Vill du bidra till en bättre hälsa för alla?

Logopedi beskriver och förklarar olika svårigheter med kommunikation och med att svälja samt vilka följder det kan få för människors hälsa och livskvalitet.

Forskningen och forskarutbildningen vid Enheten för logopedi bedrivs i grupperingar med olika fokus: röstfunktion och röststörningar, tal, språk och kommunikation samt sväljning hos barn och vuxna med medfödda eller förvärvade sjukdomar, skador och nedsättningar i relevanta strukturer och funktioner.

Enheten för logopedi har huvudansvaret för logopedprogrammet vid Karolinska institutet. Vid Enheten ges också vidareutbildning i logopedi på avancerad nivå som fristående kurser som kan användas i en masterexamen i logopedi.

Anställningen är inriktad mot utbildning och forskning. 

Din roll

Dina uppdrag gäller kunskapsutveckling och tillämpning av metoder för utvärdering och utveckling, främst forskningsmetodik och statistik, inom logopedi i egna projekt och genom medverkan i andras. Forskningsanknytning av utbildning inklusive samverkan mellan logopedi, psykologi och lingvistik.

Kursansvar, undervisning och handledning på logopedprogrammet och i vidareutbildning på avancerad nivå och forskarnivå. Implementering av forskningsresultat i undervisning och inom det logopediska verksamhetsområdet kommer att ingå som en del av arbetet.

Denna anställning som biträdande lektor är en tidsbegränsad anställning på 6 år med rätt att bli prövad för en befordran till lektor.

Kvalifikationer

Behörig att vara anställd som biträdande lektor är den som har avlagt doktorsexamen eller har uppnått motsvarande vetenskaplig kompetens. Främst bör den komma i fråga som har avlagt doktorsexamen eller har uppnått motsvarande kompetens högst fem år före ansökningstidens utgång. Även den som har avlagt doktorsexamen eller uppnått motsvarande kompetens tidigare kan dock komma i fråga om det finns särskilda skäl. Med särskilda skäl avses till exempel ledighet på grund av sjukdom eller föräldraledighet.

Den sökande ska visa dokumenterat goda förmågor att

  • Förmedla vetenskap i tal och skrift på engelska och svenska
  • Handleda doktorander och/eller studenter på avancerad nivå
  • Leda och utveckla undervisning på grundläggande och avancerad nivå
  • Behärska, utveckla och förmedla forskningsmetoder inom området

Mycket goda kunskaper i svenska och engelska är ett krav. Det är meriterande med ansvar inom forskningsprojekt och erfarenhet från projektledning. Erfarenhet av systematisk granskning av evidens avseende intervention, övergripande analyser och utveckling av relevanta kliniska mått är meriterande.

Bedömningsgrunder

Vid bedömningen av de sökande lägger vi särskilt stor vikt vid pedagogisk- och vetenskaplig skicklighet.

Vad erbjuder vi?

En kreativ och inspirerande miljö fylld av kompetens och nyfikenhet. Karolinska Institutet är ett av världens ledande medicinska universitet. Vår vision är att driva utvecklingen av kunskap om livet och verka för en bättre hälsa för alla. Här bedriver vi framgångsrik medicinsk forskning och har det största utbudet av medicinska utbildningar i Sverige. Som universitet är Karolinska Institutet även en statlig myndighet. Det innebär att du får goda förmåner genom vårt kollektivavtal, generös semester och en bra tjänstepension. Du får träna fritt i våra moderna friskvårdsanläggningar och får ersättning för läkarvård.

Placering: Flemingsberg


Enheten för logopedi

CLINTEC

Ansökan

Ansökan ska bestå av följande handlingar skrivna på svenska alternativt engelska; CV, meriter och beskrivning av planerad forskning som presenteras i enlighet med Karolinska Institutets meritportfölj.

Varmt välkommen med din ansökan senast den 15 februari 2021.

Ansökan ska göras via rekryteringssystemet Varbi.


Särskild prövning för befordran till lektor

En biträdande lektor som är anställd enligt 4 kap. 12 a § högskoleförordningen ska efter ansökan befordras till lektor om denne har behörighet för en anställning som lektor enligt KI:s anvisningar till anställningsordning och vid en prövning bedöms lämplig för en sådan anställning enligt de bedömningsgrunder som KI har bestämt ska tillämpas i ett ärende om befordran till lektor. Vid ansökan om befordran till lektor tillämpas de bedömningsgrunder som framgår av de anvisningar till anställningsordning som gällde vid tillträdet för anställningen som biträdande lektor. Aktuella bedömningsgrunder hittar du här. En sådan befordran innebär en tillsvidareanställning som lektor.


Vill du göra skillnad – och bidra till en bättre hälsa för alla? Sök jobb hos oss

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 1 september 2021
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Flemingsberg
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer STÖD 2-67/2021
Kontakt
  • Anette Lohmander, 08-524 889 01
Facklig företrädare
  • Henry Wölling, SEKO, henry.wolling@ki.se
  • Christina Hebert, OFR, 08-585 838 77
  • Wietze de Vries, SACO, 08 - 524 840 57, saco@ki.se
Publicerat 2021-01-11
Sista ansökningsdag 2021-02-15

Tillbaka till lediga jobb