Vill du bidra till att förbättra människors hälsa?

Karolinska Institutet (KI) gör en satsning för att rekrytera framstående juniora forskare som har särskilt utmärkta vetenskapliga meriter och framtida potential. Satsningen är i linje med Strategi 2030 och görs för forskning inom ämnesområdet medicinsk vetenskap - inkluderande medicin, vård och hälsa. Upp till åtta anställningar som biträdande lektor med rätt att prövas för befordran till lektor ingår i satsningen. Anställningarna finansieras av Karolinska Institutets fakultetsnämnd.

Din roll

Denna anställning som biträdande lektor är en tidsbegränsad anställning på sex år med rätt att bli prövad för en befordran till lektor. Syftet med anställningen som biträdande lektor är att utveckla självständighet som forskare och uppnå meritering såväl vetenskapligt som pedagogiskt för att uppfylla kraven på behörighet för en anställning som lektor i medicinsk vetenskap. Anställningsvillkor förhandlas med berörd institution inför anställning.

Behörighetskrav

Behörig att vara anställd som biträdande lektor är den som har avlagt doktorsexamen eller har uppnått motsvarande vetenskaplig kompetens. Främst bör den komma i fråga som har avlagt doktorsexamen eller har uppnått motsvarande kompetens högst fem år före ansökningstidens utgång, vilket innebär som tidigast 2016-04-29. Vi utgår från det datum då du har uppfyllt alla krav för examen, exempelvis obligatoriska kurser, disputation och godkänd doktorsavhandling. För dig med svensk doktorsexamen gäller det examensdatum (datum för avslutade studier) som finns registrerat i Ladok.

Även den som har avlagt doktorsexamen eller uppnått motsvarande kompetens tidigare kan komma i fråga om det finns särskilda skäl för att avräkna tid.

Med särskilda skäl avses:

  • föräldraledighet
  • förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer,
  • plikttjänstgöring inom totalförsvaret,
  • längre sjukdom,
  • allmäntjänstgöring (AT; max 24 månader)
  • specialisttjänstgöring för kliniskt verksamma yrkeskategorier (max 24 månader)

Skäl, datum och omfattning ska tydligt specificeras i ansökan och ska styrkas med intyg.

Sökande ska under de senaste åren ha genomfört forskning av hög kvalitet, samt visa förutsättningar för att fortsatt kunna bedriva forskning av hög kvalitet.

Den sökande ska under de senaste åren ha publicerat i internationellt ledande tidskrifter för sitt ämnesområde, med en framträdande plats i författarlistorna, företrädesvis som förste författare och/eller senior författare. Sökande ska visa förmåga att som huvudsökande erhålla god och extern finansiering.

Bedömningsgrunder

Vid bedömningen av de sökande lägger vi särskilt stor vikt vid vetenskaplig skicklighet.

Bedömning av de sökande görs utifrån vetenskaplig skicklighet baserat på två bedömningskriterier; Sökandes kompetens och Projektets vetenskapliga kvalitet. För mer detaljerad information om anställningen och bedömningskriterier, vänligen besök vår webbsida.

Information om anställning som biträdande lektor genom utlysningen

De sökande som erhåller en anställning förväntas förhandla anställningsvillkoren med en (eller fler) relevant(a) institution (er) vid Karolinska Institutet. Anställningen avtalas med mottagande institution, som också sätter lönen.

Anställning som biträdande lektor är en tidsbegränsad meriteringsanställning på högst sex år totalt vid Karolinska Institutet. Tillträdesdatum vid mottagande institution ska vara senast tolv månader efter beslut om tilldelning.

Mottagande institution tilldelas ett rambelopp på 1 000 000 SEK per år i högst sex år. Dessa medel avser anställning och ska användas som lönemedel samt för löneomkostnader relaterade till anställningen.

I det fall en sökande som erhåller anställning genom utlysningen har en tidigare anställning som biträdande lektor vid Karolinska Institutet avräknas motsvarande tid från den nya anställningen, och de tilldelade lönemedlen minskas i motsvarande utsträckning.

Utöver lönemedel utgår ett startbidrag för forskning till sökande som beviljats en anställning som biträdande lektor genom utlysningen. Bidraget är ett engångsbelopp om 1 000 000 SEK.

Besök vår webbsida för mer information om rekryteringsprocessen och villkoren för utbetalning av medel. Sökande som avser utföra kliniskt arbete vid sidan av anställning som biträdande lektor uppmanas särskilt ta del av Villkor för utbetalning av medel och kontakta academic-appointments@ki.se vid frågor.

Särskild prövning för befordran till lektor

En biträdande lektor som är anställd enligt 4 kap. 12 a § högskoleförordningen ska efter ansökan befordras till lektor om denne har behörighet för en anställning som lektor enligt KI:s anvisningar till anställningsordning och vid en prövning bedöms lämplig för en sådan anställning enligt de bedömningsgrunder som KI har bestämt ska tillämpas i ett ärende om befordran till lektor. Vid ansökan om befordran till lektor tillämpas de bedömningsgrunder som framgår av de anvisningar till anställningsordning som gällde vid tillträdet för anställningen som biträdande lektor. Aktuella bedömningsgrunder hittar du här. En sådan befordran innebär en tillsvidareanställning som lektor.

Vad erbjuder KI?

En kreativ och inspirerande miljö fylld av kompetens och nyfikenhet. Karolinska Institutet är ett av världens ledande medicinska universitet. Vår vision är att driva utvecklingen av kunskap om livet och verka för en bättre hälsa för alla. Här bedriver vi framgångsrik medicinsk forskning och har det största utbudet av medicinska utbildningar i Sverige. Som universitet är Karolinska Institutet även en statlig myndighet. Det innebär att du får goda förmåner genom vårt kollektivavtal, generös semester och en bra tjänstepension. Du får träna fritt i våra moderna friskvårdsanläggningar och får ersättning för läkarvård.

Placering: Beroende på institution kan det vara i kommunerna Solna, Huddinge, Danderyd eller Stockholm.

Din karriär fortsätter här

Besök våra webbsidor för mer information om utlysningen:

Karolinska Institutets rekryterings- och konsolideringsprogram för juniora forskare

 

Ansökan

Vänligen följ instruktionerna noggrant. Ansökningshandlingar laddas upp i rekryteringssystemet Varbi och ska bestå av följande handlingar skrivna på engelska:

  • Personligt brev 
  • Ansökningsformulär (formuläret finner du här)
  • PhD certifikat

Bifoga även eventuella intyg för avräkningsbar tid på svenska eller engelska. 

Varmt välkommen med din ansökan senast den 29 april 2021 (kl. 23.59 CEST).

Vill du göra skillnad – och bidra till en bättre hälsa för alla? Sök jobb hos oss

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön enligt överenskommelse
Antal lediga befattningar 8
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer STÖD 2-193/2021
Kontakt
  • Rekryteringsutskottets Kansli, academic-appointments@ki.se
Publicerat 2021-03-26
Sista ansökningsdag 2021-04-29

Tillbaka till lediga jobb