Vill du bidra till medicinsk forskning av toppkvalitet?

Vi söker en medarbetare på post-doc nivå för att driva studier med fokus på experimentell lungmedicin. Särskilt intresse finns för immunförsvarets roll vid den inflammatoriska sjukdomen sarkoidos, en sjukdom som framgångsrikt studerats av forskargruppen i Stockholm under flera decennier, och där vi ingår i ett internationellt nätverk. Vår hypotes är att immunförsvaret vid sarkoidos har reagerat mot ett specifikt men ännu okänt ämne (antigen), och ett övergripande mål är att identifiera detta!

Din roll

Vår post-doc ska vara nyfiken, självständig och engagerad. Du ska vara kompetent och väl känna till och hantera relevanta tekniker, i synnerhet cellodling och flödescytometri inklusive cellsorteringar och intracellulär infärgning av till exempel transkriptionsfaktorer och av cytokiner i samband med olika cell-stimuleringar. En fördel är om sökande även behärskar molekylärbiologiska tekniker som transkriptomics i de projekt som syftar till karakterisering av vissa specifika lung-celler. Trots att arbetet innebär flera nära samarbeten, inom såväl som utom gruppen, eftersöks en post-doc som också arbetar självständigt och resultatinriktat.

Gruppen har lång erfarenhet av forskning kring sarkoidos och har ett rikt internationellt kontaktnät, som sökanden kommer att involveras i. Eventuellt kan kortare vistelser hos internationella samarbetspartners bli aktuellt, givetvis beroende på när den aktuella pandemin så tillåter. Syftet är då att på plats lära sig tekniker syftande till att kartlägga patogenesen vid sarkoidos. Därför krävs av den sökande förmågan att upprätthålla internationella kontakter och samarbeten i fältet.

Arbetet har ett tydligt fokus på immunologi och inflammation vid sarkoidos, och studierna syftar ytterst till att belysa patogenetiska aspekter vid sjukdomen. Ett viktigt mål är att kartlägga inflammatoriska ”pathways” för att identifiera nyckelfaktorer för uppkomst av sarkoidos, samt markörer för diagnos och/eller kliniskt sjukdomsförlopp. Tjänsten är förlagd i docent Anna Smed Sörensens forskargrupp vid Avdelningen för Immunologi och Allergi, Institutionen för Medicin, Solna, men arbetet utförs tillsammans med professor Johan Grunewald och hans forskargrupp vid Avdelningen för Lungmedicin, Institutionen för Medicin, Solna. Forskargrupperna samarbetar framgångsrikt sedan länge och delar nya, ändamålsenliga lokaler i BioClinicum, NKS. Enheterna är internationella och arbetsspråket är engelska.

Vem är du?

Vi söker en forskare med doktorsexamen i medicin, som har ett gediget intresse av immunologi och inflammation, gärna med fokus på lungorna. Sökande bör ha god förmåga till samarbete och ha kompetens enligt denna ansökan. Gruppen har identifierat ett antal tänkbara ”kandidatantigen” som kan vara involverade i patogenesen vid sarkoidos; ett delprojekt är att fastställa dessa kandidatantigeners roll vid sarkoidos, bland annat genom att applicera elispot- och fluorospot- teknik. Vi värdesätter därför erfarenhet av analyser av humana immunceller (T- och antigenpresenterande celler (APC)), erfarenhet av flödescytometri inklusive sortering av olika immunceller, exempelvis av T-cells-subpopulationer eller olika typer av APC.

Vid bedömningen av de sökande lägger vi vikt vid vetenskaplig och teknisk skicklighet, samt förmåga att sammanfatta och beskriva sina projekt. Avhandling som inkluderat vetenskapliga publikationer inom fältet immunologi/inflammation är meriterande. Den post-doc vi söker bör ha erfarenhet och kompetens inom

1) FACS-infärgningar av såväl intra- som extra-cellulära markörer

2) FACS-sortering av subpopulationer, främst T-celler och olika typer av APC

3) Cellodlingar, särskilt i samband med stimuleringsförsök av blod och lungceller; de senare erhålls i samband med klinisk utredning av patienter genom bronkoskopi med lavage.

Anställningen är på 2 år med möjlighet till förlängning ytterligare 2 år.

Behörig att anställas som postdoktor är den som har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens. Även sökande som inte avlagt doktorsexamen vid ansökningstidens utgång kan söka under förutsättning att alla krav för fullgjord examen uppfylls innan (avsett) anställningsdatum. Detta ska styrkas av sökandes huvudhandledare, studierektor eller motsvarande.

Vad erbjuder vi?

Vi erbjudar en kreativ och inspirerande miljö fylld av kompetens och nyfikenhet, som involverar såväl kliniska som experimentella forskare. KI är ett av världens ledande medicinska universitetmed en vision att driva utvecklingen av kunskap om livet och att verka för en bättre hälsa för alla. Här bedrivs framgångsrik medicinsk forskning, och KI har dessutom det största utbudet av medicinska utbildningar i Sverige. Som universitet är Karolinska Institutet även en statlig myndighet. Det innebär att du får goda förmåner genom vårt kollektivavtal, generös semester och en bra tjänstepension. Du får träna fritt i våra moderna friskvårdsanläggningar och får ersättning för läkarvård.

Placering

Tjänsten är placerad inom Institutionen för medicin, Solna. Institutionen består av tolv avdelningar och varje avdelning består av flertalet forskargrupper.  Den aktuella tjänsten är placerad inom avdelningen för Immunologi och Allergi och arbetet kommer att utföras på plan 7 i nybyggda BioClinicum, beläget invid nya karolinska sjukhuset, NKS, och Karolinska Institutet (KI) campus.

--[Video om Karolinska Institutet, hur vi alla bidrar till "en bättre hälsa för alla"] ---

Ansökan

Ansökan ska bestå av följande handlingar, skrivna på engelska eller svenska:

  • En komplett CV inkluderande disputationsdatum, avhandlingens titel, tidigare akademiska befattningar, akademisk titel, nuvarande befattning, akademiska utmärkelser samt kommittéarbete
  • En komplett publikationslista
  • En sammanfattning av nuvarande arbete (maximalt en sida)

Ansökan ska göras via rekryteringssystemet Varbi. 


Vill du göra skillnad – och bidra till en bättre hälsa för alla? Sök jobb hos oss

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer STÖD 2-5488/2020
Kontakt
  • johan Grunewald, 08-517 751 17
Facklig företrädare
  • Bruna Gigante, SACO, bruna.gigante@ki.se
  • Afsar Rahbar OFR, Afsar.Rahbar@ki.se
  • Louisa Cheung, SACO, Louisa.Cheung@ki.se
Publicerat 2020-12-22
Sista ansökningsdag 2021-02-07

Tillbaka till lediga jobb