Karolinska Institutet, Institutionen för kvinnors och barns hälsa

Vill du bidra till medicinsk forskning av toppkvalitet?

Att vara doktorand innebär att vara antagen till en utbildning på forskarnivå (forskarutbildning) där man följer en individuell studieplan. En doktorand ägnar sig åt ett forskningsprojekt under handledning, kompletterat med kurser och andra lärandeaktiviteter. För en doktorsexamen krävs motsvarande fyra års utbildning på forskarnivå på heltid.

Forskargruppen

Forskargruppen för pediatrisk cell- och molekylärbiologi på SciLifeLab söker en mycket motiverad doktorand för ett projekt som handlar om de biofysikaliska principerna som reglerar astrocyters energiomsättning och funktion i den neurologiska synapsen. Huvudhandledare är professor Hjalmar Brismar och bihandledare är Dr Erdinc Sezgin (KI, SciLifeLab), Dr Stefan Wennmalm (KTH, SciLifeLab) och Dr Mia Lindskog (KI & Uppsala Universitet).

Tillsammans med KTH driver vi det nationella mikroskopilaboratoriet för superupplösning på SciLifeLab vilket ger unika möjligheter för våra doktorander att utveckla och tillämpa avancerade avbildningsmetoder i syfte att lösa biologiska frågeställningar.

Inom avdelningen för klinisk pediatrik erbjuder vi just nu två doktorandplatser. En är i forskargruppen för pediatrisk cell- och molekylärbiologi och en är i Cell Signalling, Immunity and Nanoimaging (CSI: Nano) Lab, båda placerade i SciLifeLab. För mer information om den andra doktorandplatsen.

Karolinska Institutet och SciLifeLab erbjuder en kreativ och inspirerande miljö full av expertis och nyfikenhet. SciLifeLab är en institution för utveckling av molekylär biovetenskap i Sverige. Den utnyttjar de enskilda forskarnas unika styrkor i hela Sverige till en fokuserad resurs för life science-samhället. SciLifeLab ger tusentals forskare tillgång till den avancerade instrumenteringen och den djupa vetenskapliga expertis som krävs för att vara internationellt konkurrenskraftig inom biovetenskaplig forskning. Anläggningarna och kompetensen på SciLifeLab skapar en unik miljö för att bedriva hälso- och miljöforskning på högsta nivå.

Doktoranden kommer att vara baserad på SciLifeLab Solna (www.scilifelab.se) där arbetsmiljön är internationell med engelska som arbetsspråk.

Doktorandprojektet och doktorandens uppgifter

Målet för doktorandprojektet är att försöka förstå hur den biologiska energin regleras och hur astrocyter polariseras för att därigenom skapa och stödja den neurologiska synapsen. Centralt i doktorandprojektet är användandet av superupplösningsmikroskopi för att få ny insikt om mekanismerna för den dynamiska interaktionen mellan astrocyter och synapser. Detta kommer ge doktoranden en stark utbildning inom två snabbt växande fält med stor potential för framtida användning: superupplösningsmikroskopi och astrocyt funktion.

Vetenskapligt lärandemål från projektet kommer vara att doktoranden har skaffat sig djupa kunskaper inom cellulär biofysik, neurovetenskap och avancerad ljusmikroskopi med superupplösning. Vi kommer att säkerställa detta genom aktiv handledning i laboratoriet, genom veckomöten och seminarier där studenten uppmuntras att läsa och presentera vetenskapliga artiklar samt deltagande i internationella konferenser där doktoranden även kommer att presentera sina resultat. Studenten kommer därigenom också få handledning i effektiv vetenskaplig kommunikation och även deltaga i undervisning.

Vad erbjuder vi? 

En kreativ och inspirerande miljö fylld av kompetens och nyfikenhet. Karolinska Institutet är ett av världens ledande medicinska universitet. Vår vision är att driva utvecklingen av kunskap om livet och verka för en bättre hälsa för alla. Här bedriver vi framgångsrik medicinsk forskning och har det största utbudet av medicinska utbildningar i Sverige. Som doktorand erbjuds du ett individuellt forskningsprojekt, en välutbildad handledare, ett stort utbud av valbara kurser och möjligheten att arbeta i en framgångsrik forskargrupp. Karolinska Institutet har samarbeten med framstående universitet över hela världen, vilket ger möjlighet till internationella utbyten. Som anställd doktorand får du en avtalsenlig lön. Du får också träna fritt i våra moderna friskvårdsanläggningar och får ersättning för läkarvård.

Behörighetskrav för utbildning på forskarnivå

För att delta i urvalet till en doktorandplats måste du styrka både det grundläggande (A) och det särskilda (B) behörighetskravet innan ansökningsperioden stänger.

