Vill du bidra till att förbättra människors hälsa?

Forskargruppen Intervention processes and outcomes (PROCOME) inom Medical Management Centre vid Institutionen för lärande, informatik, management och etik,  studerar processer och utfall av förbättringsprojekt inom hälso- och sjukvård. Forskningen syftar till att öka kunskapen om vilka effekter olika typer av förbättringsarbete har och vilken betydelse olika implementeringskomponenter har för ett förbättringsprojekts resultat.

Din roll

Vi söker nu en postdoktor för 2 år, heltid, med fokus på användning av evidensbaserade metoder inom hälso- och sjukvård, specifikt vad gäller användning och utmönstring av ineffektiva metoder.

Arbetet kommer att ske inom ramen för två FORTE-finansierade forskningsprojekt. Utgångspunkten för projekten är att många metoder inom hälso- och sjukvården används trots att de saknar stöd i forskning. Dessa ineffektiva metoder är i bästa fall onödiga och i värsta fall orsakar de skada och borde därför utmönstras, det vill säga sluta att användas. Listor över ineffektiva metoder har blivit vanligare, men utan kunskaper om hur en utmönstring styrs och utförs effektivt har nämnda listor liten chans att leda till faktiska förändringar. Att sluta använda etablerade metoder kan vara en svår process för hälso- och sjukvården. Vad man gör i sitt arbete påverkas av kunskap, attityder, regler, normer och värderingar och på systemnivå spelar bl.a. finansiella aspekter en avgörande roll för beslut om att överge en metod.

Det ena projektet undersöker hur utmönstring av ineffektiva metoder styrs på nationell och regional nivå och vilka styrmodeller som kan lämpa sig med följd att de professionellas kunskaper och autonomi kommer till nytta. Det andra projektet undersöker hälso- och sjukvårdspersonals beslutsfattandeprocesser i relation till utmönstring av ineffektiva metoder. Utmönstring av ineffektiva metoder studeras därmed både från ett individperspektiv och från ett systemperspektiv.

Som postdoktor kommer du att vara involverad i alla delar av projekten. Arbetsuppgifterna omfattar planering samt genomförande av studierna i samverkan med forskargruppen, insamling och analys av data (främst genom individ- och gruppintervjuer med hälso- och sjukvårdsledning och hälso- och sjukvårdspersonal samt med enkäter till personal).

Arbetsuppgifterna innefattar även att skriva vetenskapliga artiklar samt presentera resultaten på vetenskapliga konferenser, och kan även inkludera att hjälpa organisationer att tolka och implementera resultaten. Slutligen innehåller arbetsuppgifterna även administrativa uppgifter relaterade till forskningsprocessen, inklusive etablering av rutiner relaterade till forskningsdokumentation.

Vem är du?

Behörig att anställas som postdoktor är den som har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens. Även sökande som inte avlagt doktorsexamen vid ansökningstidens utgång kan söka under förutsättning att alla krav för fullgjord examen uppfylls innan (avsett) anställningsdatum. Detta ska styrkas av sökandes huvudhandledare, studierektor eller motsvarande.

Följande kvalifikationer krävs för att komma i fråga för den utlysta tjänsten:

 • Doktorsexamen, alternativt planerad disputation under höstterminen 2020, inom projektets relevanta områden såsom hälso- och sjukvårdsforskning, beteendevetenskap, management, psykologi eller organisationsvetenskap.

 • Verifierad erfarenhet av att planera och genomföra kvalitativa forskningsprojekt.

 • Erfarenhet att samla in data genom individuella intervjuer och gruppintervjuer.

 • Utmärkta färdigheter i kvalitativ dataanalys.

 • Erfarenhet av att skriva och publicera vetenskapliga artiklar och presentera resultat vid vetenskapliga konferenser.

 • Utmärkta färdigheter i engelska både muntligt och skriftligt.

 • Utmärkta färdigheter i svenska både muntligt och skriftligt.

 • Stort intresse för forskningsområdet (evidens, implementering).

Följande kvalifikationer är meriterande:

 • Verifierad erfarenhet av att planera och genomföra kvantitativa forskningsprojekt.

 • Erfarenhet att samla in data genom enkäter.

 • Färdigheter i kvantitativ dataanalys.

 • Erfarenhet av administrativa uppgifter relaterade till forskningsprocessen, inklusive etablering av rutiner relaterade till forskningsdokumentation.

 • Erfarenhet av att arbeta självständigt med forskningsuppgifter.

 • Bra samarbets- och kommunikationsförmåga.

Vid urvalet lägger vi stor vikt vid personliga egenskaper såsom social kompetens, samarbetsförmåga och servicevilja.

Vad erbjuder vi?

En kreativ och inspirerande miljö fylld av kompetens och nyfikenhet. Karolinska Institutet är ett av världens ledande medicinska universitet. Vår vision är att driva utvecklingen av kunskap om livet och verka för en bättre hälsa för alla. Här bedriver vi framgångsrik medicinsk forskning och har det största utbudet av medicinska utbildningar i Sverige. Som universitet är Karolinska Institutet även en statlig myndighet. Det innebär att du får goda förmåner genom vårt kollektivavtal, generös semester och en bra tjänstepension. Du får träna fritt i våra moderna friskvårdsanläggningar och får ersättning för läkarvård.

Placering: Solna

 

Läs mer om Institutionen för Lärande, Informatik, Management och Etik (LIME)

Läs mer om PROCOME forskargrupp

 

 

 

Ansökan

Ansökan ska bestå av följande handlingar, skrivna på engelska eller svenska:

 • En komplett CV inkluderande disputationsdatum, avhandlingens titel, tidigare akademiska befattningar, akademisk titel, nuvarande befattning, akademiska utmärkelser samt kommittéarbete
 • En komplett publikationslista
 • En sammanfattning av nuvarande arbete (maximalt en sida)

Varmt välkommen med din ansökan senast den 3 december 2020. 

Ansökan ska göras via rekryteringssystemet Varbi. Intervjuer kan komma att ske löpande. 


Vill du göra skillnad – och bidra till en bättre hälsa för alla? Sök jobb hos oss

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Solna
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer STÖD 2-4965/2020
Kontakt
 • Hanna Augustsson, forskargruppsledare,, hanna.augustsson@ki.se
 • Marta Roczniewska, forskargruppsledare,, marta.roczniewska@ki.se
Facklig företrädare
 • Jayne Alfredsson, SACO , 08-524 838 21, jayne.alfredsson@ki.se
 • Magnus Anå, OFR , 08-524 864 37, magnus.ana@ki.se
 • Henry Wölling, SEKO , 08-524 840 80, henry.wolling@ki.se
Publicerat 2020-11-19
Sista ansökningsdag 2020-12-03

Tillbaka till lediga jobb