighet att forska vid institutionen med tillsvidareanställning om sökande tilldelas medel genom utlysningen (e-post meddelande accepteras).

Bifoga även eventuella intyg för avräkningsbar tid på svenska eller engelska.

Välkommen med din ansökan senast 17 maj 2021 (förlängd ansökningstid). 

Vill du göra skillnad – och bidra till en bättre hälsa för alla? Sök jobb hos oss!

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Fast lön enligt överenskommelse
Antal lediga befattningar 8
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Solna
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer STÖD 2-194/2021
Kontakt
 • Rekryteringsutskottets Kansli, academic-appointments@ki.se
Publicerat 2021-03-26
Sista ansökningsdag 2021-05-17

Tillbaka till lediga jobb