Det är ditt ansvar som sökande att styrka din behörighet genom att följa instruktionerna på webbsidan Behörighet till utbildning på forskarnivå.

A) Grundläggande behörighetskrav
Du uppfyller det grundläggande behörighetskravet för utbildning på forskarnivå om du:

 1. har avlagt en examen på avancerad nivå (magister- eller masterexamen) eller
 2. har fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
 3. har på annat sätt förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.*

Följ instruktionerna på webbsidan Behörighet till utbildning på forskarnivå.

*Om du anser dig ha motsvarande kunskaper ska du följa instruktionerna på webbsidan Bedömning av motsvarande kunskaper för grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå.

B) Särskilt behörighetskrav Du uppfyller det särskilda behörighetskravet för utbildning på forskarnivå om du:
- intygar kunskaper i engelska (motsvarande Engelska B/Engelska 6 vid gymnasiet med godkänt betyg).

Följ instruktionerna på webbsidan English language requirements for doctoral education.

Kontroll av dokument
Karolinska Institutet gör kontroll av dokumenten för att upptäcka förfalskningar. Karolinska Institutet förbehåller sig rätten att återkalla antagningsbeslut om förfalskningar eller oriktigheter påvisas.

Färdigheter och personliga egenskaper

Kvalificerad att vara anställd som doktorand är en som har en MSc eller har motsvarande vetenskaplig kompetens. Sökande som inte har fullgjort en kandidatexamen i slutet av ansökningsperioden kan också ansöka, förutsatt att alla krav för en avslutad examen är uppfyllda före den (avsedda) anställningsdagen. Detta måste bekräftas av den sökandes nuvarande universitet.

Nödvändiga färdigheter och personliga egenskaper:

 • Master i naturvetenskap (biologi, medicin, fysik, kemi eller liknande) eller civilingenjör
 • Stort intresse för cellbiologi
 • Erfarenhet av fluorescensmikroskopi
 • Kunskaper i cell- och molekylärbiologiska tekniker
 • Bra kommunikationsförmåga och samarbetsförmåga
 • Villighet att bidra till öppen och transparent vetenskap

Önskvärda färdigheter och personliga egenskaper:

 • Erfarenhet av vetenskaplig programmering (t.ex. i Pyton)
 • Erfarenhet av avancerade avbildningstekniker (spektroskopi, superupplösningsteknik etc.)

Villkor

Doktorandplatsen innebär en anställning som doktorand under maximalt 4 år på heltid.

Ansökan

Du söker doktorandplatsen i rekryteringsverktyget Varbi. Använd knappen uppe till höger och följ anvisningarna.

Din ansökan ska innehålla dessa dokument. Vi ser gärna att din ansökan är skriven på engelska, men det går också bra att ansöka på svenska:

- Ett personligt brev och curriculum vitae 
- Eventuella examensarbeten och publikationer 
- Andra dokument som styrker de ovan efterfrågade färdigheter och egenskaper 
- Dokument som styrker det grundläggande behörighetskravet (se A ovan)
- Dokument som styrker det särskilda behörighetskravet (se B ovan)

Urval

Urval bland behöriga sökande görs med hänsyn till deras förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildning. En samlad bedömning av de sökandes meriter och lämplighet kommer att göras.

Följande bedömningsgrunder tillämpas vid Karolinska Institutet:

- Dokumenterade ämneskunskaper av betydelse för forskningsområdet
- Analytisk skicklighet
- Övriga dokumenterade kunskaper/erfarenheter som kan ha betydelse för aktuell forskarutbildning  

Alla sökanden kommer att få information när rekryteringen är slutförd.

Sista ansökningsdag: 6 Januari 2021

Besök CSI:Nano: https://www.csi-nano.org

Besök SciLifeLab: www.scilifelab.se

Besök SciLifeLab Facilities: http://www.scilifelab.se/facilities/alm/

Besök KBH: https://ki.se/kbh

 
Vill du göra skillnad - och bidra till en bättre hälsa för alla? Sök till Karolinska Institutet

Anställningsform Doktorandplats
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Referensnummer STÖD 2-4877/2020
Kontakt
 • Karin Björström, 08-524 823 67
 • Hjalmar Brismar, hjalmar.brismar@ki.se
Facklig företrädare
 • Henry Wölling, SEKO, henry.wolling@ki.se
 • Bodil Moberg , OFR, 08-524 836 01
 • John Inge Johnsen , SACO, john.inge.johnsen@ki.se
Publicerat 2020-11-13
Sista ansökningsdag 2021-01-06

Tillbaka till lediga jobb